OKi Fresh Meat Bone Cake - Manchu Banquet Package - Comprehensive Taste - 42 / 84 168

US$ 37.80 เริ่มต้นที่
  • สินค้าชิ้นนี้ขายหมดแล้ว แต่คุณสามารถกดปุ่ม "รอคิว" และเราจะแจ้งเตือนคุณทันทีเมื่อมีสินค้าพร้อมขาย
โปรโมชั่นพิเศษ
  • รับส่วนลด 5% สำหรับผู้สั่งซื้อครั้งแรก ภายใน 3 วันนี้เท่านั้น!
  • 9 - 22 ต.ค. 62 ฉลองครบรอบ Pinkoi: ซื้อครบขั้นต่ำลดสูงสุด US$ 20.00!

โปรโมชั่นส่วนลดจริงที่ได้รับ ยึดตามจำนวนส่วนลดที่ปรากฎในรถเข็น

ข้อมูลสินค้า

วัสดุสินค้า
อาหารสด
วิธีการผลิตสินค้า
ผลิตโดยโรงงาน
แหล่งผลิตสินค้า
ไต้หวัน
ปริมาณ
50g x 1
สารก่อภูมิแพ้
ปลา、กุ้ง、อื่นๆ
วิธีเก็บรักษา
เก็บรักษาในช่องแช่แข็ง、ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อนจัด、ไม่ควรสัมผัสแสงแดด
ควรบริโภคภายใน
หลังเปิดถุง 3 วัน
ความนิยม
  • ถูกชม 903 ครั้ง
  • จำหน่ายไปแล้ว 3 ชิ้น
  • มี 8 คนถูกใจ
รายละเอียดย่อยของสินค้า
Color Balanced Function Taste x Low Fat Soothing Function Taste x Low Sensitivity Novel Protein Functional Flavor x Sea and Land Functional Flavor x Beauty Bird Double Coffee Functional Flavor A, B series, with "oki fresh meat bone cake" full ran

เกี่ยวกับสตูดิโอ

oki-food

ไต้หวัน
เรทการตอบกลับ:
88%
การตอบกล้บ:
มากกว่า 3 วัน
เตรียมการจัดส่ง:
1 - 3 วัน
OKi Fresh Meat Bone Cake - Manchu Banquet Package - Comprehensive Taste - 42 / 84 168

รายละเอียดสินค้า

Two series match, let the baby eat different tastes Man Han A Series 42 (12 colors, 12 low-sensitivity, 12 low-fat, 6 sea and land) 84 (24 colors, 24 low-sensitivity, 24 low-fat, 12 sea and land) 168 (48 colors, 48 low-sensitivity, 48 low-fat, 24 sea and land) Man Han B Series 42 (12 colors, 12 low-sensitivity, 12 low-fat, 6 beautiful skin birds) 84 (24 colors, 24 low-sensitivity, 24 low-fat, 12 beautiful skin birds) 168 (48 colors, 48 low-sensitivity, 48 low-fat, 24 beautiful skin birds) Dogs, cats and children can only eat "dry feed" and "canned"? The world-famous veterinarian Tom Lonsdale has done incisive research and experiments on the diet of dogs and cats. Dr. Tom initially observed many young dogs and cats who were treated in his clinic. Every day, he used "grain starch". The main dry food or canned processed food feeding is in the sorrow of the premature aging and chronic diseases, especially the exhaled odor, smashed gums, and full of dental caries. After being observed, studied and treated, and switched to a fresh diet, the oral and general health of the pet is quickly improved. 1. Their breath becomes sweet 2. The fur becomes bright and thick 3. The aging pet miraculously rejuvenates https://c1.staticflickr.com/5/4884/30850118567_e408f09416_b.jpg 『Color balanced taste』 【feature of product】 This product has six functional flavors, including freshwater cultivation microalgae, wild autumn turmeric, M onacolin K red peony, cranberry, shrimp red roe, blueberry black currant and other natural health foods and herbal extracts, balanced natural The color adds more touch to the meal! Each meat bone cake uses the same meat variety, only the difference is in adding different health food ingredients (at least three different functional formulas per dish) **Red 麴 function taste**- gastrointestinal health, cardiovascular health. **Green microalgae function**- Hairy natural resistance UP, chlorophyll eliminates bad breath. **Shrimp red caviar function**- Astaxanthin is derived from algae and its antioxidant activity is much higher than that of vitamin C. The caviar comes from the testis of squid and is rich in nucleic acids to help the skin. **Cranberry function**- has the name of North American Ruby! Excellent urinary health ingredients **Yellow turmeric function**- Helps maintain digestive tract function and absorbs good health! **Blueberry Blackcurrant Function**- Quercetin, which is rich in antioxidant activity (ABTS), helps the natural resistance of dogs and cats. 【ingredient】 New Zealand ground beef bone, lamb, native chicken, chicken cartilage (about 93% of animal protein sources), carrots, pumpkin, apple, white radish, beetroot, raspberry, cranberry, blueberry, broccoli, Colored bell peppers, green beans, peaches, Qingjiang vegetables (about 6% of fruits and vegetables), new. Probiotics, olfactory grass, garlic, local freshwater cultured microalgae (replaces vitamins A, B, D provided by animal internal organs) Group, taurine, nucleotides and mineral nutrients), native autumn turmeric, Japanese cod roe, blueberry black currant, Monacolin K red peony (about 1% of health food ingredients). 【Nutrition Label】 50 grams per serving This package contains 6 copies Moisture 69.27% Natural protein 16.3% Natural fat 9.8% 5.7% saturated fatty acid Trans fatty acid 0% Carbohydrate 2.27% Total sugar 0% Calcium 242mg Phosphorus 173mg Calcium to phosphorus ratio 1:0.7 Ash 2.36% Taurine 20.4mg Heat 81.24 big card 【Product Information】 Applicable: All ages young adult cats (puppies and cats need to be born more than 40 days) https://c1.staticflickr.com/5/4836/30850118447_582abc8c53_b.jpg "Low-sensitive novel protein function taste" 【feature of product】 The protein in the food ingredient is originally a harmless substance to the living body, but due to a misjudgment by the immune system, an antibody is generated by the amino acid composition to cause an allergic reaction. We exclude the common source of allergic proteins in dogs and cats - beef, chicken, and switch to meat types that are less exposed on weekdays. As a new source of protein, it will effectively reduce allergies and reduce inflammation. [cherry duck meat] is rich in alpha-linolenic acid, vitamin B 2, to maintain skin function. [ostrich meat] has high nutritional value, low cholesterol, and has the reputation of "vegetable meat". [Meat] is an excellent source of protein rich in essential amino acids and low allergenicity. 【ingredient】 New Zealand ground lamb bone, native ostrich meat, native cherry duck meat, native venison (about 92% of animal protein sources) carrots, pumpkin, apple, white radish, beetroot, raspberry, cranberry, blueberry , broccoli, colored bell peppers, green beans, peaches, Qingjiang vegetables (about 7 % of fruits and vegetables), new. Probiotics, oleracea, garlic, local freshwater cultivation of microalgae (replaces vitamin A provided by animal viscera) , Groups B, D, taurine, nucleotides and mineral nutrients). 【Nutrition Label】 50 grams per serving (6 copies in this package) Water 72.68% Natural protein 15.2% Natural fat 8.7% Saturated fatty acid 4.5% Trans fatty acid 0% Carbohydrate 1.25% Total sugar 0% Calcium 259mg Phosphorus 194mg Calcium to phosphorus ratio 1:0.7 Ash 2.17% Taurine 22.5mg Heat 72.05 Grand Card 【Product Information】 Applicable: All ages young adult cats (puppies and cats need to be born more than 40 days) Special recommendation: all ages sensitive skin and dogs and cats allergic to dogs and cats https://c1.staticflickr.com/5/4829/30850118277_5b56b4762a_b.jpg "Low-fat and soothing function" 【feature of product】 Generally, most weight-reducing foods mainly reduce calories and increase satiety. Most of them use high-fiber ingredients to fill the servings, or use the nutrition label "eye-blocking method" to mislead consumers (ex. fat content is reduced, but carbohydrate ratio Pull up to meet the basic demand for heat). We mainly use "low-fat, high-protein" Australian beef lean meat, combined with Japan's imported pet-reduced fat-reducing herbal formula, which can promote metabolism, reduce the absorption of excess fat and hoarding in dogs and cats, and maintain an ideal posture. Middle-aged dogs and cats who want to maintain health and posture are also suitable for enjoying! 【ingredient】 The highest proportion of Australian beef lean meat (CHUCKTENDER cucumber strip or KNUCKLE monk head), ground chicken bones, chicken breast cartilage (animal protein source accounts for about 90%). Carrots, pumpkins, apples, white radishes, beetroots, raspberries, cranberries, blueberries, broccoli, colored bell peppers, green beans, peaches, and Qingjiang vegetables (about 9% of fruits and vegetables). New. Probiotics, Oregon grass, garlic, native freshwater cultured microalgae (replaces vitamin A, B, D, nucleotides and mineral nutrients provided by animal viscera) Japanese imported pet weight management herbal formula (health ingredients) The proportion is about 1%). 【Nutrition Label】 50 grams per serving (6 copies in this package) Water 73.09% Natural protein 14.81% Natural fat 6.6% Saturated fatty acid 3.2% Trans fatty acid 0% Carbohydrate 2.92% Total sugar 0% Calcium 247mg Phosphorus 181mg Calcium to phosphorus ratio 1:0.7 Ash 2.58% Taurine 21.7mg Heat 65.16 kcal 【Product Information】 Applicable: All ages young adult cats (puppies and cats need to be born more than 40 days) Special recommendation: old dogs, overweight dogs, low-volume dogs and cats https://c1.staticflickr.com/5/4839/45790222981_517cc31808_h.jpg "Sea and land function taste" 【feature of product】 The meat is finely cut, smooth and juicy, and can be easily enjoyed by old and young dogs and cats. Complete zero starch! Beyond the no-grain grade, 99% high meat rate! Because the whole-life seafood fish contains Thiaminase, the consumption of canine cats can cause the destruction and loss of vitamin B1 (thiamine) in the body. The seafood fish and shrimp ingredients are processed before steaming. This destruction of thiamine enzyme activity can avoid the loss and loss of vitamin B1 in dogs and cats, so please feel free to eat. The ingredients are strictly selected from fresh sea fish and shrimp, matched with fresh chicken on the land, full of DHA, EPA, taurine and calcium nutrients. It has high quality protein, low fat and digestible characteristics, and strong marine musk flavor. It is not only a dog, but also a "strong attraction" for cats! It is especially suitable for dogs and cats who are old, post-operative and post-operative recovery. Carp is classified as white meat fish, contains highly unsaturated fatty acids such as EPA, DHA, vitamins are particularly rich, also contains taurine and calcium components, anti-inflammatory symptoms, promote cholesterol metabolism, strengthen liver function and antioxidant effects! Q: Can dogs eat shrimp? (sea and land function) A: Our meat and bone cakes are all safe to eat! In the early days, there will be a saying that seafood ingredients are not suitable for hairy children. The main reason is that the quality and freshness of the ingredients are difficult to preserve. The improper preservation rate is 2 to 3 times that of the average beef, sheep, and pig meat. Avoid such types of ingredients that are not easily controlled. According to an analysis by Dr. Shisuke Kyoko of Japan, the crustacean ingredients are like shrimp crabs that are not suitable for dogs. The main reason is that their shells are too hard! Most of us know that we want to eat the "meat" part of the shell, but in order to fear that someone will misunderstand the whole whole shell of the shrimp and crab, the danger of ingestion, it is generally said that it is not suitable for dogs to eat, in fact, only take the pure meat parts With the use of fresh ingredients, dogs can also eat! Ingredients: squid (cooked), squid (cooked), non-toxic cultured white shrimp, kiss larvae (corrected on the seal film: in order to avoid affecting the sustainable development of marine ecology, the actual production, this taste is not added), cherry blossom Shrimp, black-bone heart, black-bone chicken, chicken cartilage, native chicken bone, egg yolk (animal protein source accounts for about 99%). New. Probiotics, oleracea, garlic, native freshwater to cultivate microalgae (replace the vitamins A, B, D, taurine, nucleotides and mineral nutrients, astaxanthin, fish oil, squid provided by animal viscera child. 【main ingreadient】 Squid (cooked), squid (cooked), non-toxic cultured white shrimp, cherry shrimp, black-bone heart, black-bone chicken, chicken cartilage, native chicken bone, egg yolk (animal protein source accounts for about 99%). New. Probiotics, Oregon grass, garlic, native freshwater to cultivate microalgae (replaces vitamins A, B, D, taurine, nucleotides and mineral nutrients, astaxanthin, fish oil, squid provided by animal viscera child). 【Nutrition Label】 50 grams per serving (6 copies in this package) Water 70.72% Natural protein 14.2% Natural fat 9.7% 5.7% saturated fatty acid Trans fatty acid 0% Carbohydrate 2.27% Total sugar 0% Calcium 212mg Phosphorus 153mg Calcium to phosphorus ratio 1:0.7 Ash 3.11% Taurine 23.7mg Heat 76.59 kcal 【Product Information】 Applicable: All ages young adult cats (puppies and cats need to be born more than 40 days) https://c1.staticflickr.com/5/4841/31368105017_6ef80ecbcb_b.jpg "Beauty bird double coffee function taste" 【feature of product】 "The hair is good, starting from raw food." Poultry white meat with two feet as the main source of hypoallergenic protein, White meat has a lower ratio of saturated fatty acids than red meat. If there is a process of heating, it is not easy to produce carcinogens. In addition, high-quality health-care ingredients such as Hawaiian imported red algae astaxanthin and Japanese imported Yajinjin peptide peptide are added. Helps maintain the health of the skin and hair system of hairy children. OKi Fresh Food Bone is the first to introduce poultry-based products. Its research and development concept is the demand and advice we have heard from more OKi products. Among the many dogs and cats, there are some ethnic groups with special physiological factors (ex. obesity, cardiovascular disease, skin sensitivity and inflammatory conditions). Therefore, most veterinarians will recommend reducing the feeding frequency of red meat ingredients ( Red meat is generally a four-legged livestock ex. cattle, sheep, pigs, deer and other meat). [Bamboo chicken] Alias bamboo carp, commonly known as the spotted pheasant (spotted), is a small bamboo chicken. The meat is fresh and tender, rich in vitamin A and vitamin B1, and has low fat content. MIT produces no medicinal and antibiotic residues. Protein content accounts for 30% of the composition, protein content is 10% higher than chicken meat, but the fat content is about 5% less than chicken meat, which is a high-protein, low-fat, low-cholesterol healthy meat. [ostrich meat] high nutritional value, low cholesterol, has the reputation of "vegetable meat". [鹌鹑肉] The multivitamin composition is about 2 to 3 times that of chicken. Among them, inorganic salt, lecithin and rutin are rich in content, which is an ideal source of meat for maintaining nervous system and cardiovascular health. [Pigeon meat] has a protein content of about 24.47%, a fat content of only 0.73%, and a digestion and absorption rate of about 95%. It contains a large proportion of branched-chain amino acids and arginine, which can promote protein synthesis in the body, improve skin cell viability, and enhance Skin elasticity. [cherry duck meat] is rich in a-time linoleic acid, vitamin B2, to maintain skin function. 【Adding Fruit】It is a kind of berry food that is used to simulate birds. It is rich in soluble fiber and pectin. It is suitable for dogs and cats who are not good at digesting coarse fiber of vegetables. 【ingredient】 Spotted meat (bamboo chicken), ostrich meat, clam meat, pigeon meat, cherry duck meat, chicken cartilage (about 97% of animal protein sources), blueberries, cranberries, apples, peaches, raspberries (simulated birds) The berry-based ingredients commonly eaten in the gastrointestinal tract of birds account for about 2%), new probiotics, olfactory grass, and local freshwater cultivating microalgae (replacement of vitamins A, B, D, and sulphur provided by visceral ingredients such as liver and kidney) Acid, nucleotide and mineral nutrients), Hawaii red algae astaxanthin, Japanese yaojin collagen peptide (healthy foods accounted for about 1%). 【Nutrition Label】 50 grams per serving (6 copies in this package) Water 71.46% Natural protein 16.57% Natural fat 7.8% Saturated fatty acid 4.30% Trans fatty acid 0.00% Carbohydrate 1.89% Total sugar 0.00% Calcium 257mg Phosphorus 191mg Calcium to phosphorus ratio 1:0.7 Ash 2.28% Taurine 29.70mg Heat 72.02kcal 【Product Information】 Applicable: young adult dogs (all puppies need to be born more than 40 days) Special recommendation: Specify poultry white meat source as the main food group [Storage period and method] Storage conditions: Store at -18 °C or below and store it within the shelf life. Shelf life: 12 months, please see the package label for the detailed date. ◎ This package adopts independent sealing technology, which is cut out at the sealing point and can be eaten after freezing. ◎ New. Probiotics preservation formula, effective inhibition of spoilage bacteria, 4 ° C cold storage period of 3 days. This food is guaranteed to have no preservatives. Please eat it as soon as possible after opening. ※If the storage method is improper, it has been obviously iced off or placed at room temperature for more than 30 minutes. Do not feed. ※ This product is made of fresh boned meat and grinded and filled. It has a high meat content and a balanced ratio of calcium to phosphorus. Therefore, if the defecation is dry or hard granules or powder, it is normal. Please feed the owner with peace of mind. ※Color-flavored ingredients are rich in natural pigments, and the color of the stool is natural health care products. Please feel free to enjoy. Delivery Method: Free shipping on the black cat frozen house in the province. Origin / manufacturing methods Taiwan

ค่าจัดส่งและรายละเอียดอื่นๆ

วิธีชำระเงิน
ผูกบัตรเครดิต, บัตรเครดิต, PayPal, Alipay, LINE Pay
การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า
อ่านรายละเอียดการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า
ป้ายกำกับ
寵物毛孩生鮮食肉骨餅

คะแนนรีวิว

ดูรีวิวทั้งหมด 33