Strong cactus / cotton shirt / t-shirt

รายละเอียดของสินค้า

 • สตูดิโอ
  การตอบกล้บ: ภายใน 1 วัน
  เรทการตอบกลับ: 89%
 • หมวดหมู่สินค้า
  วัสดุสินค้า
  จำนวน
  มากกว่า 10 ชิ้น
 • https://4.bp.blogspot.com/-H0Cy3HLjreY/WRgIM81ZTcI/AAAAAAAAMQo/5VXyjVW_IDoDi2m4ocWhXouX_xBe_87DwCLcB/s640/DSC01391.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-GR8NnnpztDo/WRgIMTfOFJI/AAAAAAAAMQg/JmBmzwfwaeUgceFz1H_iZnFwfrZGDc6YQCLcB/s640/DSC01391-2.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-rTQ9s_XVUbE/WRgITfSTpzI/AAAAAAAAMRA/mY-tp_BgDUcyN4bwdp9PC6rmFAibTDKSQCLcB/s640/DSC01400.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-d9Mb5B8_e6g/WRgISg2JO9I/AAAAAAAAMQ8/AYaj1Ol_svsnKTk9Kr-___syovbIh0r8QCLcB/s640/DSC01399.jpg

  Strong cactus / cotton coat

  ------------------------------------------------


  Once, I also have a farmer dream
  So the garden was set on the balcony
  Planted a lot of plants
  But finally survived
  Only cactus. The The

  ------------------------------------------------

  This is us as a novice to grow vegetables
  Have ever had a real story!

  Fortunately, people will progress!
  Sometimes there are shortcomings of spices
  But also from their own balcony to pick some use!

  Thank you for those who have to accompany us through the years of the cactus! The

  ------------------------

  https://2.bp.blogspot.com/-lcLph2imxCk/WRxJ3aTFK3I/AAAAAAAAMRc/FSqDCjMRJe4CSkQBV6lDLe33gxc2M18_gCLcB/s640/%25E4%25BB%2599%25E4%25BA%25BA%25E6%258E%258C%25E5%259C%2596.jpg


  100% cotton
  The environment and the human body are healthy!
  Do not let toxic substances flow into the sea!

  Shadow is non-toxic silk,
  And then embroidered on the cactus himself!

  and also,
  This season's deer skin label for a new pattern Oh!


  https://1.bp.blogspot.com/-UxGMHf0vl9s/WRxMEGCh-ZI/AAAAAAAAMRs/3bH8QmMv_OMUsOP2sIR3XGrB78tKMu6AACLcB/s320/DSC01401.jpg
  Deer skin of the good wear surgery:
  The With loose lower body (long skirt, fifth skirt, wide pants).
  The With a narrow skirt, high waist pants, and clothes hem into the belts, there will be long legs effect Oh! The
  The With youth shorts + stockings, looks young 10 years old! The
  The With normal jeans, you can climb the mosquito.
  Size Chart:
  Deer skin version is "regardless of men and women"
  Keep the toilet only "big" and "trumpet"!

  Deerskin clothes are not too fit!
  The size of the tolerance are quite large!


  :: How to effectively evaluate your size ::

  1, take a habit of wearing their own similar clothes on the bed!
  Hold the ruler (with the best tape) while measuring the size of the side of the table!

  2, refer to the height and weight of others!
  This way will be slightly inadvertently, because each person body uneven thickness of different!

  The following is the experience of three trial people:
  ⋐ girls height 161CM, weight 47KG, wearing a small loose comfortable, length can cover 1/3 ass
  ⋐ girls height 166CM, weight 70KG, wearing a large fit just fit
  ⋐ boys height 170CM, weight 58KG, wearing large loose comfortable, just the length! ⋑

  https://4.bp.blogspot.com/-s6yI9Pla5eg/WRxMTl0rgFI/AAAAAAAAMRw/wYgYbhg_ngsX7g0MZlouTh_-eDGF4kTBACLcB/s640/T-shirt%25E5%25B0%25BA%25E5%25AF%25B8%25E8%25A1%25A8%2B2.jpg

  Thank you for trying friends and guests! (A deep bow)
  But also willing to provide me with weight information! Really touched!
  The color is "light blue"!
  The following is a closer reference to the color of the color of the clothes!

  https://3.bp.blogspot.com/-Gg2INCHY3W8/WRxMiwt902I/AAAAAAAAMR0/xpGyMs9h-WgxTd_5pKODQs5grgaI6dSSgCLcB/s320/%25E8%259E%25A2%25E5%25B9%2595%25E5%25BF%25AB%25E7%2585%25A7%2B2017-05-17%2B%25E4%25B8%258B%25E5%258D%25889.13.37.png

  Internet photos are modified, and each home screen color is different!
  So we provide color tickets for reference!
  Of course there will be color difference!

  Mind people, it is recommended to the scene to see if I would be better!

  -----------------------

  ❍ ❍

  LOOPY! Deer skin is the forest and the fortune of the creation of the brand
  All the material, version type, design details, packaging, running around
  And the happiest picture and picture
  Are our single-handedly arranged!

  And then by the good quality, superb skills to help master the production of Taiwan to complete!

  https://3.bp.blogspot.com/-swXR4Fu5hx8/WRxNEKqZM-I/AAAAAAAAMR8/D74EelqyL-MI2Bu7UCFFN9uOLfBJ-ZgPwCLcB/s320/%25E9%25B9%25BF%25E7%259A%25AE%25E6%2589%258B%25E7%25B9%25AA%25E6%2591%259F%25E7%258B%2597.jpg

  -----------------------
  --Pull down there will be--
  The Lin quack and Chen lucky to wear for everyone to see.
  The Deer skin wilderness travel.

  Please watch with a slow mood :)
  -----------------------
  Forest quack (boss shu)
  Height 161cm, weight 47 kg, wearing a small feel relaxed!


  https://3.bp.blogspot.com/-ZAOb1vzVG0I/WRgIHK-spZI/AAAAAAAAMQM/kyE7DC76dWMgy5YcPy7iINyozyXCiZqrQCLcB/s640/DSC01387.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-dY21l-KQszw/WRgIKAFKfMI/AAAAAAAAMQc/SPN2VrRY8xweYlzTmnlA2kZ8EIdbmmsOgCLcB/s640/DSC01388.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-4VUEiXfvX0Q/WRgIJqgdDTI/AAAAAAAAMQU/vlgloezny3kclDKRa5JLv75ruTvZda0yQCLcB/s640/DSC01389.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-samG6YojG9U/WRgIJ8P_tqI/AAAAAAAAMQY/jcFm0vV083Y76468LDw_xjgrH1AbHWB5gCLcB/s640/DSC01390.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-nHYYcUsHX3I/WRgIHLeLdgI/AAAAAAAAMQQ/RDx8DdRunJsuHSP0hhoXV4vcUNBGYaHowCLcB/s640/DSC01386.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-mJWVa7FWjkU/WRgIGxJ9jII/AAAAAAAAMQI/-kmtb9QhyiQsVorQl4GLwfy25FjdIgp_ACLcB/s640/DSC01385.jpg

  -----------------------
  --And then pull down there will be--
  The Lin quack and Chen lucky to wear "large" for everyone to see.
  -----------------------
  Forest quack (boss shu)
  Height 161cm, weight 47 kg, wearing a large feel very loose, long length, a few can cover all the ass! The

  Lucky (boss)
  Height 170cm, weight 58 kg, wear large micro-loose! Length just, not long not long!


  https://4.bp.blogspot.com/-z2elAdvZfWA/WRgIPYIKUfI/AAAAAAAAMQw/wt4dXYWcDd4cbpC1ssGIvmS_ME8u6jaOQCLcB/s640/DSC01395.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-PVB3xp0nJLw/WRgIP59V8dI/AAAAAAAAMQ0/JGD1THGKS70SPv22WgH_6YOZkSI7UAdOwCLcB/s640/DSC01396.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-Xyiqh_fhwMo/WRgIOKBHAoI/AAAAAAAAMQs/P_PN8EdFK0cfR33NftQWiOXIm9BAqhZhwCLcB/s640/DSC01393.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-DtaEqaDnMe8/WRgIMgstXRI/AAAAAAAAMQk/IF94bzMrXaQrzgmzGEUbv6rAmIis9mucwCLcB/s640/DSC01392.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-C42oNmdBWVg/WRgISnGEwtI/AAAAAAAAMQ4/WQjI-tZ6Jacf--t1jLvh48_SpYBe7ib-QCLcB/s640/DSC01444.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-UDS6rENDUHA/WRgIV7wtoxI/AAAAAAAAMRI/tC5f2cgwAdU_z9-QA_a8_mmGK5eBOc46gCLcB/s640/DSC01445.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-WuPLoKeVU6c/WRgIVMEESII/AAAAAAAAMRE/mfvd97XQchQ_cpi_a8hfRYX8qfoEaeZcACLcB/s640/DSC01447.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-xb-5U5ECY4c/WRgIWCYu4FI/AAAAAAAAMRM/959iblHcX74AVhgQyacbbYmZQ9aKisenwCLcB/s640/DSC01448.jpg

  -----------------------


  A while ago went to Nantou
  Uphold the lost is the spirit of a good opportunity to explore,
  As long as the map looks funny way
  A few will go around to see!

  Just look at Lane Lane Lane named,
  Probably on a region of human construction know a little!

  We found the mountain road in Nantou
  Many are named "xx Lane"!
  Road a few bars, Lane Daoshi a lot of! The
  Some alley is still almost wide road ~

  Zuo think about it, really do not know why the road than the road!
  Little doubts on my heart
  Even in this trip, get a super detailed solution!

  -

  Around the path, visit several waterfalls
  Do not be careful on the map to see the "Xiangshan farm organic tea garden"
  So we decided to go to the pond to buy tea!

  Just arrived in the garden
  There are two lovely dogs at the door to meet!
  We play to almost forget to buy tea!
  One into the park,
  There is a very kind of hostess came out to greet us!
  She did not take us directly to try tea
  But to accompany us to the organic tea garden to walk chat
  Only know that this organic tea garden
  Has been operating for 26 years!
  The scene also see the hostess's father with an employee
  In order not to let the weeding machine hurt tea
  Hand weeds together
  And then talk to the rain before they went into the tea hall ~

  Even if we have mentioned
  Is not specifically looking for a special trip to buy tea
  Male and female master or slow pace
  With our bubble soak for a long time ~ chat chat for a long time!
  The owner told us the history of the fish pond town, he was a child's story
  But also help us solve the mystery of the Lane Road!

  The original "alley", is the road before the deer!
  Listening to the story of the empty life,
  The owner of a child to go 2 hours of cattle road and path to school,
  Also listened to the history of the tea garden since the Japanese era!

  If the masters to hurry to deal with fermented tea
  We may continue to talk down! The The

  ---

  The tea garden treats guests sincerely
  It must be so to treat their own tea!
  This really makes us very touched!
  Deer skin also hope to use this attitude has been operating down! The
  After returning home,
  A few days each morning soak the organic tea of Xiangshan farm!
  Maybe you can get some magical power! The

  ---

  Incidentally
  Before my history really bad to not
  Read from the textbooks, forget the past
  But from the mouth of the people speak out,
  Remember clearly! The The

  ---

  https://3.bp.blogspot.com/-HT-Btsazn6Q/WRgGnCWIFRI/AAAAAAAAMN8/LnFJA5oez40J5VVwGoa2ccKEBUjdM6nagCEw/s640/DSC01522.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-iGAs60m93yI/WRgGsbjx4OI/AAAAAAAAMOE/z73rNJhfbLEExv49jHAgPsPtyc_aSrUiQCEw/s640/DSC01526.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-qWHqzOKKyjQ/WRgGr9AAgMI/AAAAAAAAMOA/AUAnCjGd-wYZajCVt_qiZxowLTtlNWiqQCEw/s640/DSC01530.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-MAsHu3ktk4o/WRgGsZSPihI/AAAAAAAAMOI/8T6NqdP9-FIutrC1XdRfps1ENAVF9giOQCEw/s640/DSC01535.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-A6CQbthInTQ/WRgGxVYOKpI/AAAAAAAAMOQ/obAfe68CwVU-g8Xcfp9TNXXti-3JWIJ8gCEw/s640/DSC01537.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-ZIwyUYzdS8o/WRgGwtlExdI/AAAAAAAAMOM/erISqpX-EgI9KF_3pnQ1ksjM-dxUuJdKACEw/s640/DSC01540.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-4sccm25Kf8A/WRgGxiHrw7I/AAAAAAAAMOU/tkmr9fCebmcDoe6nRNKiLpkszqCqSvyGQCEw/s640/DSC01541.jpg

  Born in Taiwan
  Every time I see the temple, smell the smell of fragrance!
  Heart to have a sense of security!

  Grew up and began to walk around in Taiwan,
  Drove a cart, riding a small locomotive, stepping on a bike, or walking,
  Blowing sand, his face is not drying marks is dirt,
  No matter how embarrassing, as long as there is a temple place
  Most of them have a washbasin wow
  Always can we also a white face ~
  Wipe the mouth wash your hands,
  Continue to adventure!

  The temple is also usually the center of the activities of the villagers!
  You can often see people playing chess;
  The children just learned to ride a bike
  Air in the temple kept around the circle.
  Building on the dragon and phoenix bats, regardless of the four seasons guarding the temple ~
  We also hope to help Taiwan's temples to leave a lovely record!

  https://4.bp.blogspot.com/-38LdicTIqLQ/WRgG2lKiD6I/AAAAAAAAMOc/Tj_d1tFgs2MLcgs2Qnaqi4P76dzCdDmNACEw/s640/DSC01543.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-M-5PBuCKv9I/WRgG0MgZqJI/AAAAAAAAMOY/oWXP1y6oUW4YMTVN4H5biyjIBWUBYlF5wCEw/s640/DSC01544.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-QB3KKY0-Bus/WRgG4AhLtOI/AAAAAAAAMOg/es3Mjci5bxQ09likZFu8RTNY1E-iHzqswCEw/s640/DSC01545.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-CFDH4unfVEk/WRgG9tWS2DI/AAAAAAAAMOo/uLoJxUH0kUgi5ToCpZDHzpe2aK44_ymlACEw/s640/DSC01546.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-fbgYSb7LRyY/WRgHDWgD2xI/AAAAAAAAMOw/JHi5ar-lwvkErFAqkXI8ZXIw1BOobVU3wCEw/s640/DSC01556.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-pqgGKovN3-A/WRgHFKZU5tI/AAAAAAAAMO0/wpltHuAyiXsuOb3dsvIbdCzIyKJmJHWdgCEw/s640/DSC01557.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-VrBnIU6pgSo/WRgHFpneUOI/AAAAAAAAMO4/N0J_tmz2ZXAwO474_s2ZT3tCaquAGoNDACEw/s640/DSC01560.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-cl3W2ptjsb4/WRgHIiVT-3I/AAAAAAAAMO8/LtOFZL_BqIEiFt-5Nh0eJsDpUHNQws14ACEw/s640/DSC01561.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-IMBpF3PTbDs/WRgHJQZNG8I/AAAAAAAAMPA/lodOJ_ac1Cc55b5xG0M62XuvcPUpvLtlwCEw/s640/DSC01563.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-NjnvFJNUb4U/WRgHJ4sSMMI/AAAAAAAAMPE/A3ZS_KI30S0OjxQlQFx_jyWYsabuF6O4ACEw/s640/DSC01566-2.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/--fkWgg4X0S0/WRgHPRPjpaI/AAAAAAAAMPQ/cIYz7NY3vqMPzej1ra_V_UN7667zzLutACEw/s640/DSC01568.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-CI3c-HRB0zY/WRgHQAUv54I/AAAAAAAAMPU/qbxyeZT0csQXkDSicMfUU5ARZnQQ0ua0wCEw/s640/DSC01573.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-Tk2LHKi5l2U/WRgHU6M1IOI/AAAAAAAAMPg/TxernGD1I1MVFASVsYMr0W6cJQ1dfosYACEw/s640/DSC01575.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-DUjzksbtHJU/WRgHSt5patI/AAAAAAAAMPY/TeGieyMXUyc35jYfJQpBahGPqCLLiQZxwCEw/s640/DSC01575-3.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-L3q6TQGoqVI/WRgHYR36LWI/AAAAAAAAMPk/0vuVo343OIkBYr-Mk3OyQh7XID5dlWb3QCEw/s640/DSC01576.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-x1F8tR65p6w/WRgHZin-YWI/AAAAAAAAMPo/tb2eooWp4qEqz8gOd8VLJ8V9ngS3guHzQCEw/s640/DSC01577.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-UhU9v23WZQo/WRgHbmOrqTI/AAAAAAAAMPs/MMnCax1UdMow1-M6ZBt30nf_SXRLulUXQCEw/s640/DSC01580.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-FMqL7EazFlY/WRgHcs3oT6I/AAAAAAAAMPw/NIz3CMRtbmsbPltV21c_ISOdO_mcJ1YPACEw/s640/DSC01581.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-03gpm47nADM/WRgHfnZaaWI/AAAAAAAAMP0/4gY2_IsqSoEuP4doMWNkztUDEdVavrviQCEw/s640/DSC01582.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-7lbM4WZfUwc/WRgHf7n1mpI/AAAAAAAAMP4/uaKeuMtmsgUSA_dXG7XtTfoWUNI70l8rQCEw/s640/DSC01584.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-sRU1sYM7jdA/WRgHgXb6RbI/AAAAAAAAMP8/CAYUdM_VtvUV80aQhp-D61FgFdnVhrnPACEw/s640/DSC01585.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-9XdHtaPvEGw/WRgH9FF_iCI/AAAAAAAAMQA/FmU06jor3YEQ1nssn-N0uzHCyF0z0xOUwCLcB/s640/DSC01589.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-xHSHtmxRgVE/WRgH9btTmUI/AAAAAAAAMQE/e761-IjOH_US4wVGGrJ4nMZnP3USF60EwCLcB/s640/DSC01590.jpg

  ~ ~ Thank you for everyone to watch ~ ~
  Origin / manufacturing method
  Taiwan + our effort
 • ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
  ส่งจาก ไต้หวัน
  ส่งไปยังสินค้าชิ้นแรกชิ้นที่สองเพิ่มอีก
  มาเก๊า (ชำระเงินเมื่อรับสินค้า)
  สิงคโปร์US$ 11.90US$ 0.00
  ฮ่องกง (ชำระเงินเมื่อรับสินค้า)
  มาเลเซียUS$ 11.90US$ 0.00
  ไทยUS$ 11.90US$ 0.00
  ญี่ปุ่นUS$ 13.60US$ 0.00
  จีน (ชำระเงินเมื่อรับสินค้า)
  ประเทศอื่นๆUS$ 13.60US$ 0.00

  ค่าจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาเท่ากับค่าจัดส่งที่แสดงใน "ประเทศอื่นๆ"

 • วิธีชำระเงิน
  บัตรเครดิต/เดบิด, PayPal, Alipay, LINE Pay
 • การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า
 • แจ้งปัญหา

Strong cactus / cotton shirt / t-shirt

จำนวน :
US$ 25.84
เตรียมการจัดส่ง: 1 - 3 วัน
เพิ่มเป็นสินค้าโดนใจรับโบนัส 5 คะแนนไปเลย !
รับส่วนลด 5% สำหรับผู้สั่งซื้อครั้งแรก ภายใน 3 วันนี้เท่านั้น!

สินค้าอื่นๆ ในสตูดิโอ

เยื่ยมชมสตูดิโอ

ตู้โชว์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับดีไซเนอร์

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าชิ้นนี้ มีทั้งหมด 18 คน

ผู้ที่เพิ่มสินค้าชิ้นนี้ในรายการสินค้าโดนใจ มีทั้งหมด 122 คน

prev next