นโยบายความเป็นส่วนตัว

When you use the services on the Pinkoi (https://pinkoi.com) website operated by Pinkoi (HK) Limited, Taiwan Branch, you consent to Pinkoi (HK) Limited, Taiwan Branch entrusting it’s affiliate, Pinkoi Digital Technology CO., LTD, (collectively referred to as “we” or “us”) to collect, process, and utilize your personal data in accordance with the Personal Data Protection Act and this Privacy Policy. In addition to properly managing and safeguarding your personal data, we also offer you the ability to exercise relevant rights in regards to your personal data.

We understand that the personal data you provide to us is extremely important. The purpose of this Privacy Policy is to help you understand how we collect, process, and/or utilize the personal data you provide to us. Please read this Privacy Policy carefully. If you do not agree with all or part of the content of this Privacy Policy, please immediately stop using the services on the Pinkoi website.

1. Scope

Before using the services offered by Pinkoi's website, mobile Web, and mobile applications ("Platforms"), please familiarize yourself with our Privacy Policy, and agree to all the articles listed. If you do not agree to part or all of the articles, please do not use the services offered by our Platforms.

The Privacy Policy only applies to the collection, processing, storage, and use of your personal data by Pinkoi's Platforms. We are not responsible for the content or privacy policies of third-party companies, websites, people, or services, even when you access these from a link on our Platforms.

2. Notice for the Personal Information Protection Act

(1) Party collecting the data: Pinkoi.
(2) Reason for data collection: To provide our services, marketing, administration of contracts, agreements and other legal matters, consumer and customer management and services, online shopping and other e-commerce services, advertising and commercial management, and other business as designated in the business registration or organization charter. When providing personalized services, personal data may be used for purposes in addition to the ones specified above.
(3) Scope of data collection:
    a. Identification: name, address, contact number, email address
    b. Characteristics: age, gender, date of birth, etc.
    c. Cultural attributes: hobbies, leisure activities, lifestyle, consumption habits, etc.
    d. We will collect information about your activities when using Pinkoi. The type of information we will collect may include but are not limited to the following:
        ● Keywords and phrases you search for.
        ● The content you browse on Pinkoi, number of ad views and number of interactions.
        ● Transaction activities, records and usage time.
        ● The content you exchange or share on Pinkoi and who you exchange and share with.
        ● The device you use, operating system and IP address.
    e. Other: email correspondence, website messages, system automatic tracking records, etc.
(4) Data use period: For as long as membership remains valid, or within 6 months of account deletion, or for non-members 6 months after the purpose of the data collection is no longer valid.
(5) Data use location: The location of Pinkoi's business operations and host server, which are currently based in Taiwan, mainland China, Hong Kong, Macau, Japan, Thailand and Singapore.
(6) Who we give personal data to: Pinkoi and related businesses, and companies that help us provide services (e.g., logistics companies, financial institutions or gift sponsors, display product manufacturers); if data is collected by us in conjunction with another company, this will be indicated.
(7) How we use data: Data shall be used according to the above-mentioned scope, purposes, and this Privacy Policy.
(8) How to exercise your right to personal information: Under Clause 3 of the Personal Data Protection Act, you can: (i) access or request to obtain your data, (ii) request for a copy of your personal data, (iii) request to add to, amend, or correct your personal data, (iv) request to stop the collection, processing, or use of your data, and (v) request to delete your data. To do so, please contact us. In the case of missing emails or miscommunication, action is subject to Pinkoi's reply. After a request is received, we will process the request as soon as possible.
(9) Filling in optional information: If the personal data requested are stated as optional, not filling these in will not affect your right to use our services; nonetheless, filling these in will enable us to provide a better browsing experience on our Platforms.

3. Collection, Processing, and Use of Personal Data

After acquiring your approval, some information from our Platforms may be posted on your social media pages (e.g., Facebook). If you do not approve, please do not click the agree button, or later remove or deny the posting of such information through the social network's membership settings. If you have further questions, please contact us; we will do our best to assist you with your query. We will not arbitrarily offer your personal data to third parties, except when required to by legal and inspection bodies, related authorities, or companies that help us provide services.

To ensure the stability and smooth operation of the services provided on this website, as well as various other functionality, our company, with your consent and authorization, or when required by law to share with third parties, may activate third-party software development kits (SDKs) to access your personal information. You may refer to the privacy policies on the third-parties’ website for detailed information on the collection and handling of personal data. If specific privacy policies regarding third party SDKs are unavailable, we may provide official links to assist you in understanding the relevant information.

The current situation regarding the insertion of SDKs into our platform services is as follows:
Alipay
(1) Provider: Alipay (Hangzhou) Information Technology Co., Ltd.
(2) Purpose: To assist you in using Alipay for completing order payments and checkout.
(3) Possibly involved personal data: Device identification information (e.g., IMEI/MSI for Android ID, and SIM card serial number / MAC address for iOS), basic device information, WLAN access point (e.g., SSID, BSSID), Wi-Fi lists, network information.
(4) Usage scenario: When you intend to use Alipay for payment (SDK will not be activated for other uses).
(5) Relevant links:
        a. SDK official link:https://render.alipay.com/p/f/fd-iwwyijeh/index.html
        b. SDK privacy statement:https://docs.open.alipay.com/54
        c. Other SDK-related links:https://mcgw.alipay.com

When all or part of Pinkoi or our Platforms are separated, operating as a subsidiary company, or merged into or purchased by a third party, and thus leading to a transfer of management rights, we will make an announcement in advance on our website. It is possible that in the process of transferring management rights, part or all of our users' personal data would also be transferred to a third party. Only personal data pertinent to the management rights transfer will be shared. When only part of Pinkoi or our Platforms are transferred to a third party, you will remain our member. If you do not want us to continue using your personal data, you can make a request in accordance with this Privacy Policy.

4. Cookies

For later identification, when you use the services provided by our website, we may set and access your cookies. You can decide whether or not to accept cookie in your computer settings or Internet settings. Please note that turning off cookies may result in reduced functionality or the disabling of certain features of our website.

5. Confidentiality and Security

Staff members with access to your personal data will be restricted to those for whom we reasonably believe that such access is necessary for providing our products or services to you, or for completing relevant tasks. To protect your account and personal data, please do not reveal your username or password to a third party, nor allow a third party to apply for an account using your personal information. If you choose to reveal your personal information to third parties, you will be personally responsible for any subsequent adverse actions. If your account username or password is compromised, please immediately change your password or ask us to suspend your account (we may ask for personal information to confirm your identity).

The Internet is not a secure environment for transmitting information. Therefore, when you use our Platforms, please do not give sensitive information to third parties or post such information on our Platforms.

6. Protection of Minors

Our Platforms are not designed for minors. Users under 18 should acquire permission from a parent or legal guardian before using our services, or use our services under the supervision of a parent or legal guardian. Furthermore, the parent or legal guardian must agree to our collecting or using of any personal data provided. The parent or legal guardian may ask Pinkoi to suspend their minor's account, or to stop the collection, processing, and use of their minor's personal data, at any time.

7. Changes to the Privacy Policy

You will be notified of any amendments to the Privacy Policy via email or website message. We will also post an announcement on our website. By continuing to use of our Platforms following any amendments, you would be deemed to have agreed to the amendments. If you do not agree, please notify us, in accordance with the Privacy Policy, to stop collecting, processing, and using your personal data.

You may amend your personal details at any time from your account settings. We reserve the right to send you messages regarding Pinkoi's news and services, and management announcements. These messages are regarded as a part of your membership agreement, and cannot be opted out of.

Have a question or suggestion?

If you have any questions or suggestions relating to the above Policy, please contact us.

Last updated on May. 9, 2024

เงื่อนไขการให้บริการ

1. Acceptance of Terms

You’re welcome to use the Pinkoi (http://pinkoi.com) website services (hereinafter referred to as "this service", "our services”, “Pinkoi's services”, “our website” or “Pinkoi website”) operated by Pinkoi (HK) Limited, Taiwan Branch (hereinafter referred to as “Pinkoi”). This service includes this website and all information, linked pages, functions, data, text, images, photos, graphics, music, sound, videos, messages, tags, content, programs, software and application services (including but not limited to any mobile application services) provided through this website or its related services. The following Terms of Service (“TOS”) constitute a legally binding agreement between you and us, governing your access to and use of our services. When you access the Pinkoi website and use our services, it is presumed that you have read, understood, and agree to be bound by the terms and provisions of the TOS.

Regarding customer service and regional support services, according to your country or location, the local legal person designated by Pinkoi and his/her personnel will provide related services and contacts as follows:

• For the Taiwan Region, services will be provided by Pinkoi (HK) Limited, Taiwan Branch.
• For the mainland China Region, service will be Pinkoi China Limited
• For the Japan Region, service will be provided by Pinkoi Japan KK.
• For the Thailand Region, services will be provided by Pinkoi Thailand Limited.
• For the Hong Kong Region, services will be provided by Pinkoi (HK) Limited.

When you use specific Pinkoi services or new features, you shall be subject to terms of service or related posted guidelines, rules, polices and regulations separately announced by Pinkoi based on the nature of the specific service or features used. These separate terms of service or related posted guidelines, rules, polices and regulations are also incorporated as part of these TOS, which regulate your use of the service provided by Pinkoi.

Pinkoi reserves the right to revise or update the content of the TOS at any time. Therefore, it is recommended that you review the TOS regularly. By continuing to use our services after any revision or updates to the TOS, it is presumed that you have read, understood, and agreed to the revisions or updates. If you do not agree with the content of the TOS, or your country or area excludes our TOS, please stop using our services immediately.

If you are under 18 years of age, and you use or continue to use our services, it is presumed that a parent or legal guardian has read, understood, and agree to the content of the TOS and its subsequent revisions or updates.

2. Links to Third Party Websites

Pinkoi or companies that help us provide services may provide links to external websites or online resources. By clicking on third party links on Pinkoi's platforms, you acknowledge and agree that Pinkoi is not associated with, responsible for, or endorses any content, advertising, products, or other materials on or available from such sites or resources. All external websites operated by third parties are the sole responsibilities of their web operators and therefore beyond Pinkoi's control and responsibility. Pinkoi cannot guarantee the appropriateness, reliability, timeliness, effectiveness, correctness, and completeness of external websites.

3. Your Registration Obligations

In consideration of your use of Pinkoi's services, you agree to: (a) provide true, accurate, current, and complete information about yourself as prompted by Pinkoi's registration form; and (b) maintain and promptly update the above-mentioned information to keep it true, accurate, current, and complete. If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current, or incomplete, or there is reason to suspect so, Pinkoi has the right to suspend or terminate your account and deny your use of all, or part, of our services.

4. User Account, Password, and Security

Upon completing the registration process for using our services, you are responsible for maintaining the confidentiality of your account and login details (username and password). In addition, you agree to (a) immediately notify Pinkoi of any unauthorized use of your account or account login or any other breach of security; and (b) ensure that you log out from your account at the end of each session.

5. Your Content

By creating, uploading, posting, sending, receiving, storing or otherwise making available any of Your Content (collectively, “Content”), including but not limited to, text, images, videos, reviews and comments, on or through Pinkoi services, you represent and warrant that you have all rights and/or consents that are necessary to grant to Pinkoi the rights to such Content, as contemplated under the TOS.

You hereby grant Pinkoi a non-exclusive, worldwide, royalty-free license, irrevocable, perpetual, with the right to sublicense and transferable license, to use, copy, modify, prepare derivative works, translate, distribute, license, restore, transmit, adapt or otherwise exploit such Content on, through, or by means of our services. Pinkoi may use Content to promote Pinkoi or our Services in general, in any format and through any channels, including but not limited to email, third-party websites or advertising mediums.

You acknowledge and agree that you are solely responsible for all Content that you make available on, through or by means of our services, and that you will indemnify Pinkoi for all claims resulting from Content you supply. You represent and warrant that the Content will not infringe, misappropriate or violate a third party’s patent, copyright, trademark, trade secret, moral rights, other proprietary, intellectual property rights, rights of publicity or privacy, or result in the violation of any applicable law or regulation.

To assist members who speak different languages, Content may be translated, in whole or in part, into other languages. Pinkoi services may contain translations powered by Google. Google disclaims all warranties related to the translations, express or implied, including any warranties of accuracy, reliability, and any implied warranties for merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. Pinkoi also cannot guarantee the accuracy or quality of such translations, and you are responsible for reviewing and verifying the accuracy of such translations.

6. Protection of Minors

The Internet contains information that is not suitable for minors, such as those containing pornographic or violent content, which may result in mental, spiritual, or physical harm to minors. Therefore, in order to ensure safety on the Internet for minors, and to avoid privacy breaches, a minor's parent or legal guardian shall have the obligation to:

(a) Review the Privacy Policy of the website, and decide whether they agree to provide the requested personal data. The parent or guardian should regularly remind their children that they should not disclose any information on themselves or about their family (including name, address, contact number, email address, pictures, credit or debit card numbers, etc.) to anybody. In addition, they should not accept any invitations or gifts from friends they only communicate with online, or agree to meet such friends alone. (b) Be cautious in selecting suitable websites for minors. Children under 12 years of age should only use the Internet under full supervision. Minors over 12 years of age should only visit websites for which a parent or legal guardian has already given approval.

7. User's Legal Obligation and Commitment

You agree to never use Pinkoi's services for any illegal purpose or in any unlawful manner, and undertake to comply with related laws of the ROC (Taiwan) and all international practices for Internet use. If you are a user outside the ROC, you agree to comply with the laws of your country or region. You agree and pledge not to use Pinkoi's services to infringe on the rights or interests of others, or for any illegal conduct. You agree not to use Pinkoi's services to:

(a) upload, post, publish, email, transmit, or otherwise make available any information, data, text, software, music, sound, photographs, graphics, video, messages, tags, or other materials ("Content") that is libelous, defamatory, unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, tortious, vulgar, obscene, false, invasive of another's privacy, hateful, or that violates or incites violation of public order, or that is racially, ethnically, or otherwise objectionable; (b) upload, post, publish, email, transmit, or otherwise make available any Content that violates or infringes on another person's reputation, privacy, trade secrets, trademark, copyright, patent rights, other intellectual property rights, or other rights; (c) upload, post, publish, email, transmit, or otherwise make available any Content that you do not have a right to make available under any law, or under contractual or fiduciary relationships; (d) impersonate any person or entity including using another person's name to use our services; (e) upload, post, publish, email, transmit, or otherwise make available any material that contains software viruses, or any other computer code, files, or programs designed to interrupt, damage, or limit the functionality of any computer software, hardware, or telecommunications equipment; (f) engage in illegal transactions, post false or erroneous messages, or post message that induce others to commit crimes; (g) upload, post, publish, email, transmit, or otherwise make available any unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, "junk mail," "spam," "chain letters," "pyramid schemes," or any other form of solicitation, except in those areas that are designated for such purpose; (h) harm minors in any way; (i) forge headers or otherwise manipulate identifiers to disguise the origin of any Content transmitted through our services; (j) interfere with or disrupt the our services, or servers or networks connected to our services, or disobey any requirements, procedures, policies or regulations of networks connected to our services including using any device, software or routine to bypass our robot exclusion headers; (k) "stalk" or otherwise harass another, or collect or store personal data about other users in connection with the prohibited conduct and activities set forth in paragraphs "a" through "j" above; and/or (l) to conduct any other activity or behavior that Pinkoi sees as inappropriate on reasonable grounds.

8. Data Transmission and Processing

When you use the Pinkoi website, you understand and agree that the data transmission involved with this service will be processed by the Pinkoi affiliate company “Pinkoi Digital Technology CO., LTD.” This content includes but is not limited to data transmission and access, or personal data collection, processing and use (see Privacy Policy for additional details).

9. System Interruptions or Breakdowns

When accessing Pinkoi's services, you may at times encounter interruptions or breakdowns. This may lead to inconvenience during use, loss of information, errors, unauthorized alteration, or other economic losses. We advise that you take protective measures when using our services. Pinkoi will not be liable for any damage caused by your use (or inability to use) our services, unless it is caused by us intentionally or due to gross negligence on our part.

10. Information or Suggestions

Pinkoi does not guarantee the complete correctness and accuracy of information or suggestions acquired from your use of our services or other websites connected to our services (including but not limited to business, investment, medical, or legal information or suggestions). Pinkoi reserves the right to modify or delete at any time any information or suggestion provided under our services. Before making plans and decisions based on information or suggestions obtained from our services, you must obtain professional advice in keeping with your individual requirements.

Pinkoi may cooperate at any time with third parties ("Content Providers"), which may provide news, information, articles, video, e-newsletters, or activities for posting on Pinkoi. Pinkoi will state the Content Provider in all cases at the time of posting. Based on the principle of respect for the intellectual property rights of Content Providers, Pinkoi shall not perform any substantial review or revision of content from such Content Providers. You should make your own judgments concerning the correctness or authenticity of such content. Pinkoi shall not be held liable for the correctness or authenticity of this type of content. If you feel that certain content is inappropriate, infringes on others' rights, or contains falsehoods, please directly contact the Content Provider to state your views.

11. Ad

All advertising content, text or picture descriptions, display samples, or other marketing information that you see when using our services ("Advertisement"), are designed and provided by their advertising companies, or product or service suppliers. You should exercise your own discretion and judgment about the correctness and reliability of any Advertisement. Pinkoi only posts the Advertisement. Pinkoi shall not assume responsibility for any Advertisement.

12. Sales or Other Transactions

Suppliers or individuals may use our services to buy and/or sell (trade) products, services, or other transactions. If you engage in any transaction, the trade or other agreement exists between only you and the supplier or individual. You should request from such suppliers or individuals to provide prior detailed explanations and descriptions of their products, services, or other object of transaction in terms of the quality, content, shipping, warranty, and liability for warranty against defects. In case of any dispute arising out of a trade, service, or other transaction, you should seek remedy or resolution from the relevant supplier or individual.

13. Protection of Intellectual Property Rights

The programs, software, and all website content employed by Pinkoi, including but not limited to product information, images, files, website frameworks, website interface infrastructure, and webpage designs, and user content, shall in all cases constitute intellectual property rights legally in the possession of Pinkoi or other rights holder. Such intellectual property rights shall include but not be limited to trademarks, patent rights, copyrights, trade secrets, and proprietary technologies. No persons may willfully use, modify, reproduce, broadcast, transmit, publicly perform, adapt, disseminate, distribute, publish, restore, decode, or disassemble of said intellectual property. You may not quote, reprint, or reproduce the above-mentioned programs, software, and website content, without prior written permission from Pinkoi or the copyright owner, except when clearly permitted by the law. You must fulfill your duty to respect intellectual property rights, or bear full responsibility for any damage. In order to market and promote our services, product or service names, images, or other propriety materials related to these services belonging to Pinkoi and its affiliates (“Pinkoi Trademarks”) are protected by the Trademark Act and Fair Trade Act of 2010 (Taiwan) according to their registration or usage. You agree not to use Pinkoi Trademarks in any way, without prior written permission from Pinkoi.

14. Notices

Pinkoi may communicate legal or other relevant regulatory notices, including those regarding changes to the TOS, using but not limited to the following channels: email, postal mail, SMS, MMS, text message, postings on our services' webpages, or other reasonable means now known or hereafter developed. Such notices may not be received if you violate this TOS by accessing our services in an unauthorized manner. Your agreement to this TOS constitutes your agreement that you are deemed to have received any and all notices that would have been delivered had you accessed our services in an authorized manner.

15. Termination

You agree that Pinkoi may, at its own discretion, terminate, limit access to, or suspend your Pinkoi account (or any portion thereof), or the usage of these services, or remove or delete any “member content” within these services for any reason. Reasons for termination, access limitation, or suspension include, but are not limited to, (a) extended periods of inactivity, (b) requests by law enforcement or other government agencies, (c) discontinuance or material modification to Pinkoi services (or any part thereof), (d) unexpected technical or security issues or problems, (e) engagement by you in fraudulent or illegal activities, (f) nonpayment of any fees owed by you in connection with the Yahoo Services, and/or (g) breaches or violations of the TOS or other incorporated agreements or guidelines. In addition, you agree that Pinkoi may, according to its discretion, with or without notice, at any time terminate or limit your usage of these services or any portion thereof. Further, you agree that all terminations, limitations of access and suspensions for cause shall be made in Pinkoi's sole discretion and that Pinkoi shall not be liable to you or any third party for any termination of your account or access to these services.

16. Applicable Law and Jurisdiction

The TOS constitutes the entire agreement between you and Pinkoi and governs your use of the Pinkoi's services, superseding any prior version of this TOS between you and Pinkoi with respect to Pinkoi's services. In all cases, the explanation and application of the TOS, and any disputes concerning the TOS, unless otherwise provided by the TOS, or stipulated by law, shall all be handled according to the laws of Taiwan, and the Taiwan Taipei District Court shall be the court of first instance.

17. Miscellaneous

The failure of Pinkoi to exercise or enforce any right or provision of the TOS shall not constitute a waiver of such right or provision.

If any provision of the TOS is found by a court of competent jurisdiction to be invalid, the parties nevertheless agree that the court should endeavor to give effect to the parties' intentions as reflected in the provision, and the other provisions of the TOS remain in full force and effect.

The section titles in the TOS are for convenience only and have no legal or contractual effect.

Please contact Pinkoi at service@pinkoi.com to report any violations of the TOS or to pose any questions regarding the TOS.

Last updated on Mar. 8, 2024

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

Pinkoi provides e-commerce services for designers, artists, and creative individuals ("Seller") to sell their original design products to buyers from around the world. The use of intellectual property by any unlicensed party is considered infringement, which is against the law, Pinkoi's policies, Pinkoi's Shop Guidelines, and the Pinkoi Shop Agreement signed by all Sellers on opening their shop. To further protect the interests of right holders, Pinkoi established the following Intellectual Property rights policy ("IPR Policy"), which explains our procedures for resolving infringement disputes over content on Pinkoi.

Pinkoi does not review material uploaded by Sellers. Sellers, right holders, and all users acknowledge and understand that Pinkoi is not a legal body and cannot determine whether an infringement has occurred or not. If a right holder or an agent of the right holder ("Right Holder") finds infringing material on Pinkoi, s/he should:

 1. 1 หากพบว่าดีไซเนอร์ละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน คุณสามารถติดต่อและแจ้งดีไซเนอร์โดยตรงผ่านข้อความแชท เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารและชี้แจงข้อเท็จจริง
 2. 2 Submit a notice of infringement to Pinkoi, in accordance with the procedures set out in this IPR Policy. Please be aware that any person who submits fraudulent or abusive notices shall be liable for damages and legal fees incurred by any party injured by such misrepresentation.

Submitting a Notice

To submit a notice of infringement to Pinkoi, the following requirements must be met.

 1. 1 Pinkoi will only respond to notices of infringement from Right Holders.
 2. 2 The following information should be provided:
  1. Infringement Notice; and
  2. Supporting documents evidencing the alleged infringement.

Reminder: In order to notify the Alleged Infringer, Pinkoi will forward certain parts of Notices and all supporting documents to that person. If the supporting documents contain confidential information, please do not disclose the information, or cover up the information before sending documents to Pinkoi. Pinkoi shall not be held liable for the disclosure of any information.

Procedures

 1. 1 Upon receiving an Infringement Notice, Pinkoi will verify, within 7 business days, that the above-mentioned submission requirements are met. If affirmative, Pinkoi will forward a copy of the Notice to the Alleged Infringer. Moreover, Pinkoi will temporarily remove the allegedly infringing material.
 2. 2 If the submission requirements are not met, Pinkoi will request for the required documents within 3 business days. If the documents are not provided within the time frame, or Pinkoi cannot contact the person who submitted the Infringement Notice ("Original Claimant"), Pinkoi will take no further action with the Notice.
 3. 3 If the Alleged Infringer believes that there is no event of infringement and submits to Pinkoi a Counter Notice (with supporting documents), Pinkoi will forward the documents to the Original Claimant. The Original Claimant should provide Pinkoi, within 10 business days from the day after receiving the Counter Notice, with evidence of civil or criminal litigation filed against the Alleged Infringer.
 4. 4 If the Original Claimant does not provide evidence of litigation within the above-mentioned time frame, Pinkoi will restore the removed material within 14 business days from the day after forwarding the Counter Notice to the Original Claimant.
 5. 5 To prevent possible misuse of this IPR Policy, Pinkoi will not accept multiple submissions of Infringement Notices for the same material. If Pinkoi finds that a previous Notice has been submitted for that material, Pinkoi will notify the person who submitted the second Notice to seek another avenue for filing a civil or criminal litigation.

What You Should Know

 1. 1

  Can Pinkoi help determine whether an infringement has occurred?

  Upon receiving an Infringement Notice and supporting documents, Pinkoi still cannot determine whether an infringement has occurred or not. Only a court of law can determine infringement.

 2. 2

  How can Right Holders submit Infringement Notices?

  To submit, please send an email to legal@pinkoi.com with the subject line "IP Infringement Notice". All required documents should be attached in the email.

 3. 3

  How should Sellers respond to Infringement Notices?

  1. Upon receiving an Infringement Notice, Seller should carefully read the documents and understand the allegation.
  2. If Seller believes that no infringement has occurred, Seller should submit a Counter Notice and supporting documents to Pinkoi, with a request to restore the removed material.
  3. IMPORTANT: If Pinkoi does not receive, within 7 business days, a reply to the forwarded Infringement Notice, Pinkoi may permanently remove the allegedly infringing material or terminate Seller's account.

Downloads

Infringement Notice

Counter Notice

More on Intellectual Property

Please note that the information below should be considered general guidelines only. The information is not a comprehensive legal guide, and Pinkoi cannot provide you with legal advice on intellectual property. If you have further questions about intellectual property, you should consult a lawyer or IP expert.

 • As a Right Holder, what kind of supporting documents can I provide to demonstrate infringement?

  1. Copyright: Provide documents that demonstrate you are the creator, author, or copyright holder (e.g., original drafts, evidence demonstrating the evolution of idea, registration/first publication date, registration/first publication place, or other documents that indicate the true creator, author, or copyright holder of the intellectual property).
  2. Trademark/Patent: Provide a copy of the trademark or patent registration issued by any jurisdiction.

  Other documents that can demonstrate infringement are accepted.

 • As a seller who received an Infringement Notice, how should I respond to Pinkoi? Do I have to submit a Counter Notice?

  Pinkoi only forwards Infringement Notices and Counter Notices to Alleged Infringers and Original Claimants, respectively. If you have queries about an Infringement Notice forwarded to you, please directly contact the Right Holder (the Right Holder's contact information is in the Infringement Notice). Alternatively, you can consult a lawyer or IP expert.

 • As a seller who received an Infringement Notice, I noticed that Pinkoi has already removed the allegedly infringing material. Does this mean that infringement is already determined?

  In accordance with this IPR Policy and the law, Pinkoi must promptly remove allegedly infringing material upon receiving an Infringement Notice. Removal does not mean that infringement is determined, and is only a measure to prevent further damage. If you believe that no infringement has occurred, please submit a Counter Notice, which Pinkoi will forward to the Original Claimant.

 • As a seller who received an Infringement Notice, can I re-upload content after altering or changing the allegedly infringing material?

  Even if the allegedly infringing material is altered or changed, the material should not be re-uploaded if it is still involved in a dispute. Any re-uploaded material will be dealt with according to Pinkoi's policies, Pinkoi's Shop Guidelines, and the Pinkoi Shop Agreement. Moreover, Pinkoi cannot determine whether the modified or changed material is still infringing on IP rights. We suggest you consult a lawyer or IP expert to verify.

 • As a seller who received an Infringement Notice, I saw that Pinkoi has removed the allegedly infringing material. Why can I see other possibly infringing material on other Pinkoi shops?

  Pinkoi does not have the expertise or authority to compare products or content between shops or to determine IP infringement. As stipulated by the law, Pinkoi is required to remove content upon receiving an Infringement Notice concerning the content.

If there are further queries, please email Pinkoi at legal@pinkoi.com.

Pinkoi may revise this IPR Policy at any time. Amendments are made effective by updating this webpage.

เงื่อนไขการซื้อขายของ

Pinkoi เปิดพื้นที่เพื่อให้บริการต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะในรูปแบบเว็บไซต์ เว็บเพจมือถือ หรือโปรแกรมมือถือก็ตาม เราอยากจะหนุนใจให้ดีไซเนอร์ที่มีคุณภาพและรักในการออกแบบมาจัดวางงานดีไซน์ของตัวเองบน Pinkoi ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดดูสินค้าผ่านหน้าเว็บที่เรียบง่ายและค้นหาเลือกซื้อสินค้าที่ตัวเองชื่นชอบอย่างง่ายดาย เราอยากจะช่วยให้งานดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมถูกนำเสนอบนเวทีนานาชาติ

สินค้าที่สามารถจำหน่าย

 1. 1. สินค้าต้นฉบับ : เป็นผลงานที่ออกแบบเองโดยดีไซเนอร์และไม่มีการคัดลอกใดๆ จากผลงานของคนอื่น ส่วนแหล่งผลิตของสินค้าสามารถมาจากดีไซเนอร์เองหรือผ่านผู้ผลิตคนอื่นๆ สินค้าไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ควรสอดคล้องตามเงื่อนไขการจำหน่ายสินค้าบน Pinkoi
 2. 2. ตัวแทนลิขสิทธิ์สินค้า : ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์ให้จำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องหรือถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้านี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร กรุณาแนบเอกสารการแต่งตั้งลิขสิทธิ์ให้ Pinkoi เพื่อทำการพิจารณา
 3. 3. ของเก่าวินเทจ : สินค้าที่มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ยังอยู่ในสภาพดี และมีจำนวนจำกัด
 4. 4. คลาสเวิร์คช็อป : กิจกรรมเวิร์คช็อปที่ดีไซเนอร์ (หรือทีมงาน) จัดขึ้น ที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมสำรวจคุณค่าของแบรนด์ เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น รวมถึงสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างผ่านการลงมือปฏิบัติ
 5. 5. ดิจิทัลอาร์ต : ผลงานดิจิทัลในรูปแบบภาพ เสียง วิดีโอ ไฟล์กราฟิก ฯลฯ ต้นฉบับที่สร้างสรรค์เองและเป็นไปตามนโยบายเว็บไซต์ Pinkoi

สินค้าที่ห้ามจำหน่าย

 1. สินค้าที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข "สินค้าที่สามารถจำหน่าย"
 2. ตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกกฎหมายหรือเอกสารยอมรับจากบริษัทดั้งเดิม
 3. สินค้าลอกเลียนแบบหรือของก๊อปที่ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของเจ้าของสินค้า ผู้ออกแบบ และลิขสิทธิ์ของโลโก้สินค้า
 4. สินค้าที่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ได้รับลิขสิทธิ์จากเจ้าของดั้งเดิม เช่น ภาพการ์ตูน ภาพบุคคลจากภาพยนตร์ หรือภาพบุคคลที่มีชื่อเสียง
 5. ไม่สามารถแสดงหลักฐานหรือหนังสือรับรองยืนยันที่เกี่ยวข้องกับคลาสเวิร์คช็อปในกรณีเกิดข้อขัดแย้ง
 6. คลาสเวิร์คช็อปที่ไม่เป็นไปตามกฎการห้ามจัดในสถานที่หรือพื้นที่ส่วนบุคคล
 7. สินค้า DIY ที่ทำตามหนังสือคู่มือหรือวีดีโอ เช่น งานถักไหมพรม งานถักโครเชต์ งานปั้นดินน้ำมัน หรืองานประดิษฐ์ด้วยหนังสติ๊ก เป็นต้น ไม่ถือเป็นงานที่ออกแบบด้วยตนเอง
 8. สินค้าตั้งโชว์ที่ไม่มีการจำหน่าย
 9. สินค้าให้เช่า
 10. สินค้าโฆษณา
 11. บุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ศูนย์ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยามไว้
 12. ยาเสพติด รวมถึงมอร์ฟีน สเตียรอยด์ สินค้าที่มีสารสกัดกัญชงและกัญชา (CBD) และยาควบคุมพิเศษ
 13. สินค้าที่สามารถปล่อยรังสี ไวต่อไฟ หรือมีสารพิษ
 14. ยาหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดย Pinkoi
 15. สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์สงวน เช่น งาช้าง ตีนหมี
 16. ประทัดหรือดอกไม้ไฟ
 17. อาวุธ เช่น ปืน ระเบิด หรือกระสุน
 18. วัตถุอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ ระเบิดง่าย มีพิษ มีกรดและเบส เป็นต้น
 19. โรงเรือน ที่ดิน หรือใบขับขี่ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
 20. สินค้าโจรกรรมหรีอสินค้าที่ไม่ใช่ของตัวเอง เช่น รถ
 21. ข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลติดต่อส่วนตัว
 22. เอกสารหรือใบอนุญาตจากรัฐบาลที่มีการรับรอง เช่น บัตรประจำตัว บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือชุดเครื่องแบบข้าราชการ
 23. ใบแจ้งหนี้ เอกสารรายได้การขาย เอกสารรับรองการบริจาค สินค้าเกี่ยวข้องกับการพนัน หรือหวย
 24. เงินตราหรือเช็คในรูปแบบต่างๆ เช่น หุ้น ใบยืนยันสิทธิ พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์
 25. สินค้าลามกอนาจาร
 26. สินค้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรุนแรง
 27. สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างเจาะจงหรือสร้างความแตกแยก
 28. สินค้าที่มีเนื้อหาสื่อถึงความรุนแรง ชักจูงในทางที่ผิดกฎหมาย ความแตกแยกระหว่างชาติ ศาสนา เพศ หรือเสียดสีดูถูกผู้พิการ
 29. สินค้าผิดกฎหมายหรือวัฒนธรรมประเพณี
 30. สินค้าอื่นๆ ที่ไม่สอดคล้องตามเงื่อนไขสินค้าของ Pinkoi

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

Pinkoi is only an online venue ("Platforms") for independent designers or authorized representatives ("Sellers") to list items, and for buyers ("Buyers") to negotiate orders and make purchases. We cannot ensure that any transaction will actually be completed. Pinkoi is not involved in the actual transaction between Sellers and Buyers, except as set out in Pinkoi Payment Processing (below). Dispute must be resolved between Buyers and Sellers.

Pinkoi Payment Mechanism: By registering for or using Pinkoi's services offered on its Platforms, Sellers and Buyers authorize Pinkoi to act as agent for purposes of processing payments, refunds, and adjustments for transactions, receiving and holding Sales Proceeds (as defined below) on their behalf, charging credit card of Buyers, and remitting Sales Proceeds to Sellers' accounts after charging Pinkoi fees in accordance with the tacit agreement made when the Sellers apply for and opens a Pinkoi shop.

"Sales Proceeds" means the gross proceeds from a sale, including all shipping and handling, gift wrap and other charges, but excluding any taxes separately stated and charged.

In the event that you have a dispute with a Seller or Buyer, Pinkoi will try to assist both parties to communicate and resolve the dispute. Pinkoi may disclose the Seller's contact details (registered company name, contact person name, phone number, email address, etc.) to the Buyer. Nonetheless, Pinkoi is under no obligation to provide any assistance. Moreover, you release Pinkoi (and our officers, directors, agents, subsidiaries, and employees) from claims, demands, and damages (actual and consequential) of every kind and nature, know and unknown, suspected and unsuspected, disclosed and undisclosed, arising out of or in any way connected with such disputes.

Items are listed by the Sellers; inquiries about listings, including seller liability, should be addressed to the the Sellers directly. Pinkoi has no control over the items listed or the truth and accuracy of the listings, the ability of sellers to legally sell items or the ability of buyers to buy items.

Pinkoi online services as provided on its Platforms, database systems, interface designs, and program codes ("Services") are provided "as is." Pinkoi and its subsidiaries cannot give you any guarantees with respect to them. In particular, Pinkoi and its subsidiaries cannot represent or guarantee that: (a) your use of Pinkoi's Services will meet your requirements; (b) your use of Pinkoi's Services will be uninterrupted, timely, secure, or free from error; (c) the quality of any products and services purchased by you through Pinkoi's Services will meet your expectations; and (d) the details provided to you by other members will be correct. In addition, Pinkoi may at any time modify or upgrade its Services, causing temporary disruption to the network service. Pinkoi is not responsible for or liable to compensate for any loss or damage due to this temporary disruption.

Any third party software, hardware, and services (whether required or optional) that you use in conjunction with Pinkoi's services is the sole responsibility of such third party, and is subject to the terms, conditions, warranties and disclaimers provided by such third party. Moreover, no party will be responsible for any damages or other liability resulting from a party’s inability to receive or transmit to the service by any reason beyond the reasonable control of any party, including without limitation, any occurrence of any act of God, strike, industrial disturbance, act of terrorism, fire, electrical failure, major computer hardware or software failure, equipment delivery delay or act of a third party. In such cases, if the contact details that you have provided are incorrect, Pinkoi cannot accept any responsibility or liability for any damages resulting from lack of communication on our part.

Notice to Buyers: For us to protect your consumers' interests, please make your purchase on Pinkoi. If you have further queries, please email us at service@pinkoi.com.

เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า

Pinkoi ทำหน้าที่เปิดพื้นที่เพื่อให้ดีไซเนอร์สามารถจำหน่ายสินค้า จัดส่ง แลกเปลี่ยน และส่งคืนสินค้าภายใต้การบริหารของดีไซเนอร์ ดังนั้น ก่อนที่จะยื่นเรื่องคืนเงิน กรุณาติดต่อดีไซเนอร์โดยตรงพร้อมกับแจ้งสาเหตุการคืนเงิน

นอกจากสินค้าสั่งทำพิเศษเฉพาะลูกค้า ของใช้ส่วนตัวที่เปิดใช้งานแล้ว และสินค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายต่อทั้งหลาย ลูกค้าสามารถทำเรื่องส่งคืนได้ภายใน 7 วันหลังจากที่รับสินค้าแล้ว แต่ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด ทั้งค่าส่งที่ดีไซเนอร์จ่ายและค่าส่งคืนสินค้า

กรณีที่ดีไซเนอร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งของสินค้าส่งคืน :

 • สินค้าที่แตกต่างจากที่ระบุในใบสั่งซื้อสินค้า (เช่น ขนาด รูปแบบ จำนวนสินค้า เป็นต้น)
 • สินค้าที่มีตําหนิ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงตำหนิจากคุณภาพสินค้า และตำหนิที่เกิดจากการจัดส่ง)
 • สินค้าที่ไม่ตรงกับคำบรรยายในหน้าสินค้า (เช่น การใช้งาน ฟังก์ชันของสินค้า เป็นต้น)

สำหรับกรณีที่นอกเหนือจากที่มีระบุไว้บนด้านบน ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด ทั้งค่าส่งที่ดีไซเนอร์จ่ายและค่าส่งคืนสินค้า

สำหรับการส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีถูกเรียกเก็บภาษีหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับสินค้า

หากดีไซเนอร์และลูกค้าอาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันที่มีกฎการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่เข้มงวดกว่าเงื่อนไขคืนเงินหรือส่งคืนสินค้าของ Pinkoi กรุณาปฏิบัติตามกฎการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประเทศที่เข้มงวดมากกว่า

อ่านรายละเอียดเกี่ยวนโยบายการคืนสินค้าดิจิทัล (ดิจิทัลอาร์ต) ที่ลิงก์นี้: 🔗

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินหรือส่งคืนสินค้าที่นี่: 🔗

Pinkoi ได้อัปเดตเงื่อนไขการส่งคืนสินค้าล่าสุดแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยคุณสามารถดูเงื่อนไขการส่งคืนสินค้าเวอร์ชั่นเก่าได้ที่ลิงก์นี้: 🔗