มีสินค้า812,986ชิ้น

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัว

Pinkoi เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Pinkoi (HK) Limited Taiwan Branch ทั้งนี้บริษัทของเราได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างมาก ข้อมูลชุดนี้ถูกเก็บไว้ในนโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว การจัดการ การใช้ และรักษาข้อมูลส่วนตัว จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและการรักษาข้อมูลส่วนตัว หากคุณไม่ยอมรับนโยบายที่เรากำหนดไว้ โปรดหยุดการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

1. ขอบเขตนโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัว

ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านรายละเอียดให้รอบคอบพร้อมยอมรับยโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของเรา หากไม่ยินยอม กรุณาหยุดใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลชุดนี้ถูกใช้ในนโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว การจัดการ การใช้ และรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทเราเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือควบคุมบุคคลหรือบริษัทอื่นแต่อย่างใด คุณอาจเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไวต์เราไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ แต่ละเว็บไซต์จะกำหนดและจัดการนโยบายการรักษาข้อมูลเอง บริษัทของเราไม่เข้าไปยุ่งในส่วนนี้

2. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

(1)ชื่อองค์กรที่เก็บข้อมูล : Pinkoi (HK) Limited Taiwan Branch เหตุผลที่เก็บข้อมูล : บริษัทมีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการบริการ การตลาด การโฆษณา สัญญาหรือกิจการที่เกี่ยวกับกฎหมาย การบริหารจัดการลูกค้า การบริการและธุรกิจ รวมไปถึงการซื้อขายภายในเว็บไซต์ และบริการอื่นๆ ที่เว็บไซต์ให้บริการแต่ไม่ได้กล่าวถึงในข้างต้น (3)ประเภทข้อมูลบุคคล : ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, email, อายุ, เพศ, วัน/เดือน/ปีเกิด, ความสนใจ, ไลฟ์สไตล์, รูปแบบการใช้จ่าย และอื่นๆ เช่น email ตอบกลับ, การแสดงความคิดเห็น, ประวัติการติดตาม เป็นต้น (4)ระยะเวลาการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : ระยะเวลาที่มีผลต่อการใช้งานของเว็บไซต์คือ 6 เดือน หากต้องการยกเลิกการใช้งานกับเว็บไซต์ ข้อมูลของคุณจะหายไปหลังจากยกเลิกการใช้งาน 6 เดือนหลังจากนั้น สถานที่ที่ใช้ข้อมูลส่วนตัว : ศูนย์บริการลูกค้าแต่ละที่ แต่ปัจจุบันพื้นที่หลักอยู่ในประเทศไต้หวัน (6)การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทของเราและบริษัทที่มีการร่วมมือกัน (เช่น บริษัทขนส่ง บริษัทการชำระเงิน เจ้าของกิจกรรมพิเศษ งานแสดงสินค้า) จะถูกกำหนดให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ (7)วิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ทำตามข้อกำหนดและอยู่ในขอบเขตของนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล (8)การใช้สิทธิส่วนบุคคล : 。เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ สามารถไปที่ติดต่อเรา(เพื่อหลักเลี่ยงปัญหาไม่ได้รับการช่วยเหลือ คุณต้องติดต่อกับบริษัทโดยตรงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นทาง email หรือการโทรศัพท์) และเมื่อบริษัทได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากคุณ เราจะรีบดำเนินการเพื่อช่วยเหลือคุณทันที (9)คำอธิบาย : การเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัท เรารับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของคุณที่มีในเว็บไซต์นี้แน่นอน

3. คำอธิบายวิธีการใช้และจัดการข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บ

บริษัทของเราอาจให้บริการผ่านระบบ Facebook หรือกลุ่มชุมชนออนไลน์ต่างๆ หลังจากได้รับการยินยอมจากคุณ ข้อมูลบางส่วนจะปรากฎในกิจกรรมบนหน้าไทม์ไลน์ หากคุณไม่ยินยอมให้ข้อมูลนี้เข้าถึงหน้าชุมชนออนไลน์ของคุณ กรุณาอย่าคลิกปุ่มยอมรับ หรือต้องการลบและปฎิเสธการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ต่างๆ หากคุณพบปัญหา สามารถติดต่อกับทางบริษัทโดยตรง เราจะช่วยเหลือและจัดการปัญหาให้คุณทันที และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนอกจากศาล สถานีตำรวจ หรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางกฎหมาย บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลอื่นเด็ดขาด

เมื่อบริษัทหรือเว็บไซต์ทั้งหมดหรือสาขาย่อยบางส่วนโดนแยกออกจากกัน หรือมีบุคคลอื่นซื้อกิจการไป เมื่อมีการเปลี่ยนอำนาจการบริหาร ทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียดและประกาศในเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลต่างๆ ในบริษัทและเว็บไซต์ของเราจะอาจถูกถ่ายโอนไปยังผู้บริหารรายใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูล หรือหากบริษัทหรือเว็บไซต์มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวของ และคุณไม่ต้องการให้บริษัทใช้ข้อมูลของคุณอีก คุณสามารถมีอำนาจในการใช้นโยบายรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวต่อบริษัทได้

4. การใช้Cookie

เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานในอนาคต ท่านขณะทีคุณกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทนั้น เราอาจจะตั้งค่าและเข้าถึง Cookie บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Cookie ผ่าน คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตได้ หากปิด Cookie อาจทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณมีความผิดพลาดหรืออาจมีข้อจำกัดของการทำงานของฟังก์ชัน

5. การรักษาความปลอดภัย

我們會將有權存取您個人資料之員工限於我們合理相信是為了向您提供產品或服務或為了完成工作而需要取得這些資料的員工。為了保護您的帳戶及個人資料的安全,請您不要任意將個人帳號、密碼提供予第三人或允許第三人以您的個人資料申請帳號、密碼,否則,相關責任由您自行負擔。若您的帳號、密碼有外洩之虞,請您立即更改密碼,或通知本公司暫停該帳號(本公司可能會要求核對您的個人資料)。

網際網路並不是一個安全的資訊傳輸環境,請您在使用本網站時,避免將敏感的個人資料提供予他人或在網站上公開揭露。

6. การคุ้มครองผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

本網站並非特別為未成年人/兒童設計,未成年人使用本網站時,若同意本網站蒐集、利用其個人資訊時,應在法定代理人或監護人之同意下為之。法定代理人或監護人得隨時請求本公司停止特定帳號及其相關之個人資料之蒐集、處理及利用行為。

7. การแก้ไขนโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว

隱私權政策如經修改,本網站將以您所提供之電子郵件或簡訊通知您相關之重大變更,並於本網站公告。若您不同意該等變更或修改,請停止繼續使用本網站服務,並依本隱私權政策規定通知本公司停止蒐集、處理及利用您的個人資料。

您可隨時修改個人帳號資料,我們保有權利向您傳送 Pinkoi 服務相關的特定訊息 (如服務公告、管理訊息),這些訊息被視為您帳號的一部分,您無法選擇退出接收。

คำถามและคำแนะนำ

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อเสนอ,กรุณติดต่อเรา

ข้อกำหนดของการบริการ

1. ข้อตกลงของการรับรู้และยอมรับร่วมกัน

pinkoi เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Pinkoi (HK) Limited Taiwan Branch เราได้ให้บริการตามเงื่อนไขในPinkoi(http://www.pinkoi.com)เมื่อคุณใช้บริการเว็บไซต์ของเรา นั่นหมายความว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขการบริการที่เรากำหนด นอกจากนี้หากใช้บริการพิเศษบนเว็บไซต์ คุณต้องทำตามเงื่อนไขพิเศษนั้นด้วย (เงื่อนไขพิเศษจะอยู่ในเงื่อนไขปกติ)

Pinkoi 有權於任何時間修改或變更本服務條款之內容,建議您隨時注意該等修改或變更。您於任何修改或變更後繼續使用本服務,視為您已閱讀、瞭解並同意接受該等修改或變更。如果您不同意本服務條款的內容,或者您所屬的國家或地域排除本服務條款內容之全部或部份時,您應立即停止使用本服務。

若您為未滿二十歲,除應符合上述規定外,並應於您的家長(或監護人)閱讀、瞭解並同意本服務條款之所有內容及其後修改變更後,方得使用或繼續使用本服務。當您使用或繼續使用本服務時,即推定您的家長(或監護人)已閱讀、瞭解並同意接受本服務條款之所有內容及其後修改變更。

2. การเชื่อมโยงไปยังบุลคลที่สามในเว็บไซต์

本服務或協力廠商可能會提供連結至其他網站或網路資源的連結。您可能會因此連結至其他業者經營的網站,但不表示 Pinkoi 與該等業者有任何關係。其他業者經營的網站均由各該業者自行負責,不屬 Pinkoi 控制及負責範圍之內。Pinkoi 對任何檢索結果或外部連結,不擔保其合適性、可依賴性、即時性、有效性、正確性及完整性。

3. สัญญาการลงทะเบียน

為了能使用本服務,您同意以下事項: (a) 依本服務註冊表之提示提供您本人正確、最新及完整的資料, (b) 維持並更新您個人資料,確保其為正確、最新及完整。若您提供任何錯誤、不實或不完整的資料,Pinkoi 有權暫停或終止您的帳號,並拒絕您使用本服務之全部或部份。

4. บัญชีสมาชิกและรหัสรักษาความปลอดภัย

เมื่อทำตามลำดับการ คุณมีหน้าที่เก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเอง คุณต้องยอมรับเงื่อนไขด้านล่าง : (a)เมื่อพบว่าบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านมีปัญหา ต้องรีบติดต่อ Pinkoi ทันที เนื่องจาก(b)ทุกครั้งที่การเชื่อมต่อเสร็จสิ้น บัญชีผู้ใช้ของคุณจะจบลง

5. การคุ้มครองเด็กและเยาวชน

การใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนได้กลายเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การใช้สื่อออนไลน์ที่ให้ความรู้และประโยชน์สามารถเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแข่งขันได้ อย่างไรก็ตามในอินเทอร์เน็ตก็มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน เช่น ข้อความลกมกและมีความรุนแรง เด็กและเยาสชนอาจได้รับผลกระทบจากเนื้อหาเหล่านี้ ดังนั้น เพื่อมั่นใจว่าเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัย และเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ ผู้ปกครองควรทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ :

a.先檢閱各該網站是否有保護個人資料的「隱私權政策」,再決定是否同意提出相關的個人資料;並應持續叮嚀兒童及青少年不可洩漏自己或家人的任何資料(包括姓名、地址、電話、電子郵件信箱、照片、信用卡號等)給任何人。也不可以單獨接受網友的邀請或贈送禮物而與之見面。 b.謹慎選擇合適網站供兒童及青少年瀏覽。未滿十二歲之兒童上網時,應全程在旁陪伴,十二歲以上未滿十八歲之青少年上網前亦應斟酌是否給予同意。

6. ข้อตกลงและภาระผูกพันของผู้ใช้

คุณตกลงว่าจะไม่ใช้การบริการในทางที่ผิดกฎหมายหรือมีวัตถุประสงค์แอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น และตกลงว่าจะเคารพกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หากคุณคือผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และเคารพอำนาจของกฎที่บัญญัติขั้น คุณยินยอมและรับประกันว่าจะไม่ใช้บริการนี้เพื่อละเมิดละทำร้ายผู้อื่น อาทิ เช่น

A. 上載、張貼、公布或傳送任何誹謗、侮辱、具威脅性、攻擊性、不雅、猥褻、不實、違反公共秩序或善良風俗或其他不法之文字、圖片或任何形式的檔案於本服務上; B. 侵害他人名譽、隱私權、營業秘密、商標權、著作權、專利權、其他智慧財產權及其他權利; C. 違反依法律或契約所應負之保密義務; D. 冒用他人名義使用本服務; E. 上載、張貼、傳輸或散佈任何含有電腦病毒或任何對電腦軟、硬體產生中斷、破壞或限制功能之程式碼之資料; F. 從事不法交易行為或張貼虛假不實、引人犯罪之訊息; G. 濫發廣告郵件、垃圾郵件、連鎖信、違法之多層次傳銷訊息等; J. 以任何方法傷害未成年人; K. 偽造訊息來源或以任何方式干擾傳輸來源之認定; L. 干擾或中斷本服務或伺服器或連結本服務之網路,或不遵守連結至本服務之相關需求、程序、政策或規則等,包括但不限於:使用任何設備、軟體或刻意規避 Pinkoi 之排除自動搜尋之標頭 (robot exclusion headers); M. 追蹤他人或其他干擾他人或為前述目前蒐集或儲存他人之個人資訊; O. 其他 Pinkoi 有正當理由認為不適當之行為。

7. ระบบมีข้อผิดพลาดหรือเกิดความผิดปกติ

本服務有時可能會出現中斷或故障等現象,或許將造成您使用上的不便、資料喪失、錯誤、遭人篡改或其他經濟上損失等情形。您於使用本服務時宜自行採取防護措施。Pinkoi 對於您因使用(或無法使用)本服務而造成的損害,除故意或重大過失外,不負任何賠償責任。

8. ข้อมูลและคำแนะนำ

Pinkoi 對於您使用本服務或經由本服務連結之其他網站而取得之資訊或建議(包括但不限於,商務、投資理財、醫療、法律等方面),不擔保其為完全正確無誤。Pinkoi 對於本服務所提供之資訊或建議有權隨時修改或刪除。您在做出任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對您的情況提出意見,以符合您的個別需求。

Pinkoi 隨時會與其他公司、廠商等第三人(「內容提供者」)合作,由其提供包括新聞、訊息、電子報等不同內容供 Pinkoi 刊登,Pinkoi 於刊登時均將註明內容提供者。基於尊重內容提供者之智慧財產權,Pinkoi 對其所提供之內容並不做實質之審查或修改,對該等內容之正確真偽亦不負任何責任。對該等內容之正確真偽,您宜自行判斷之。您若認為某些內容涉及侵權或有所不實,請逕向該內容提供者反應意見。

9. โฆษณา

您在本服務中瀏覽到的所有廣告內容、文字與圖片之說明、展示樣品或其他銷售資訊,均由各該廣告商、產品與服務的供應商所設計與提出。您對於廣告之正確性與可信度應自行斟酌與判斷。Pinkoi 僅接受委託予以刊登,不對前述廣告負擔保責任。

10. ซื้อขายหรือพฤติกรรมการซื้อขายอื่นๆ

廠商或個人透過本服務進行商品買賣、服務或其他交易行為,各該買賣或其他合約均僅存在您與各該廠商或個人兩造之間。您應要求各該廠商或個人,就其商品、服務或其他交易標的物之品質、內容、運送、保證事項與瑕疵擔保責任等,事先詳細闡釋與說明。您因前述買賣、服務或其他交易行為所產生之爭執,應向各該廠商或個人尋求救濟或解決之道。

11. การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

Pinkoi 所使用之軟體或程式、網站上所有內容,包括但不限於商品資訊、圖片、檔案、網站架構、網站畫面的安排、網頁設計、會員內容等,均由 Pinkoi 或其他權利人依法擁有其智慧財產權,包括但不限於商標權、專利權、著作權、營業秘密與專有技術等。任何人不得逕自使用、修改、重製、公開播送、公開傳輸、公開演出、改作、散布、發行、公開發表、進行還原工程、解編或反向組譯。若您欲引用或轉載前述軟體、程式或網站內容,除明確為法律所許可者外,必須依法取得 Pinkoi 或其他權利人的事前書面同意。尊重智慧財產權是您應盡的義務,如有違反,您應對 Pinkoi 負損害賠償責任。Pinkoi 及其關係企業為行銷宣傳本服務,就本服務相關之商品或服務名稱、圖樣等(以下稱「Pinkoi 商標」),依其註冊或使用之狀態,受商標法及公平交易法等之保護,未經 Pinkoi 事前書面同意,您同意不以任何方式使用 Pinkoi 商標。

12. แจ้งให้ทราบ

如依法或其他相關規定須為通知時,Pinkoi 得以包括但不限於:電子郵件、一般信件、簡訊、多媒體簡訊、文字訊息、張貼於本服務網頁,或其他現在或未來合理之方式通知您,包括本服務條款之變更。但若您違反本服務條款,以未經授權的方式存取本服務,您將不會收到前述通知。當您經由授權的方式存取本服務,而同意本服務條款時,您即同意 Pinkoi 所為之任何及所有給您的通知,都視為送達。

13. สิทธิการใช้งานรูปภาพ

所有會員在網站上產生、上傳的資料及圖片,在不違反個資法和智慧財產權法前提下,Pinkoi 得以使用圖片製作廣告圖示及相關廣告文宣,做為行銷及品牌推廣用途。

14. สิ้นสุด

您同意 Pinkoi 得依其判斷因任何理由,包含但不限於一定期間未使用、法院或政府機關命令、本服務無法繼續或服務內容實質變更、無法預期之技術或安全因素或問題、您所為詐欺或違法行為、未依約支付費用,或其他 Pinkoi 認為您已經違反本服務條款的明文規定及精神,而終止或限制您使用帳號(或其任何部分)或本服務之使用,並將本服務內任何「會員內容」加以移除並刪除。您並同意 Pinkoi 亦得依其自行之考量,於通知或未通知之情形下,隨時終止或限制您使用本服務或其任何部分。您承認並同意前開終止或限制,Pinkoi 得立即關閉、刪除或限制存取您的帳號及您帳號中全部或部分相關資料及檔案,及停止本服務全部或部分之使用。此外,您同意若本服務之使用被終止或限制時,Pinkoi 對您或任何第三人均不承擔責任。

15. เงื่อนไขปกติ

本服務條款構成您與 Pinkoi 就您使用本服務之完整合意,取代您先前與 Pinkoi 間有關本服務所為之任何約定。本服務條款之解釋與適用,以及與本服務條款有關的爭議,除法律另有規定者外,均應依照中華民國法律予以處理,並以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

Pinkoi 未行使或執行本服務條款任何權利或規定,不構成前開權利或規定之棄權。若任何本服務條款規定,經有管轄權之法院認定無效,當事人仍同意法院應努力使當事人於前開規定所表達之真意生效,且本服務條款之其他規定仍應完全有效。本服務條款之標題僅係為方便起見,不具任何法律或契約效果。 若有任何違反本服務條款之行為,請立即與 Pinkoi 客服聯絡。

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

Pinkoi provides e-commerce services for designers, artists, and creative individuals ("Seller") to sell their original design products to buyers from around the world. The use of intellectual property by any unlicensed party is considered infringement, which is against the law, Pinkoi's policies, Pinkoi's Shop Guidelines, and the Pinkoi Shop Agreement signed by all Sellers on opening their shop. To further protect the interests of right holders, Pinkoi established the following Intellectual Property rights policy ("IPR Policy"), which explains our procedures for resolving infringement disputes over content on Pinkoi.

Pinkoi does not review material uploaded by Sellers. Sellers, right holders, and all users acknowledge and understand that Pinkoi is not a legal body and cannot determine whether an infringement has occurred or not. If a right holder or an agent of the right holder ("Right Holder") finds infringing material on Pinkoi, s/he should:

 1. 1 Use Pinkoi message to contact the Seller who uploaded the allegedly infringing material ("Alleged Infringer"). Direct communication is the fastest and most effectively way to resolve disputes and clarify facts.
 2. 2 Submit a notice of infringement to Pinkoi, in accordance with the procedures set out in this IPR Policy. Please be aware that any person who submits fraudulent or abusive notices shall be liable for damages and legal fees incurred by any party injured by such misrepresentation.

Submitting a Notice

To submit a notice of infringement to Pinkoi, the following requirements must be met.

 1. 1 Pinkoi will only respond to notices of infringement from Right Holders.
 2. 2 The following information should be provided:
  1. Infringement Notice; and
  2. Supporting documents evidencing the alleged infringement.

Reminder: In order to notify the Alleged Infringer, Pinkoi will forward certain parts of Notices and all supporting documents to that person. If the supporting documents contain confidential information, please do not disclose the information, or cover up the information before sending documents to Pinkoi. Pinkoi shall not be held liable for the disclosure of any information.

Procedures

 1. 1 Upon receiving an Infringement Notice, Pinkoi will verify, within 7 business days, that the above-mentioned submission requirements are met. If affirmative, Pinkoi will forward a copy of the Notice to the Alleged Infringer. Moreover, Pinkoi will temporarily remove the allegedly infringing material.
 2. 2 If the submission requirements are not met, Pinkoi will request for the required documents within 3 business days. If the documents are not provided within the time frame, or Pinkoi cannot contact the person who submitted the Infringement Notice ("Original Claimant"), Pinkoi will take no further action with the Notice.
 3. 3 If the Alleged Infringer believes that there is no event of infringement and submits to Pinkoi a Counter Notice (with supporting documents), Pinkoi will forward the documents to the Original Claimant. The Original Claimant should provide Pinkoi, within 10 business days from the day after receiving the Counter Notice, with evidence of civil or criminal litigation filed against the Alleged Infringer.
 4. 4 If the Original Claimant does not provide evidence of litigation within the above-mentioned time frame, Pinkoi will restore the removed material within 14 business days from the day after forwarding the Counter Notice to the Original Claimant.
 5. 5 To prevent possible misuse of this IPR Policy, Pinkoi will not accept multiple submissions of Infringement Notices for the same material. If Pinkoi finds that a previous Notice has been submitted for that material, Pinkoi will notify the person who submitted the second Notice to seek another avenue for filing a civil or criminal litigation.

What You Should Know

 1. 1

  Can Pinkoi help determine whether an infringement has occurred?

  Upon receiving an Infringement Notice and supporting documents, Pinkoi still cannot determine whether an infringement has occurred or not. Only a court of law can determine infringement.

 2. 2

  How can Right Holders submit Infringement Notices?

  To submit, please send an email to report@pinkoi.com with the subject line "IP Infringement Notice". All required documents should be attached in the email.

 3. 3

  How should Sellers respond to Infringement Notices?

  1. Upon receiving an Infringement Notice, Seller should carefully read the documents and understand the allegation.
  2. If Seller believes that no infringement has occurred, Seller should submit a Counter Notice and supporting documents to Pinkoi, with a request to restore the removed material.
  3. IMPORTANT: If Pinkoi does not receive, within 7 business days, a reply to the forwarded Infringement Notice, Pinkoi may permanently remove the allegedly infringing material or terminate Seller's account.

Downloads

Infringement Notice

Counter Notice

More on Intellectual Property

Please note that the information below should be considered general guidelines only. The information is not a comprehensive legal guide, and Pinkoi cannot provide you with legal advice on intellectual property. If you have further questions about intellectual property, you should consult a lawyer or IP expert.

 • As a Right Holder, what kind of supporting documents can I provide to demonstrate infringement?

  1. Copyright: Provide documents that demonstrate you are the creator, author, or copyright holder (e.g., original drafts, evidence demonstrating the evolution of idea, registration/first publication date, registration/first publication place, or other documents that indicate the true creator, author, or copyright holder of the intellectual property).
  2. Trademark/Patent: Provide a copy of the trademark or patent registration issued by any jurisdiction.

  Other documents that can demonstrate infringement are accepted.

 • As a seller who received an Infringement Notice, how should I respond to Pinkoi? Do I have to submit a Counter Notice?

  Pinkoi only forwards Infringement Notices and Counter Notices to Alleged Infringers and Original Claimants, respectively. If you have queries about an Infringement Notice forwarded to you, please directly contact the Right Holder (the Right Holder's contact information is in the Infringement Notice). Alternatively, you can consult a lawyer or IP expert.

 • As a seller who received an Infringement Notice, I noticed that Pinkoi has already removed the allegedly infringing material. Does this mean that infringement is already determined?

  In accordance with this IPR Policy and the law, Pinkoi must promptly remove allegedly infringing material upon receiving an Infringement Notice. Removal does not mean that infringement is determined, and is only a measure to prevent further damage. If you believe that no infringement has occurred, please submit a Counter Notice, which Pinkoi will forward to the Original Claimant.

 • As a seller who received an Infringement Notice, can I re-upload content after altering or changing the allegedly infringing material?

  Even if the allegedly infringing material is altered or changed, the material should not be re-uploaded if it is still involved in a dispute. Any re-uploaded material will be dealt with according to Pinkoi's policies, Pinkoi's Shop Guidelines, and the Pinkoi Shop Agreement. Moreover, Pinkoi cannot determine whether the modified or changed material is still infringing on IP rights. We suggest you consult a lawyer or IP expert to verify.

 • As a seller who received an Infringement Notice, I saw that Pinkoi has removed the allegedly infringing material. Why can I see other possibly infringing material on other Pinkoi shops?

  Pinkoi does not have the expertise or authority to compare products or content between shops or to determine IP infringement. As stipulated by the law, Pinkoi is required to remove content upon receiving an Infringement Notice concerning the content.

If there are further queries, please email Pinkoi at report@pinkoi.com.

Pinkoi may revise this IPR Policy at any time. Amendments are made effective by updating this webpage.

เงื่อนไขการซื้อขายของ

Pinkoi เปิดพื้นที่เพื่อให้บริการต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะในรูปแบบเว็บไซต์ เว็บเพจมือถือ หรือโปรแกรมมือถือก็ตาม เราอยากจะหนุนใจให้ดีไซเนอร์ที่มีคุณภาพและรักในการออกแบบมาจัดวางงานดีไซน์ของตัวเองบน Pinkoi ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดดูสินค้าผ่านหน้าเว็บที่เรียบง่ายและค้นหาเลือกซื้อสินค้าที่ตัวเองชื่นชอบอย่างง่ายดาย เราอยากจะช่วยให้งานดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมถูกนำเสนอบนเวทีนานาชาติ

สินค้าที่สามารถจำหน่าย

 1. 1. สินค้าต้นฉบับ : เป็นผลงานที่ออกแบบเองโดยดีไซเนอร์และไม่มีการคัดลอกใดๆ จากผลงานของคนอื่น ส่วนแหล่งผลิตของสินค้าสามารถมาจากดีไซเนอร์เองหรือผ่านผู้ผลิตคนอื่นๆ สินค้าไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ควรสอดคล้องตามเงื่อนไขการจำหน่ายสินค้าบน Pinkoi
 2. 2. ตัวแทนลิขสิทธิ์สินค้า : ได้รับอนุญาตจากผู้คิดค้นต้นฉบับหรือถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ กรุณาแนบเอกสารการแต่งตั้งลิขสิทธิ์ให้ Pinkoi เพื่อการพิจารณาด้วย
 3. 3. ของเก่าอายุ 10 ปีขึ้นไป : สินค้ายังอยู่ในสภาพที่ดี มีปริมาณที่จำกัด และเก่าแก่มากกว่าอายุ 10 ปี

สินค้าที่ห้ามจำหน่าย

 1. 1. สินค้าที่ไม่ได้ออกแบบเอง ไม่มีลิขสิทธิ์เพื่อแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือเก่าแก่เกินอายุ 10 ปีขึ้นไป
 2. 2. ตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกกฎหมายหรือเอกสารยอมรับจากบริษัทดั้งเดิม
 3. 3. ประเภทของสินค้าที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในใบสมัครเปิดสตูดิโอ
 4. 4. สินค้าลอกเลียนแบบหรือของก๊อปที่ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของเจ้าของสินค้า ผู้ออกแบบ และลิขสิทธิ์ของโลโก้สินค้า
 5. 5. สินค้าที่ไม่ได้รับลิขสิทธิ์จากเจ้าของดั้งเดิม เช่น ภาพการ์ตูน ภาพบุคคลจากภาพยนตร์ หรือภาพบุคคลที่มีชื่อเสียง
 6. 6. สินค้า DIY ที่ทำตามหนังสือคู่มือหรือวีดีโอ เช่น งานถักไหมพรม งานถักโครเชต์ งานปั้นดินน้ำมัน หรืองานประดิษฐ์ด้วยหนังสติ๊ก เป็นต้น ไม่ถือเป็นงานที่ออกแบบด้วยตนเอง
 7. 7. อาหารทะเลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปหรือการปรุงรส
 8. 8. สินค้าตั้งโชว์ที่ไม่มีการจำหน่าย
 9. 9. สินค้ารูปแบบดิจิตอล เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร
 10. 10. สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งและต้องรับโดยตรงจากผู้ขายเท่านั้น
 11. 11. สินค้าให้เช่า
 12. 12. โฆษณาเพื่อสอนทำสินค้า
 13. 13. สินค้าในรูปแบบของการให้บริการ
 14. 14. การโฆษณาสินค้า
 15. 15. บุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ศูนย์ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นิยามไว้
 16. 16. ยาเสพติด รวมถึงมอร์ฟีน สเตียรอยด์ และยาควบคุมพิเศษ
 17. 17. สินค้าที่สามารถปล่อยรังสี ไวต่อไฟ หรือมีสารพิษ
 18. 18. ยาหรือเครื่องมือทางการแพทย์ (ไม่ว่าจะมีเอกสารการรับรองหรือไม่)
 19. 19. สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์สงวน เช่น งาช้าง ตีนหมี
 20. 20. เครื่องในหรืออวัยวะต่างๆ ของมนุษย์หรือสัตว์
 21. 21. ประทัดหรือดอกไม้ไฟ
 22. 22. อาวุธ เช่น ปืน ระเบิด หรือกระสุน
 23. 23. วัตถุอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ ระเบิดง่าย มีพิษ มีกรดและเบส เป็นต้น
 24. 24. โรงเรือน ที่ดิน หรือใบขับขี่ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
 25. 25. สินค้าโจรกรรมหรีอสินค้าที่ไม่ใช่ของตัวเอง เช่น รถ
 26. 26. ข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์บัตรประชาราษฎร์ ข้อมูลติดต่อส่วนตัว
 27. 27. เอกสารหรือใบอนุญาตจากรัฐบาลที่มีการรับรอง เช่น บัตรประจำตัว บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือชุดเครื่องแบบข้าราชการ
 28. 28. ใบแจ้งหนี้ เอกสารรายได้การขาย เอกสารรับรองการบริจาค สินค้าเกี่ยวคล้องกับการพนัน หรือหวย
 29. 29. เงินตราหรือเช็คในรูปแบบต่างๆ เช่น หุ้น ใบยืนยันสิทธิ พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์
 30. 30. สินค้าลามกอนาจาร
 31. 31. สินค้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรุนแรง
 32. 32. สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสร้างความแตกแยก
 33. 33. สินค้าที่มีเนื้อหาสื่อถึงความรุนแรง ชักจูงในทางที่ผิดกฎหมาย ความแตกแยกระหว่างชาติ ศาสนา เพศ หรือเสียดสีดูถูกผู้พิการ
 34. 34. สินค้าผิดกฎหมาย
 35. 35. สินค้าอื่นๆ ที่ไม่สอดคล้องตามเงื่อนไขสินค้าของ Pinkoi

ปฏิเสธความรับผิด

Pinkoi 僅係提供會員間(即消費者與設計師)交易之平台,刊登之商品是由設計師自行上傳銷售,消費者於 Pinkoi 完成選購商品並付款後,買賣契約成立於消費者與設計師之間,Pinkoi 無法,亦不會介入、干涉設計師與消費者間買賣交易。若消費者就其選購之商品後續衍生消費爭議,需由消費者與設計師間自行處理及解決。

หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วพบปัญหา (เช่น : ดีไซน์เนอร์ไม่ยอมจัดส่งสินค้า、ไม่มีบริการหลังการขาย หรือไม่สามารถติดต่อได้) Pinkoi จะพยายามหาทางติดต่อดีไซน์เนอร์อย่างเต็มที่ (เช่น ข้อมูลบริษัท、ชื่อ-สกุล、เบอร์โทรศัพท์ 、ที่อยู่ email) เมื่อลูกค้าต้องการ แต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถทำหน้าที่เป็นพยานหากเกิดคดีฟ้องร้องทางกฎหมาย

關於設計師及設計館上架內容與商品資訊,消費者如有疑問,應逕透過 Pinkoi 聯絡設計師、傳送訊息等功能向設計師聯繫、詢問,相關法律責任亦應由該設計師自行負責。Pinkoi 對於設計師上架內容與商品資訊並不負任何法律上之保證、擔保或連帶賠償責任。

您明確了解並同意 Pinkoi 提供之網路服務(包含但不限於網站及手機版網頁及手機應用程式等)、資料庫系統及程式設計(下稱「本服務」)僅以「現狀」提供服務,Pinkoi不保證以下事項:A.本服務符合使用者的需求;B.本服務內容及系統程式不受干擾、及時提供或免於出錯;C.您經由本服務購買之商品或服務將符合您的期望;D.所有會員自行填寫資料之正確性。且 Pinkoi 得依其判斷隨時進行規格變更及版本升級,如因此暫時停止網路服務,Pinkoi 不對消費者為任何賠償。

本服務指定之第三方服務(包含但不限於銀行或超商),所提供之服務品質及 內容由該第三方自行負責。故使用本服務時,可能由於第三方本身系統問題、相關作業網路連線品質問題或其他不可抗拒因素,造成驗證無法完成。若您所提供之基本資料有誤,造成本服務無法即時通知您異常狀況之緊急處理方式時,Pinkoi 對此將不負任何損害賠償責任。

Pinkoi ขอย้ำกับลูกค้าอีกครั้ง : เพื่อคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง กรุณาทำการซื้อขายบนเว็บไซต์ Pinkoi เท่านั้น หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหา สามารถส่ง email มาที่th@pinkoi.com

เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า

Pinkoi ทำหน้าที่เปิดพื้นที่เพื่อให้ดีไซเนอร์สามารถจำหน่ายสินค้า จัดส่ง แลกเปลี่ยน และส่งคืนสินค้าภายใต้การบริหารของดีไซเนอร์ ดังนั้น ก่อนที่จะยื่นเรื่องคืนเงิน กรุณาติดต่อดีไซเนอร์โดยตรงพร้อมกับแจ้งสาเหตุการคืนเงิน

นอกจากสินค้าสั่งทำพิเศษเฉพาะลูกค้า ของใช้ส่วนตัวที่เปิดใช้งานแล้ว และสินค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายต่อทั้งหลาย ลูกค้าสามารถทำเรื่องส่งคืนได้ภายใน 7 วันหลังจากที่รับสินค้าแล้ว แต่ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด ทั้งค่าส่งที่ดีไซเนอร์จ่ายและค่าส่งคืนสินค้า

กรณีที่ดีไซเนอร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งของสินค้าส่งคืน :

 • สินค้าที่แตกต่างจากที่ระบุในใบสั่งซื้อสินค้า (เช่น ขนาด รูปแบบ จำนวนสินค้า เป็นต้น)
 • สินค้าที่มีตําหนิ (เช่น คุณภาพ หรือตำหนิที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง เป็นต้น)
 • สินค้าที่ไม่ตรงกับคำบรรยายในหน้าสินค้า (เช่น การใช้งาน ฟังก์ชันของสินค้า เป็นต้น)
 • ลูกค้าที่ยังไม่ได้รับสินค้า (เช่น สินค้าที่ไม่ได้จัดส่งตามเวลากำหนด สินค้าที่สูญหายระหว่างการจัดส่ง เป็นต้น)

สำหรับกรณีที่นอกเหนือจากที่มีระบุไว้บนด้านบน ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด ทั้งค่าส่งที่ดีไซเนอร์จ่ายและค่าส่งคืนสินค้า

หากดีไซเนอร์และลูกค้าอาศัยอยู่ในประเทศเดียวกันที่มีกฎการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่เข้มงวดกว่าเงื่อนไขคืนเงินหรือส่งคืนสินค้าของ Pinkoi กรุณาปฏิบัติตามกฎการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประเทศที่เข้มงวดมากกว่า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคืนเงินหรือส่งคืนสินค้าที่ https://th.pinkoi.com/faq/refund