You're brilliant. We're hiring. | Be a Pinkoist - ร่วมงานกับ Pinkoi

ข้อดีของการทำงานที่ Pinkoi

 • สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์:
  • มีวันหยุด วันลาตามกฎหมาย (อย่างน้อย 15 วันขึ้นไป โดยคิดอัตราส่วนตั้งแต่วันแรกของการทำงาน)
  • วันหยุดพิเศษสำหรับ Pinkoist(Pinkoi Holidays)
  • เราเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพ สถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่นได้ (ทำงานที่บ้าน/หรือที่อื่น ๆ)
  • เราผลักดันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องทำ OT ก็สามารถรับผิดชอบงานได้เสร็จ
 • ให้ความสำคัญกับผลการดำเนินและการเติบโตของทีมและตัวบุคคล:
  • ประเมินผลการดำเนินงานและโบนัส
  • สนับสนุนการสมัครคอร์สเรียนเพิ่มเติม
  • ออกจาก Comfort Zone ก้าวสู่เวทีสากลไปกับ Pinkoi
  • ร่วมงานและเติบโตไปกับทีมงานคุณภาพ
 • สภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและการทำงานร่วมกัน:
  • การทำงานที่เท่าเทียมเป็นมิตร สวัสดิการและวันหยุดที่ไม่อยู่ในกรอบเดิม ๆ
  • การประชุม Town-Hall กับทีมงานทุกฝ่ายทุกพื้นที่ในทุกไตรมาส
  • มีกิจกรรมและแบ่งปันเรื่องราวสนุก ๆ ที่น่าสนใจ
  • สนับสนุนให้กล้าแสดงความคิดเห็นกับทั้งเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือผู้บริหาร
 • คุ้มครองอุ่นใจและสร้างทีมสัมพันธ์:
  • ประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • จัดเลี้ยงภายในทีม และกิจกรรมชมรม
 • สวัสดิการอื่น ๆ:
  • อุปกรณ์ทำงาน MacBook
  • ขนมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • สถานที่ทำงาน:
  • ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ใกล้กับ BTS ช่องนนทรี

ขอบคุณที่สมัครเข้ามาเพื่อร่วมงานกับเรา กรุณาเลื่อนลงเพื่อดูตำแหน่งที่เปิดรับสมคัรในขณะนี้

หากคุณมีความสามารถเฉพาะตัวในบางด้าน และเชื่อว่าความชำนาญพิเศษนี้สามารถทำประโยชน์ให้กับ Pinkoi กรุณาแนบประวัติส่วนตัวและประสบกาณ์ของคุณมาที่ join@pinkoi.com ให้เราได้รู้จักคุณมากยิ่งขึ้น หากคุณคือคนที่ใช่ เราจะติดต่อกลับไปหาคุณแน่นอน