Piper snake / sleeve cotton clothes

รายละเอียดของสินค้า

 • สตูดิโอ
  การตอบกล้บ: ภายใน 1 วัน
  เรทการตอบกลับ: 89%
 • หมวดหมู่สินค้า
  วัสดุสินค้า
  จำนวน
  มากกว่า 10 ชิ้น
 • https://1.bp.blogspot.com/-mRhG-B4nUeU/WIBooYE5VmI/AAAAAAAAL0g/-bOu4UdyhH4YTVJ7fkcYlXKWHqyariP8ACLcB/s640/DSC09155-2.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-CPy-OPOJcek/WIBowVXTJyI/AAAAAAAAL0k/PvdI-w3hGw84q9_d0anbCvtltQ8FATrCQCLcB/s640/DSC09156-2.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-gPFW8Zxmwhc/WIBpJCummqI/AAAAAAAAL08/izzVym3K2OofbtnXYljYmSx5xTTlcZWOgCLcB/s640/DSC09157-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-GZ1iUo4f7xU/WIByqwVtoqI/AAAAAAAAL2k/XkfKARhbGUoSCo4kxNJRTkD4V1my1meqACLcB/s640/%25E5%2590%25B9%25E7%25AC%259B%25E4%25BA%25BA%25E7%259A%2584%25E8%259B%2587%25E5%259C%2596%25E6%25A1%2588.jpg

  Piper snake / sleeve cotton clothes

  ----------------------------------

  Primary school, everyone should practice the recorder!
  So we invented this
  "Piper snake."
  To let everyone practice blowing the recorder!

  Blown snake waiting for you to move up that day
  You mastered! ! !

  ----------------------------------
  ☄☾☼☌✶

  Snake's self-introduction:

  ☄ cloth
  The buckskin is a major breakthrough!
  We ordered their own cloth to cloth factory!
  The election process from the yarn and weave, material and after
  Step by step test is repeated and communication
  Made out of fabrics from scratch!

  Material: Cotton (without bristles)
  Cotton is a natural material, so are better for the skin and the planet!
  Does not cause allergic reactions!
  Also relatively warm air!
  Compared to synthetic fiber, cloth to make the same thickness,
  Need to spend more yarn!
  Cotton fabric is also less likely to Pilling!
  Washable and durable!
  Clothes simply can accompany you to be 100 years old! !

  If the bristles cloth is even more troublesome! Because cotton is difficult to grasp the hair!
  Need powerful technology, repeated patiently brush,
  In order to make beautiful cotton bristles! ! !
  (Please look after our new fabric bristles works !!)

  Weave also used detailed solid construction method!
  Coupled with solid color processing!

  After a long production process,
  Fabrics done when really want to dance to cheer!

  https://2.bp.blogspot.com/-kyGJxsqK9To/WIBzof3VqxI/AAAAAAAAL2w/mNAbHARyKPkWjBofzMr8mmXOtep7V7oLgCLcB/s640/%25E7%25B4%2594%25E6%25A3%2589%25E4%25BB%258B%25E7%25B4%25B9.png

  https://2.bp.blogspot.com/-piNJfuBCOws/WIBzoZw8FrI/AAAAAAAAL2s/kx_HwUJO_9MzLW2X2-HQTfa6ak9mfQUVACLcB/s640/%25E7%25B9%2594%25E6%25B3%2595%25E5%2592%258C%25E5%259B%25BA%25E8%2589%25B2.png

  https://1.bp.blogspot.com/-M6rdobEJSz0/WIBzqiCOTfI/AAAAAAAAL20/6M4uubL4h6EIgITGm_J5rsPMbEJByJkKACLcB/s640/%25E5%25A6%2582%25E4%25BD%2595%25E5%25B9%25AB%25E8%25A1%25A3%25E6%259C%258D%25E6%25B4%2597%25E6%25BE%25A1.png

  ----------------------------------
  ☾ pattern

  The snake is a perspective! ! !
  Can be completely closed pocket,
  You can also head out ~
  More fully stretched to scare!

  Snake texture is satin cloth + non-woven fabric made of tongue!
  Feels very comfortable!

  ----------------------------------

  ☼ size

  Deerskin version are "unisex"
  Like to keep up with the toilet only minutes "large" and "small"!

  Deerskin clothes, not too fit!
  Tolerance of dimensions tend to be large!
  The main consideration must wear ---- feelings!

  ~ ~ How to assess their own size ~
  1, take a piece of their usual habit of wearing similar clothes, flat on the bed!
  Holding a ruler, tape measure has the best!
  While the control of our size table, while measuring ~~
  2, referring to other people's height and weight!
  This approach will be slightly inaccurate because everyone jointed body bump!

  https://4.bp.blogspot.com/-QHu79BDUaeg/WIBztyyeA5I/AAAAAAAAL24/qomfFXZwTpInrngaVt1UWEz-juEzCnGDACLcB/s640/%25E4%25B8%2583%25E5%2588%2586%25E8%25A2%2596%25E5%25B0%25BA%25E5%25AF%25B8%25E8%25A1%25A8%25EF%25BC%2588%25E6%2596%25B0%25EF%25BC%2589.jpg

  ----------------------------------
  ☌ color

  Because the photos will have been retouching, color screen in each family is not one!
  So we offer swatches for reference!
  Of course, there may be color!
  If the mind of man, it is recommended to look at the scene, I would be better Oh!

  https://1.bp.blogspot.com/-h1Iv2G-wdwg/WIB1GSz-VII/AAAAAAAAL3I/5hS-dWg6rTohTL2-BjW95rQyIQOGzzlXgCLcB/s320/%25E8%259E%25A2%25E5%25B9%2595%25E5%25BF%25AB%25E7%2585%25A7%2B2017-01-19%2B%25E4%25B8%258B%25E5%258D%25884.13.01.png

  ----------------------------------


  Please note!
  The new Sleeve "collar" and Older different Oh!
  Older collar is too wide ~
  So we have narrowed a bit! ! ! !
  If you have bought an old version of friends!
  You can look at our photos & size table!
  thank you all! !
  -----------------
  https://1.bp.blogspot.com/-I38os0i-NLo/WIB40KfkZSI/AAAAAAAAL3U/bqhrrfFNycAV43mlGkUCsgmZWUIHFIRygCLcB/s320/%25E9%25B9%25BF%25E7%259A%25AE%25E6%2589%258B%25E7%25B9%25AA%25E6%2591%259F%25E7%258B%2597.jpg

  LOOPY! Lin and Chen deerskin quack lucky together creative brand
  All materials, version, detail design, packaging, run around
  There happiest taking pictures and painting
  We are single-handedly!
  Then by the good quality, skillful master help finished!

  -----------------

  Then take a look turnip sleeve dress salon shine!
  {Female boss Lin po quack, height and weight is 161cm / 47kg, wear loose trumpet}
  {¢ Gt boss Chen boys are lucky, height and weight is 170cm / 60kg, wearing a large loose}

  The wide skirt or trousers with a shirt can be! !
  This version is the favorite four years buckskin sleeve version ~
  Hee hee hee Pharaoh praises!

  https://2.bp.blogspot.com/-cROvc1HHrNc/WIBoIemrAPI/AAAAAAAAL0I/r2w1xJb_IK0hG5aH8L7ru7T396H9psG4QCLcB/s640/DSC09147-2.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-jD5tRXGqy5k/WIBpnzLMS6I/AAAAAAAAL1M/GdgQ3ox4oP8GptU0llRMT7GsDTu-Exv8wCLcB/s640/DSC09166-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-zcOao79xqlU/WIBpjZ6NjcI/AAAAAAAAL1I/HYnCyYs_zyIGTYohxM9vF9ZUWnJYltAIgCLcB/s640/DSC09167-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-RJzPj3NUoGw/WIBsou5nlBI/AAAAAAAAL2I/LbMG9B3W4RoIpSeb4Wb4_dCtedrVOdfdgCLcB/s640/DSC09224-2.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-ed-y_FDb7_Q/WIBsiVSpIdI/AAAAAAAAL2A/cbzTvPSPNq8BY14W_88pEXhe2aWSWCzBQCLcB/s640/DSC09178-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-GlmGmf07Bn8/WIBpIngyGEI/AAAAAAAAL04/YrTfpWvx8Kol3tzXkX7vWsFXsPZtYnjywCLcB/s640/DSC09163-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-NNKnQezR8rA/WIBpBYfDsfI/AAAAAAAAL00/BPaeDYslU64fGaz_IZONRlwvioi3FUvAwCLcB/s640/DSC09162-2.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-8a0-bzjXpE0/WIBo-0mDSiI/AAAAAAAAL0w/JuXBkZb_nzgNEHmjXnAj1YQiPDXgVG9iACLcB/s640/DSC09160-2.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-yxxgB_Ha32g/WIBo5p4lvMI/AAAAAAAAL0o/SIxiUHZDu3gur4G5VnFGmsmJYiI3OtAMwCLcB/s640/DSC09158-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-F1-RoNtG9E8/WIBoiUAY68I/AAAAAAAAL0c/jbIQo-FRyIkrrcgNvHVg9ueslY2DJ1KGACLcB/s640/DSC09154-2.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-8HDZMYc7lx4/WIBn4porP_I/AAAAAAAALz4/A8pf2mcrUNcMN0w17mQDUjQzc_5vfUviACLcB/s640/DSC09147-2-2.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-kmRgT4upUco/WIBn6eoBrtI/AAAAAAAALz8/nCJ8Y9m2KkQudCFFsBqIG4HL5tya9IINQCLcB/s640/DSC09146-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-Tsm44viRobA/WIBoLufOQCI/AAAAAAAAL0M/aGeCxVryXdITGswwvKpG04nougGFPeR3gCLcB/s640/DSC09148-2.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-3Tn5vWaKATM/WIBoDNgJDRI/AAAAAAAAL0E/n3KkSMMsfY0VDQJEl7-eLATcvabdkRWcQCLcB/s640/DSC09150-2.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-pZw5nqDq1zA/WIBoPRlxFhI/AAAAAAAAL0Q/RRmd2YTugJ8GPF3m9ZSH6y9yPwoTkAO_wCLcB/s640/DSC09152-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-nHFIjMW4Jd0/WIBpZE3hMOI/AAAAAAAAL1A/7nE7z5mvqTsCYoFFZG8C0RU25I5r53GewCLcB/s640/DSC09164-2.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-j5xBGvUm6I4/WIBpipiQHeI/AAAAAAAAL1E/IYx5FVuxPqUn1w4xO1DJygYzrUNdnigUgCLcB/s640/DSC09165-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-v5uDTF2BiMg/WIBp4uteO2I/AAAAAAAAL1U/x-DRNy91nOYf9lHdvL_zFNZsxXVm6aasgCLcB/s640/DSC09168-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-POqI9ldMNtM/WIBp1W4WlwI/AAAAAAAAL1Q/Q9ujygdqTT4uMofuBP7a41A2ECGoPHj4gCLcB/s640/DSC09170-2.jpg

  Squid star suddenly appeared! ! Stick my face! ! !

  https://3.bp.blogspot.com/-Nmieq-wbOu4/WIBp4hdnfOI/AAAAAAAAL1Y/7S1gfA0acgcrbyeZVHdlSpypJpQiGQDowCLcB/s640/DSC09171-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-8gL_c2dW954/WIBqFFWPB2I/AAAAAAAAL1c/Ee7lOGha9p4QeFyJxNTFL04ao5esQ_FUgCLcB/s640/DSC09172-2.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-wJCZvFmjFDg/WIBqJbYSOtI/AAAAAAAAL1k/oq6erklWtgg-m2LtGs5Vg8SzRto0mjZnQCLcB/s640/DSC09173-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-2dGEsiyuh14/WIBqITCpMMI/AAAAAAAAL1g/IUSmgpqbdsENw5P-ZPwaBzZvOu1uHP2gwCLcB/s640/DSC09174-2.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-wFq8GHbsQY0/WIBqMCmYTwI/AAAAAAAAL1s/U_bclmx4y7IFBNm15JrM3uRYqhAGQOuJgCLcB/s640/DSC09175-2.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-oyWJf6vt8xY/WIBsjPXiCKI/AAAAAAAAL2U/ee0uyhQ2V8ovedTVUDd-_Y_LvVfjjAVzwCEw/s640/DSC09177-2.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-cvUNYA518zw/WIBsdU_-AoI/AAAAAAAAL2U/7i1vNEaMjT4AD63XxuFmotKY_A71IP9hQCEw/s640/DSC09179-2.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-khRebB9k540/WIBspu6LagI/AAAAAAAAL2U/0EEEmnkA0lQkxGhJ4Fh_FGPti4ZWb8G-QCEw/s640/DSC09180-2.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-4FVn-HWRlv8/WIBsrE7iMLI/AAAAAAAAL2U/fdoGWBjGi5cKVt0LhH1wzY9xpGL4FDKJgCEw/s640/DSC09225-2.jpg

  We took a black pen, picnic mats, camping chair
  And most important, a bunch of food
  Went to the newly discovered wetlands next to the picnic

  Along the way, no one
  Only the horse and horseshoe stool footprints!


  https://4.bp.blogspot.com/-kC2SNs4bj0Y/WIBlyegiwDI/AAAAAAAALyU/GHSjcTWhyNccGg2A8NGvmWv3pZcFtBIUgCLcB/s640/DSC08993-2.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-Gux9PHdL0fw/WIBlvJWy9OI/AAAAAAAALyQ/REOkpIiPwnQeTzDu3TdvKEeaGChSoj1-QCLcB/s640/DSC08997-2.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-qNNPnEfFpQI/WIBltoLOWrI/AAAAAAAALyM/q627-UghlN0BAWQGbWF19NDXMk2d6MqRgCLcB/s640/DSC08998-2.jpg

  Oranges are good friends who sent us a gift BUZZ
  Orange season soon after, could not bear to eat so fast
  So the first play orange piles of music!

  https://1.bp.blogspot.com/-hIuUBRsQ8jM/WIBl5Cab3oI/AAAAAAAALyY/HW4-j3X8zy4R7IILlcCS-Z4ciOxIembXwCLcB/s640/DSC09000-2.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-c_Qs62Qfck4/WIBmC25CowI/AAAAAAAALyg/xVf9m8rtpoYRSVa8LGGxlneZpOfOuDfnACLcB/s640/DSC09001-2.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-0ZsJpUXzLNg/WIBl5VQgblI/AAAAAAAALyc/e_yLYIWLjcwRJ0FXcpCOSi5lXOh2_C5sQCLcB/s640/DSC09002-2.jpg

  Unlike the more sedate than the black pen
  He never came back very easy because of curiosity
  So when the opportunity to play the sparsely populated place
  We took it - letting her run around!


  https://4.bp.blogspot.com/-XrN-gOM7zwU/WIBnMPaGUoI/AAAAAAAALzQ/g7OBFDEjmpIX5yg5r0_74U7zVeHHKrgYQCLcB/s640/DSC09042-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-M3YWjiL10rM/WIBnSRLiKhI/AAAAAAAALzY/1a15Zp-yx9suPGWZ-MXOqbRugZxdvqy3wCLcB/s640/DSC09043-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-Bh7p_2Up2rw/WIBmrVtmIzI/AAAAAAAALy8/n8yGox1SfV8weQ60_7S5eIyqE7kpBwJrwCLcB/s640/DSC09031-2.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-72_h5Fm5vSs/WIBnNzb0qWI/AAAAAAAALzU/mR9_sFLSFgUJ-rCkgQBoFB5qyZb5xNnSwCLcB/s640/DSC09047-2.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-P_VW0thiHHo/WIBngw0EZOI/AAAAAAAALzg/Uxf4wXSJJe83VbXnucBDRfx2n-eR4AKbgCLcB/s640/DSC09055-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-VE1TAOmEhjQ/WIBnW_WBJJI/AAAAAAAALzc/ihYdXM3wvRMlC9nFCRMnFYlvM8B_jSM7gCLcB/s640/DSC09056-2.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-TFMwN5QqiBU/WIBn1f5RENI/AAAAAAAALz0/LrDQkzF-GrwD6YQssUNMFRr5wG4JzMBqgCLcB/s640/DSC09061-2.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-4nhZIQmuMYM/WIBnmLSPKnI/AAAAAAAALzs/_Lqu3MgodC0Uy_8NY3ZwkkpM4bvitOqYgCLcB/s640/DSC09063-2.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-jdKjonfW-Ks/WIBnxIH4eWI/AAAAAAAALzw/FewsbQPiWlYby3ybhbV_K_6Y2BgunzZTACLcB/s640/DSC09064-2.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-5ZPdnafbuLY/WIBm-u59tJI/AAAAAAAALzI/Rl6IW1V_pOUF_xHPbYLGmPMIL7FOGmC-ACLcB/s640/DSC09041-2.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-rvvUb6bGqvo/WIBmV2Wf9yI/AAAAAAAALys/rUGPQSTldH4YiUQgkoE0e_J57a-8UictQCLcB/s640/DSC09014-2.jpg

  Finally, according to a US pee end of the day ~

  ~ ~ ~ ~ Thank you for watching
  Origin / manufacturing methods
  Taiwan + Our effort
 • ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
  ส่งจาก ไต้หวัน
  ส่งไปยังสินค้าชิ้นแรกชิ้นที่สองเพิ่มอีก
  มาเก๊า (ชำระเงินเมื่อรับสินค้า)
  สิงคโปร์US$ 11.97US$ 0.00
  ฮ่องกง (ชำระเงินเมื่อรับสินค้า)
  มาเลเซียUS$ 11.97US$ 0.00
  ไทยUS$ 11.97US$ 0.00
  ญี่ปุ่นUS$ 13.68US$ 0.00
  จีน (ชำระเงินเมื่อรับสินค้า)
  ประเทศอื่นๆUS$ 13.68US$ 0.00

  ค่าจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาเท่ากับค่าจัดส่งที่แสดงใน "ประเทศอื่นๆ"

 • วิธีชำระเงิน
  บัตรเครดิต/เดบิด, PayPal, Alipay, LINE Pay
 • การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า
 • แจ้งปัญหา

Piper snake / sleeve cotton clothes

จำนวน :
US$ 40.36
เตรียมการจัดส่ง: 1 - 3 วัน
เพิ่มเป็นสินค้าโดนใจรับโบนัส 5 คะแนนไปเลย !
รับส่วนลด 5% สำหรับผู้สั่งซื้อครั้งแรก ภายใน 3 วันนี้เท่านั้น!

สินค้าอื่นๆ ในสตูดิโอ

เยื่ยมชมสตูดิโอ

ตู้โชว์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับดีไซเนอร์

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าชิ้นนี้ มีทั้งหมด 32 คน

ผู้ที่เพิ่มสินค้าชิ้นนี้ในรายการสินค้าโดนใจ มีทั้งหมด 369 คน

prev next