Peter Yen / 顏君庭

Co-Founder/CEO

Peter Yen / 顏君庭

Co-Founder/CEO

Peter Yen / 顏君庭

Peter คือประธานกรรมการบริหารและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pinkoi ด้วยความฝันที่ต้องการเห็นผู้คนมีวิถีชีวิตในรูปแบบของตัวเองผ่านงานดีไซน์และเทคโนโลยี จึงได้ชวน 2 พาร์ทเนอร์ Mike และ Maibelle ร่วมกันสร้าง Pinkoi ขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง ecosystem ที่สนับสนุนวิถีชีวิตที่ให้คุณค่ากับงานออกแบบ และสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่มิตรและแข็งแรงยิ่งขึ้นให้กับชุมชนดีไซน์

Peter ทำงานใน Silicon valley ประเทศสหรัฐฯ 7 ปี หลายปีนั้นเขาทำหน้าที่เป็น Senior Engineer Lead ของกลุ่ม Social Search Group ให้กับบริษัท Yahoo Global HQ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการต่างๆ ในเครือ หนึ่งในนั้นคือบริการถามตอบออนไลน์อย่าง Yahoo Answers ในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐฯ เขาจะออกไปเดินตลาดนัดดีไซน์แทบทุกสัปดาห์ มักชอบเดินสำรวจและตามหาร้านเล็กๆ ของแบรนด์ดีไซน์ พูดคุยและฟังเรื่องราวความพยายามในการทำให้แบรนด์ถูกมองเห็น ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขาคิดสร้าง Pinkoi ในเวลาต่อมา

ยามว่าง Peter ชื่นชอบทำอาหารในบ้านและตอนนี้เขากำลังหลงใหลในศิลปะแล่เนื้อปลาดิบอย่างมาก

จบการศึกษาปริญญาตรีจาก National Taiwan University และปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก Carnegie Mellon University

Mike Lee / 李讓

Co-Founder/CTO

Mike Lee / 李讓

Co-Founder/CTO

Mike Lee / 李讓

Mike คือผู้บริหารสูงสุดฝ่ายเทคโนโลยีและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pinkoi รับผิดชอบการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและรักษาระบบการใช้งานของเว็บไซต์ Pinkoi

เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงระดับสากล เขาให้ความสำคัญกับรายละเอียดในทุกกระบวนการวิจัยและการพัฒนาอย่างเข้มงวด ในปีที่ผ่านมา Mike ได้นำทีมพัฒนาสร้าง Lifestyle AI model โมเดลที่แปลงข้อมูลรูปแบบไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มที่เป็นนามธรรมให้เป็นบริการซอฟต์แวร์ SaaS รวมถึงสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มค้าปลีก (Retail media network, RMN) จากการนำข้อมูลสถิติและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสให้ดีไซเนอร์ก้าวสู่ตลาดโลก

Mike มีประสบการณ์การทำงานข้ามสายและเคยสร้างธุรกิจส่วนตัวมาก่อน นอกจากจะเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เองแล้วเขายังเคยเปิดร้านไอศกรีมด้วย ซึ่งธุรกิจร้านไอศกรีมทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงหัวใจของงานบริการรวมถึงเข้าใจแนวทางและกลยุทธ์ของการบริหารธุรกิจยิ่งขึ้น ในระหว่างนั้นเขาจึงสร้างเว็บไซต์และบริการทางอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับธุรกิจของตัวเองขึ้นมา ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับอย่างดี ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้ Mike สามารถหลุดออกจากกรอบวิธีคิดแบบวิศกรรมคอมพิวเตอร์ ช่วยให้เขาเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะและเข้ากับระบบที่สุด

จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจาก National Chiao Tung University และได้รับรางวัล Outstanding ICT Elite Award ในปี 2023

Maibelle Lin / 林怡君

Co-Founder/CPO

Maibelle Lin / 林怡君

Co-Founder/CPO

Maibelle Lin / 林怡君

Maibelle คือผู้บริหารสูงสุดฝ่ายผลิตภัณฑ์และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pinkoi ทำหน้าที่กำหนดแนวทางกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนาการออกแบบโดยรวม รวมถึง ออกแบบ User Interface Design ของ Pinkoi ในฐานะนักออกแบบ เธอให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดของการออกแบบรวมถึงสุนทรียภาพของผลิตภัณฑ์ ใช้แนวคิดการออกแบบแบบไร้กรอบผสมผสานกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในการพัฒนาและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้

Maibelle อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ นานหลายปี เธอเป็นนักออกแบบให้กับหลายบริษัทใน Silicon Valley ทำหน้าที่ออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction Design) และ UI/UX นอกจากนี้เธอยังเป็นครีเอเตอร์ ทำงานศิลปะ วาดภาพ และออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ร่วมกับสามีที่แคลิฟอร์เนีย และความฝันของเธอคือการได้ทำงานสร้างสรรค์ตลอดไป

จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาดและโฆษณาจาก National Chengchi University และปริญญาโทจาก Parsons School of Design นิวยอร์ก

Connie Tseng / 曾宜琴

CFO

Connie Tseng / 曾宜琴

CFO

Connie Tseng / 曾宜琴

Connie คือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ก่อนเข้าร่วม Pinkoi เธอทำงานให้กับบริษัท Deloitte & Touche หนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีสี่แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก และบริษัทหลักทรัพย์ KGI Securities

Connie มีประสบการณ์ในด้านการทำบัญชีและการเงินในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากจะเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบภาษีและการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว เธอยังเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดทำและนำเสนอระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์งบการเงินให้กับฝ่ายบริหาร เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนในการสร้างมูลค่าองค์กรจากมุมมองการเงิน

จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชีจาก National Taiwan University

Tina Lo

COO

Tina Lo

COO

Tina Lo

Tina คือ ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ทำหน้าที่บริหารวางแผนการดำเนินงานขององค์กรในทุกพื้นที่ของ Pinkoi ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ก่อนเข้าร่วม Pinkoi เธอให้ความสนใจและมุ่งเป้าไปที่การสร้างแบรนด์ไลฟ์สไตล์ในตลาดสากลเป็นหลัก นอกจากจะเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการและทำงานร่วมกับทีมต่างประเทศทั่วโลกแล้ว เธอยังมีความชำนาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศแก่ทีม

Tina ให้คุณค่ากับผลงานออกแบบทุกชิ้นและหลงใหลในงานดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ปัจจุบันเธอรับประทานมังสวิรัติและเป็นแม่ของสัตว์เลี้ยง 4 ตัวที่รับเลี้ยงมาจากองค์กรเอ็นจีโอ

จบการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์เอก Creative Media และโทการสื่อสารภาษาอังกฤษจาก City University of Hong Kong และปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการธุรกิจจีนจาก The Hong Kong Polytechnic University

เพราะมีคุณ Pinkoi จึงมีเรื่องราว.. Be a Pinkoist!

ร่วมงานกับเรา