Medieval beauty products CELINE black flower Arc de Triomphe gold buckle handbag shoulder bag underarm bag clutch bag shoulder bag

แปลอัตโนมัติ (ภาษาเดิม: จีน-ตัวเต็ม)
37,915฿
ส่งฟรี
ส่งจาก ฮ่องกง
 • เขียนข้อความและส่ง eCard ฟรีเมื่อซื้อสินค้า! eCard คืออะไร?
 • หลังจากที่ชำระเงินถึงวันที่จะจัดส่งสินค้า จะใช้เวลาประมาณ 5 วันทางการในการเตรียมพัสดุ (ไม่รวมวันหยุด)
โปรโมชั่นพิเศษ
 • Pinkoi ช่วยออกค่าส่ง! สมาชิกใหม่สั่งซื้อผ่าน Pinkoi App ภายใน 7 วันรับส่วนลดค่าส่งสูงสุด ฿200
 • 19 ม.ค. - 14 ก.พ. ฉลองวาเลนไทน์! แบรนด์ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น จีนจัดส่งฟรีเมื่อซื้อครบ 1,200฿
 • หมดเขต 2023/3/8 11am,ส่งฟรี

โปรโมชั่นส่วนลดจริงที่ได้รับ ยึดตามจำนวนส่วนลดที่ปรากฎในรถเข็น

ดูโปรโมชั่นพิเศษอื่น ๆ

เกี่ยวกับแบรนด์ เยี่ยมชมแบรนด์

and then i met you
and then i met you
ฮ่องกง
5.0
(232)
ออนไลน์ล่าสุด:
ใน 1 วันที่ผ่านมา
เรทการตอบกลับ:
98%
การตอบกลับ:
ภายใน 1 วัน
เตรียมการจัดส่ง:
1 - 3 วัน
Medieval beauty products CELINE black flower Arc de Triomphe gold buckle handbag shoulder bag underarm bag clutch bag shoulder bag

รายละเอียดสินค้า

Celine vintage macadam hobo Bag -BLACK(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎), 100% authentic second-hand! If you have any questions, please message before placing an order. All sales are final. In recent years, the popularity of presbyopia has reached a new high point, and even people who don’t buy second-hand products can’t avoid it! Speaking of presbyopia, the most widely recognized must be LV, but in fact, CELINE's presbyopia pattern was born earlier than LV! However, it doesn’t really matter who comes first in the fashion industry. You can see that LV was born later but has swept the presbyopia world for so many years. And now CELINE has already been acquired by the LVMH group, so...to be honest, it really doesn't matter who produces first... Although CELINE presbyopia is old-fashioned, it is only in recent years that the re-engraved presbyopia has come from behind and has become widely known... In short, every brand has presbyopia patterns, anyway, it is the same as its own logo. It depends on what kind of presbyopia you like. CELINE presbyopia existed as early as the 1870s, and then it was discontinued for a long time. In recent years, the new design director came on stage and re-engraved. Before re-engraving, celine presbyopia was a small clear stream in the middle ages, with classic patterns, many bags and affordable prices, but unfortunately everything is in the past. After the new model is reissued, the prices of basically all presbyopic bags continue to rise and rise, and some bags that are very similar to the new model are soaring in a straight line. And many people who have never bought second-hand products also fall into the vintage pit because of presbyopia! Because when you compare, you will see what is new is not as good as old. I think Celine presbyopia is very expressive of the saying "the new is not as good as the old". There is already a clear gap in the exquisiteness of the pattern alone. The re-engraved old flower pattern is enlarged, but it is obvious that the edge position is blurred (this should be the design!?). Even with the old presbyopia, you will not see obvious blurred edges even with a magnifying glass. Of course, this is also due to the different design requirements of different times. In recent years, the pattern designs of various brands tend to be enlarged and then enlarged, and prominent and prominent. Either the LOGO or the brand name. In any case, I just prefer the fine arrangement and delicate pattern of the old model (and the fine pattern is better to match the clothes). The largest category of vintage presbyopia is divided into four colors, white, beige, black, and Brown(in fact, there are other colors, but the proportion is small). Among them, the most common are Brown flowers and rice flowers, the more difficult ones are black flowers (black flowers are my personal favorite), and the hardest to find are white flowers. This model is a relatively large capacity in the Celine underarm bag, and it is also a rare series. There is a triumphal arch gold medal on the front. Black flower is definitely my favorite because it is so durable and easy to take care of! The basic waterproof performance is good, lightweight water repellent and anti-fouling, Basic light rain (storms are not included... Please stay indoors during heavy rains and do not take your bag outside) or just wipe it with a paper cloth if you accidentally get wet in daily life! So if I want to go out on a rainy day, I can just pick up the presbyopia bag and go, and I don’t have to be afraid of the presbyopia being rude (but not too violent)! As far as everyday/rough girls are concerned, the presbyopic bag is a good choice because it is really convenient, just wear a pair of T+ jeans. The black flower is matched with the black leather edge, so there is no need to worry about the traces of daily use or accidental stains that will be conspicuous. As long as it is not exaggerated to an exaggerated degree, the black flower is a new net state of long-term processing! Too good for the unwary like me... And the capacity is excellent, it can hold any type of phone, Silver, mini folding umbrella, small bottle of water, key, card holder, disinfection supplies, You can put basically all your belongings. Whether it is held in hand or on one shoulder, it looks good under the armpits, whether it is casual style, street style, Or the intellectual style is absolutely matched. And this Celine itself is not re-engraved or other new models are very similar, So it is unique to Vintage. Now Celine is a brand under the LV Group, so the modern new style has a very unified sense of group. "Urban rumors" everyone who buys second-hand bags must have celine in their closet, because there are so many vintage styles and it is not easy to hit. (Personally, I feel that the new model cannot compete with the Vintage model at all, because the craftsmanship and raw material quality of the new model are much worse. The quality of the new models of major brands is very poor. If you search for it on the Internet, you can find bad articles...) ⚐⚑˒˒The bag is in excellent condition and the color is very beautiful! The reflective feeling of the black flower is super beautiful, and it comes with the original dust bag! The armpit bags that have emerged in recent years, you must know that any small black bag is very popular now... because black is super easy to wear. There are no flower marks/scratches/cracks on the front and back of the bag body, and the presbyopic coating is intact. Even the bottom and both sides are complete, Absolutely no scuffing/peeling/discoloration whatsoever. The edges and corners are in good condition, even if there is no obvious wear and tear on the four corners, The shoulder straps are heavy duty belts with only light signs of use except for a dry notch on the strap. The extent is to pick it up to see it, The upper body is barely visible. The length of the shoulder strap can be adjusted, and the buckle is engraved with the word CELINE. The golden color is eye-catching and there is no oxidation/discoloration. The wires are strong, there are no traces/off-wires, and there are only slight traces of use. The length can be worn as a clutch or as a shoulder/underarm bag. You can also buckle up a chain or a long belt and use it as a cross-body bag, but I think the most direct armpit carrying method is the most beautiful. The connection position between the shoulder strap and the bag body is also very good, and there are no special flaws. The inside is cloth, clean and undamaged. Leather TAG intact. The zipper at the mouth of the bag is normal and smooth, the zipper buckle has a texture, and the lettering of Celine is golden and shiny, and there is no obvious oxidation/discoloration problem. Generally speaking, the bag is in excellent condition. Except for a small flaw on the shoulder strap, there are no other obvious flaws on the body of the bag. The condition is new and clean. This series of Golden Arc de Triomphe is rare. The bag shape is still under the armpit and the capacity is super good. This one also has the original dust bag. ! ❍The photo was taken by the owner himself under the sunlight, the light will vary with time, color difference is not ruled out. In addition, there are more detailed pictures and upper body references, but I can't put them here, please private message me to get them! Due to the special situation of the second-hand order, There are no returns or exchanges for orders, so please see the physical photos clearly before placing an order. ⋄┈┈┈┈┈┈┈┈⋄⋄⋄┈┈┈┈┈┈┈┈⋄ |Rating|Rank A |Dimensions|25x 15x8 (cm) (measured without internal objects) |Color|Black |Material|Presbyopia fabric cloth ⋄┈┈┈┈┈┈┈┈⋄⋄⋄┈┈┈┈┈┈┈┈⋄ The owner likes second-hand bags mainly because the materials of the old era are much better than the new ones. In the past, most of the processes of middle-aged products were ✦handmade. In the past, there were not a lot of machines, only manual temperature. Craftsmanship is definitely more delicate than machines, just as everyone likes products made by hand-made experts! But nowadays, most of the processes have been made by machines and combined with a small amount of human hands, which has lost the meticulousness of the past. I think it is the simplest, most direct and easy to see. You can use the new version of presbyopia reproduced by various brands in recent years to match the real presbyopia of the old era. Just the detailed series on the presbyopic pattern is completely different. If you love presbyopia, please find second-hand products! real! In terms of style, the old era is more simple and durable. In fact, many new models are now replicas of old models. However, the new models are more expensive than the old ones. The new design is usually based on the old model to add details or change the design. The final product will always be more complex (or weird...) than the old ones. I believe that everyone will understand one thing more and more as they grow up. The simpler the longer it lasts! ! The older you get, the more basic your clothes will be, because the more basic you are, the more versatile you will be. The raw material quality of the old model is better than the new model. As long as you know ✦ leather materials, you can see that most of the new materials are inferior to the old model. In fact, the main reason is that the cost of high-grade raw materials is too high and the quantity is not as much as before, and the earth's resources are becoming less and less... In addition, there were no brands in the past. There are branches around the "bad street" now... Most of the customers have a certain income, There are certain requirements for finished products. In the past, there was no "fast food culture" as it is now. A bag is expected to be used by customers for many years. From the ✦ hardware, it is obvious to see the difference between the new era and the old era. Many new hardware bits will oxidize and change color after one or two years of use. But the old models are usually not, except for the high quality of raw materials and careful technology, the hardware part of the earlier era is plated with real K gold! I have to mention that Chanel Vintage is expensive for a reason. Many of her buckle chains contain real gold and are certified by gold dealers! So many vintage bags as far back as the 60s and 70s can still shine brightly today if they are well preserved. As for the new models that can be bought now, as far as I know, none of the hardware in the brand contains K gold, so it is generally easy to oxidize. Many people say that buying a vintage bag is actually a kind of alternative small investment, because basically, those that seldom drop in price will only appreciate in value. Because there will be fewer and fewer second-hand bags with good quality in the market, and one will be less. Remember, each of them has been discontinued, There are only as many as there are in the world, so the number will become less and less, and the more expensive it will be, the more difficult it will be to find. Moreover, many brands will increase their prices every once in a while, and each increase will drive up the prices in the middle-aged market. Or if the brand launches a "retro" model, the price of the Vintage reference model or the same or similar models will rise in a straight line! In addition, in recent years, Japanese and Korean artists like to use vintage. Once a certain artist uses it, the price will immediately skyrocket. It is really skyrocketing. Because there will be a lot of people frantically looking for a model or a replacement model at that time, and the price of those models will increase by multiples... So Vintage really means to buy early and enjoy early, and to buy later will increase the price (this is not an advertising slogan...it is the truth in the medieval world...). This is my personal experience. There are many series of shop owners who are also getting into the pit lately... If they can't get it back, even if they can find it, they will start with sky-high prices... But the problem is that even if you know that the price is sky-high, you have no choice but to sell it, because waiting for the next one will only lead to a higher price (unless the quality is poor). I am often asked about the maintenance of the bag₍ᐢ.ˬ.ᐢ₎, I will attach a small note in the bag for the details, don't be afraid. My personal habit is to take out the cabinets together for maintenance when changing seasons (so every time changing seasons is a big project...|||), In fact, second-hand bags are not too troublesome. Just getting used to regular maintenance and loving tin bags is not difficult as long as you get used to it. The second-hand bag material is excellent, as long as it is not used roughly and stored properly, it is absolutely fine to leave it to my daughter for another ten years! Any second-hand bag is collected because I like it, so I hope you will like it and hope to keep it ☪︎ *. ☾︎.*·̩͙If you are interested in buying, you can ask in private message, feel free to ask, second-hand products are only for customers who are destined to know the goods⸜❤︎⸝. ⚜️All copyrights and trademarks belong to this product brand⚜️

ข้อมูลสินค้า

วัสดุสินค้า
วัสดุกันนำ้
วิธีการผลิตสินค้า
แฮนด์เมด
แหล่งผลิตสินค้า
ฮ่องกง
จำนวนในสต็อก
เหลือเพียง 1 ชิ้น
ความนิยม
 • ถูกชม 2,370 ครั้ง
 • มี 28 คนถูกใจ
สินค้าที่จำหน่าย
ของเก่าวินเทจ
รายละเอียดย่อยของสินค้า
𓅯𓂃·All second-hand items are the owner's collection series ( ᵕ̤ᴗᵕ̤ )*, there is only one piece and no duplicate sales. Every second-hand bag is also personally photographed. If you have any questions, please ask clearly before placing an order by private message. The second-hand bag is a special situation, and all orders do not accept returns and exchanges 𓂃 𓈒𓏸❁⃘.

ค่าจัดส่งและรายละเอียดอื่นๆ

ค่าจัดส่ง
วิธีชำระเงิน
 • บัตรเครดิต/เดบิด
 • อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง/โมบายแบงค์กิ้ง
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ตู้เอทีเอ็ม
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • Alipay
การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า
อ่านรายละเอียดการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า

คะแนนรีวิว