ลด10%
Flat 135 X Taiwanese designer collections little sexy strapless tops can slack adjuster strap can also be formally leisure

รายละเอียดของสินค้า

 • สตูดิโอ
  การตอบกล้บ: ภายในไม่กี่ชั่วโมง
  เรทการตอบกลับ: 98%
 • หมวดหมู่สินค้า
  วัสดุสินค้า
  จุดเด่นของสินค้า
  จำหน่ายเฉพาะบน Pinkoi
  จำนวน
  เหลือเพียง 7 ชิ้น
 • Flat 135 X Taiwanese designers Series
  Materials:
  Main fabric: 20% cotton 80% polyester 20% cotton 80% polyester
  Product features:
  This section fabric is very comfortable to wear body skin-friendly material that you can feel very comfortable and a little sexy strapless little can also be adjusted to the flat shoulder neckline is elastic adjustable strap design has a little glossy champagne gold cloth summer this color is very brisk is the need to do as well as long and short in front of a simple design with jeans on the very type can be used with a skirt or shorts can have a different style any time you can wear for any occasion take place sleeves made of elastic how nice design with a coat may have a simple outfit formal dress with a skirt can not tie into the tie bar are nice :)

  Commodity flat amount:
  Shoulder adjustable chest 48cm 55cm sleeve (shoulder starting amount) before the long length of 46cm 50cm

  Model 158cm / 50kg

  Black can refer to
  https://www.pinkoi.com/product/BzGKJTSh
  Dress with black lines
  https://www.pinkoi.com/product/8VQjjQhZ
  With black pants waist elastic width eighth tube
  https://www.pinkoi.com/product/b49QdsK6
  Pleated mesh dress stitching
  https://www.pinkoi.com/product/AgusaXMj

  Going out outfit
  https://c1.staticflickr.com/5/4185/33836750890_7a335e1183_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2933/33410126383_999cca8abd_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/5/4165/34220909665_3bc1c2d3e9_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2862/34220910165_28cd151408_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2852/33410128943_7a2c9ac632_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/5/4177/33410125223_dc47428da5_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2819/34180367706_976ca7f609_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/5/4155/33836751210_668c66b1ff_z.jpg
  Product Details
  https://c1.staticflickr.com/1/697/33304333031_10e71b3111_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2920/33304332781_a17d93c0c4_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3860/33304332491_af0d41ff3a_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/622/33304332211_ff246c650b_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3843/33432648195_bdce02d597_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3740/33432648105_3d83591552_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3798/33432647995_7a5c083b42_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2895/33432647855_53ca5f401b_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/667/32377265254_55f51af638_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/667/32377265254_55f51af638_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/691/32838519110_0864baba37_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3785/33093288901_8a5b5fc244_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3844/33093277891_5d06bd53a4_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2818/32406790003_2be16281a1_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3721/33179966476_5d5a2242cb_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3908/33064960542_2f250d9ce3_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/773/33179945496_39fc5a7dee_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/710/33221599925_d5a56e50a1_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3822/32406727863_4f78853c90_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/754/33179891606_be687dce15_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3884/32377354744_a8cca6e77d_z.jpg

  https://c1.staticflickr.com/1/739/32377321334_1c45e489a4_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/659/32377314724_1c67102f76_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2867/33093380111_ccd2097621_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3805/33093378781_a7bee2d4a8_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3806/33221528965_6abdd6359b_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3952/33179858696_56a6cd5a61_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/765/33221526365_33235f719b_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/760/33221523935_0d39fed0c8_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/698/33221521725_a063fd83f0_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3774/33221514235_e7912ca353_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2884/33221511075_b846e8439d_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/777/32377328644_af7cbb5ee0_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/646/33093377121_f26a67c2c8_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/581/33179820426_5cb3a077ca_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3684/33179816366_1548064d5f_z.jpg

  black
  https://c1.staticflickr.com/1/773/32922799886_aa68c5b563_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/722/32839022031_7211f56bf2_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2578/32809633612_4e7988d485_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/692/32809633432_e8379dc1be_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2079/32922775336_301bc94ea9_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3675/32922776036_5315116f38_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2777/32839000171_fbb6645020_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2123/32922779766_d72b0cacea_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/339/32149056153_cfbdd1ce89_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/402/32839004431_3079c840c3_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2933/32839004731_1721c355c1_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/658/32120223514_1ed9a48151_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3857/32120224024_c6575bd5fb_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3877/32582851380_873942cbf3_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2271/32922789396_2739bd546a_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/392/32922800686_1bf3d1a1ca_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/561/32839000701_4db074a77e_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/295/32922780346_7393568728_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2905/32922781046_284b99396d_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3931/32922781856_25840ccfa6_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2906/32839003501_1662cb9cab_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2331/32839003791_1918c1471d_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2009/32120223004_26e664c8c0_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3868/32582850090_9ed4fd77ab_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/300/32582850510_cb474637bb_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3810/32582850920_cd61c9f756_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/611/32963787815_09bb4e1552_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3824/32149073483_16c92d5d11_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2064/32922775126_a6963409d6_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2012/32922775526_4b9e24406d_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3892/32922775756_49b3ea05c3_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2802/32838999311_137d90bc78_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2718/32839004091_2c690a899a_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2673/32809654122_03b4cb107b_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2398/32922800296_efb4833079_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3762/33095104721_727691b8e8_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2861/33095079821_64f2ae045c_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3897/33181478456_9a3be0dbfd_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3846/32378964464_0082e0abd9_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3940/32840207920_5a7ba870a2_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/4/3936/32408197653_ba0578086b_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/682/33223156415_0fffd02c2e_z.jpg
  detail
  https://c1.staticflickr.com/4/3839/32408819533_e4ee294c8e_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2924/32379432244_0e9964d536_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2870/33181935026_23b1377e3c_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/1/648/33223681305_517be49a3d_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2834/33181912176_7412bec7a6_z.jpg
  https://c1.staticflickr.com/3/2807/32408741013_3a61d29354_z.jpg

  Flat 135 support Taiwanese designers
  Flat 135 X Designers From Taiwan
  Flat 135 always felt that Taiwan has a lot of very good designers
  But the opportunity to stage small to be seen is small
  A clothing items from scratch
  From the design drawing to tailor a version of the election cloth accessories
  Step by step is to realize the dream of pace
  Through this collaboration may want to exhibit the works of designers in Taiwan
  I hope you will like to come together to support Taiwan's designer

  Designer WU WU Series
  Students studying in the UK is like a beautiful dress
  From London to Paris tour in Europe with 10 countries
  Like most French girls clothes to wear
  "Paris Diva" is the design of the spindle
  Want to design each piece of clothing in each of the girls who have a different style
  "Tailoring" "Cut" is most concerned about two details
  "Quality" will always insisted the idea

  laundry guide:
  Hand wash Do not bleach x x x x Do not tumble dry shade flat

  Buy a reminder:
  x designer goods after a payment message will give you the shipping date
  x For goods have any questions please ask before buying
  x have a color about how many goods will have to buy only acceptable colors
  x happy through love for each commodity recognized design you wish very happy our trading

  About Made in China
  In order to adhere to the "quality" and maintain a reasonable price
  Flat 135 selected international apparel brand in China's foundry
  Quality "turner" that can be tested
  Origin / manufacturing methods
  Taiwan handmade
 • ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
  ส่งจาก ไต้หวัน
  ส่งไปยังสินค้าชิ้นแรกชิ้นที่สองเพิ่มอีก
  จีนUS$ 5.10US$ 1.70
  ประเทศอื่นๆUS$ 10.20US$ 1.70

  ค่าจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาเท่ากับค่าจัดส่งที่แสดงใน "ประเทศอื่นๆ"

 • วิธีชำระเงิน
  บัตรเครดิต/เดบิด, PayPal, Alipay, LINE Pay
 • การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า
 • ป้ายกำกับ
 • แจ้งปัญหา

Flat 135 X Taiwanese designer collections little sexy strapless tops can slack adjuster strap can also be formally leisure

จำนวน :
US$ 32.13US$ 35.70
เตรียมการจัดส่ง: ภายใน 1 อาทิตย์
เพิ่มเป็นสินค้าโดนใจรับโบนัส 5 คะแนนไปเลย !
รับส่วนลด 5% สำหรับผู้สั่งซื้อครั้งแรก ภายใน 3 วันนี้เท่านั้น!

สินค้าอื่นๆ ในสตูดิโอ

เยื่ยมชมสตูดิโอ

เกี่ยวกับดีไซเนอร์

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าชิ้นนี้ มีทั้งหมด 3 คน

ผู้ที่เพิ่มสินค้าชิ้นนี้ในรายการสินค้าโดนใจ มีทั้งหมด 36 คน

prev next