มีสินค้า1,030,810ชิ้น
god leading hand-made - [music] a mini small brown electric guitar ornaments + musical instrument jewelry box mini electric guitar texture Valentine's Day gift commemorative hand-stitched custom

รายละเอียดของสินค้า

 • สตูดิโอ
 • วัสดุสินค้า
  วิธีการผลิตสินค้า
  แฮนด์เมด
  แหล่งผลิตสินค้า
  จีน
  จุดเด่นของสินค้า
  จำหน่ายเฉพาะบน Pinkoi, บริการสั่งทำพิเศษเฉพาะลูกค้า
  จำนวน
  เหลือเพียง 8 ชิ้น
 • รายละเอียดย่อยของสินค้า
  Delicate heart small collection of gifts. Mini musical instrument model can be placed on the desk / desk, Or with tex
 • https://c1.staticflickr.com/9/8711/29479051363_ce4d03ccf7_b.jpg
  God leading store cat "Little Mimi" shop dog "little do not point" Accompany you over the mountains, record life.
  Maintain good intentions, do good deeds, keep learning, keep innocence.

  -----------------------------------

  ✦ / Product Content / ✦
  Master craftsmen are hand-made
  - Miniature miniature instrument model x1
  Retro musical instrument storage box x1

  Designer handmade
  - Metallic Charm Accessories x1
  - illustration kraft paper box packing x1

  **Rich and warm content, to convey the gift of the deepest heart**

  -----------------------------------

  ✦ / mini instrument model style / ✦

  Mini musical instrument model with bracket ~
  https://c1.staticflickr.com/9/8375/28627215863_2d9d93ce17_b.jpg

  ✦ / Metal Charms Accessories Selection Instructions / ✦
  Metal strap accessories hook can hang on the mini instrument above,
  Bracket and strap can choose to use two changes with the mood.

  The style has been selected as 7 + 1 super sense of color feel combination.
  A. Go forward with lucky red
  B. Seriously clever and vibrant orange
  C. leisurely full of confident yellow
  D. Optimistic Moe likes to love green
  E. dark color low-key a little weird blue
  F. calm wisdom full of intellectual purple
  G. kind and warm warmth full of earth brown

  In addition there is a more special is:
  H. Hand-made designer to help you design with color
  Tell the designer your story or gift owner's preferences,
  Designer to help you from a hundred kinds of materials in the design with exclusive color strap accessories.

  Precautions:
  This option can not be specified or select the accessories content, content and combinations for the designer according to your message with the full production.

  ✦ / Metal Charms Accessories Select Image / ✦

  A. Go forward with lucky red
  https://media.giphy.com/media/3o7btXrMqWf3LZFEPu/giphy.gif

  B. Seriously clever and vibrant orange
  https://media.giphy.com/media/3og0IJ8k2cRBGNuZXy/giphy.gif

  C. leisurely full of confident yellow
  https://media.giphy.com/media/xUA7aNxcgIeorHZyW4/giphy.gif

  D. Optimistic Moe likes to love green
  https://media.giphy.com/media/xUPGcm0S752scb4RgY/giphy.gif

  E. dark color low-key a little weird blue
  https://media.giphy.com/media/l4FGzrsOTWxchyI2k/giphy.gif

  F. calm wisdom full of intellectual purple
  https://media.giphy.com/media/xUA7b0PJyvWc0kZbeo/giphy.gif

  G. kind and warm warmth full of earth brown
  https://media.giphy.com/media/3og0IOCdcRbG672tkk/giphy.gif
  -----------------------------------

  ✦ / Customization - Metal Charms Accessories Selection Instructions / ✦

  If you are very, very own ideas, texture metal strap you want in accordance with the**own**content with,
  + NT66 to choose from: leather color // small hanging color // small tag interlayer color // small pendant.
  Notes after the order to the designer designer to help you make.
  Leather color
  2 small listing: leather paper color // non-woven background // small pendant
  You can choose your own favorite or have a meaningful story

  https://c2.staticflickr.com/8/7161/27019340001_35a143213f_b.jpg

  Leather color
  - 102 color choices

  You can use the other person's feeling, or the other favorite color to choose from.
  Message Example: Leather Color: E05

  Muzhu color is to use the color of your choice to do the same color with the leather cord coordination!
  https://c2.staticflickr.com/8/7776/28552821183_31a1db364b_b.jpg
  https://c1.staticflickr.com/9/8154/28553096373_47410d5b7c_b.jpg

  Small listing

  - Leather paper color
  Warm brown and cool black 2 color selection

  - Non-woven background
  You can use lucky color to choose, or like the color and so on.
  Message example: small listing: brown No. 31

  "Brown" paper small listing sign
  https://c1.staticflickr.com/9/8438/29137980166_fe0e38b41b_b.jpg
  "Black" paper small listing sign
  https://c1.staticflickr.com/9/8722/29171404115_4b4b9e2844_b.jpg

  - Small decorations
  The selection of a small part of the heart can be replaced by possession of possession, I hope you can fly freely like a feather.
  Or generous confession to choose love.

  1. Notes 2. Guardian Cross 3. Clover 4. Starry sky 5. Naughty little fox 6. Hardworking little bee 7. Heart's key
  https://c2.staticflickr.com/2/1639/24566601743_c0db49d1dd_b.jpg

  100. Basket empty peace symbol 101. Early bird 102. Mini keychain
  103. full of love robot 104. clock 105. trumpet 106. saxophone
  107. Electric Guitar / Bass 108. Viola 109. Notes 110. Real Star 110. Three-dimensional stars
  112. Peace Symbol 113. Heart Lock 114. Purse 115. Puzzle B116. Puzzle S
  117. a letter (indescribable Love) 118. Smooth 119. Microphone 200. herbivorous Brachiosaurus
  201. Bursts of meat Burst 202. hard-working birds 203. pottery fox 204. anchor
  205. Tree Totem 206. Great Drone 207. Tree 208. Planet 209. Leaves
  210. Hard feathers 211. Funny spoon 212. Wings 213. Feathers 214. Purse
  215. Cute bear 216. basket empty stars 217. Star 218. Six Star 219. peace of mind
  220. LOVE 221. flowers
  https://c2.staticflickr.com/8/7318/27086837745_6b5aa07862_b.jpg

  Because the hands do need to concentrate on patience to spend time, ideas and content, please leave a message to the designer.
  We do not charge part of the billing and proofreading fee, if you like the designer's style, please try to express your preferences for designers to know the reference, and then I believe in the professional designer! ! !

  **Message example: Leather cord color D03. Brown small listing number 23. Small pendant 33**

  https://c2.staticflickr.com/2/1600/25399264583_d47f0b202d_b.jpg

  Other instructions: Please help designers design
  In addition to the above with the color sense with the idea of all their own choice of content and leave a message to the designer.
  You can also select only some of the selected or not selected, the other to the designer design and collocation.
  Message example: small pendant designated note, with other designers.
  The gift owner is a girl, 20 years old, very gentle and considerate personality, like to wear casual clothes, like watching the sea, do not like green purple, like white or blue.

  -----------------------------------

  ✦ / Customization - Hand sewing / ✦

  - Texture metal strap accessories plus hand-sewn words**NT150**

  Hand sewing, hand sewing the first word is in high school, I hand-stitched handbags on the schoolbag to protest with the teacher, because the teacher likes to check my bag.
  I'm just a weird point, do not take care of me so! With this strong personality, want to prove that I am not a bad child or a child without hope,
  Be sure to go your own way until now. This is a very classic memory in my life.

  Hand touch leather paper, like it sew the word feeling, ** touch seems to be imprinted on the skin. Imprinted in the heart.
  ** Very handy custom hand-sewing, word is not necessarily a name, it can be a word, a blessing, prayers.
  When it comes to the tattoo on the skin, some people say that the pattern stabbed in the body will follow the words of his life, small listing, personally think that there is such a meaning.

  A.6 English letters
  B.4 numbers
  C.3 Japanese
  D.2 Chinese
  E.2 Korean

  More than one English alphabet $ 30 round.
  https://www.pinkoi.com/product/UCmpGCJE?category=8
  Hand-sewn words small listing visual effects should not exceed 9 letters.
  If more than a lot of words, please first hand and designers want to hand-sewn word content offer you.

  **Embroidery word color choice**(no notes default to the designer with a small hanging color with the same color)
  https://farm6.staticflickr.com/5757/20507961540_d93dfbf638_b.jpg

  typesetting:
  Chinese default straight
  Other text horizontal arrangement
  -------------------------------------------------- ------------------
  This item is only embroidered words card (or any product)
  No embroidery personal items
  If you do not understand please contact the designer
  Wrong order refund must be self-pay a refund fee of 45 yuan

  Need hand-stitched word Please choose the hand-sewn word option when ordering, after the note to the designer!

  https://c2.staticflickr.com/8/7635/26321364734_0df69b0d1a_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/6/5191/29992465542_8049049fe1_b.jpg
  https://c1.staticflickr.com/9/8665/29812028923_af169d520b_o.jpg
  https://c2.staticflickr.com/2/1619/24826082759_a94fe81f2f_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/8/7704/17048887546_fd2e577e86_b.jpg
  https://c1.staticflickr.com/9/8212/28853872743_16f020e548_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/2/1612/26358991421_918e4d8031_b.jpg
  https://c1.staticflickr.com/9/8120/29066348752_026d490217_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/8/7601/27225292236_3f4c6c5600_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/6/5727/29812693484_02b07ff9f4_b.jpg
  https://c1.staticflickr.com/9/8391/29171418795_2fe05378cb_b.jpg
  https://c1.staticflickr.com/9/8769/28017754500_4aec613921_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/8/7609/26847788890_600dd347af_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/2/1689/25960080870_0f4a34cd30_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/2/1662/25694188774_353bae224b_b.jpg
  https://c1.staticflickr.com/9/8377/28853875813_3bf9523328_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/2/1443/25396040754_4f21f2ce1a_b.jpg
  https://c1.staticflickr.com/5/4487/37738083696_4a6355aff2_b.jpg

  -----------------------------------

  ✦ / Custom - Illustrated Packaging Patterns / ✦
  2018 preferential NT0, please remember the notes after the order to the designer.

  Description:
  This item can be free to specify an item or a simple theme or a short paragraph, to help you add illustrations on the package.
  Please note: If you draw a house for me (can be attached to the designer) // such as birthday theme // such as wedding memorials, etc.

  Precautions:
  Orders not given up as abandoned, the designer will randomly draw on the intercession to you.
  Patterns are too complicated will affect the visual effects, if you leave a lot of items, the designer will automatically consider the selection of illustrations on the content.

  example:

  Please help me paint Hudi playing the electric guitar "
  https://c1.staticflickr.com/5/4617/28381110409_20d562391d_b.jpg

  Top: The pattern on the package is hopefully a man wearing a sports uniform with a badminton racket (short hair girl) and a girl holding a French horn (long hair)
  Smile in hand, next to some notes, the word can be written in English.

  Left: Please help me to draw this boy playing guitar (attach boy photo)

  Right: Please help me draw Valentine's Day theme
  https://c1.staticflickr.com/5/4678/26288294728_6c1814ee22_b.jpg

  -----------------------------------

  ✦ / Custom order reference / ✦ details are orders can be ordered ~

  Charm accessories (leather rope / small listing and mezzanine / small pendant) any or all of the same customization price, please choose:
  https://c1.staticflickr.com/5/4627/26288908568_d234cbb022_b.jpg

  Charm accessories (leather rope / small listing and mezzanine color / small pendant) any or all of the same custom price, and hand sewing words to be customized, please choose:
  https://c1.staticflickr.com/5/4665/26288850548_b5c90bc3eb_b.jpg

  -----------------------------------

  Other items plus purchase:
  1. Bronzing small card (please note the style of single, no note sent randomly)
  https://www.pinkoi.com/product/htY8XUce?category=99
  https://c1.staticflickr.com/5/4749/28237943719_aa7ed986a3_b.jpg

  2 with a beautiful instrument red envelopes - wish / wish // reward
  https://www.pinkoi.com/product/pxyK8Vyc
  https://c1.staticflickr.com/5/4674/39249240654_a435999b5c_b.jpg

  -----------------------------------

  ✦ / working days / ✦

  In accordance with the order of payment production. out of stock!
  After about payment**5-7 working days (not including holidays)**accomplish with**Send**.
  Payment will be sent on Monday about Monday
  Payment will be sent on Wednesday about Wednesday

  Precautions:
  One hand to do the studio,
  Hope to make a gift close to people There are many small details need to focus on cumbersome,
  Payment to receive about estimated two weeks the most insurance,
  If you have to receive the time,
  Be sure to contact the designer to confirm the delivery and then order!

  ✦ / Logistics Delivery Time / ✦
  Mailing: 1-2 days after delivery to the designated address.
  Super merchants to pick up: 2-3 days after delivery to serve the designated supermarkets.
  Hong Kong / Macau: SF send, delivered 2-4 days after delivery.

  ✦ / Material / ✦
  Mini guitar main body for the wooden model.
  The clarinet is a plastic model.
  Wind instruments are copper metal models,
  The use of copper metal material after rust test.

  Lucky small listing material:
  Germany imported environmentally friendly washable leather paper.
  As the name suggests is the thickness of thick paper, but the leather surface feel and toughness.
  Leather paper raw materials for the natural fiber slurry, feel good to touch the water to clean the natural air-dried,
  Does not contain any harmful substances, recycle, recyclable.

  Other accessories: synthetic metal / zinc alloy / copper metal / leather rope / plastic / Mu Zhu, and so on

  ✦ / Size / ✦
  Mini instrument size is about 8-10cm

  ✦ / After-sales service / ✦
  After purchasing any questions contact us will seriously respond to and improve.

  ✦ / Usage Precautions / ✦
  Hands make mini instrument surface light paint,
  Can not be used directly as a key ring Oh!
  Please avoid collision with other hard objects, easy to scratch damage.

  Suitable and proper use:
  Hanging in the car after the mirror or the wall. Desk. Before the table lamp to do home decoration use.


  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

  ✦ / About God leading / ✦
  https://c1.staticflickr.com/9/8575/27618027233_fa7b493413_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/6/5191/29992465542_8049049fe1_b.jpg
  https://c1.staticflickr.com/9/8665/29812028923_af169d520b_o.jpg

  Hand-made. Childlike. warm. gift. Partly customized

  This item represents a small heart.
  ░ღ
  Gentle and kind-hearted people who deserve to be treated gently in this world.
  No matter how real wounds, I constantly remind myself to maintain innocence. Kind
  Hope is a gift that does not follow the fashion and can accompany you everywhere.
  Practicality, even after the aging of the old washing, I still hope to retain it.
  Looked at it will think of this period of time this experience or some of their own vigilance.

  Cat Kitty mini into a simplified "M", as our LOGO,
  Semantic meaning is firm. Do not be affected or afraid of anything, respect yourself, learn to listen to the voice of your heart.
  Bravely adhering to the path that belongs to you.

  The panh Out of The Valley Appears When You Choose To See Things Differently.

  Latest News Follow Facebook: God leading Art Creation
  One-person studio non-design team, replies and work days late please forgive me.

  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

  Origin / manufacturing methods
  Made in China // Taiwan god leading feel studio producer
 • ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
  ส่งจาก ไต้หวัน
  ส่งไปยังสินค้าชิ้นแรกชิ้นที่สองเพิ่มอีก
  สหรัฐอเมริกาUS$5.97US$3.13
  แคนาดาUS$7.03US$3.48
  สหราชอาณาจักรUS$7.03US$3.48
  ออสเตรเลียUS$4.55US$2.42
  มาเก๊าUS$5.97US$3.13
  สิงคโปร์US$5.97US$3.13
  มาเลเซียUS$5.97US$3.13
  จีนUS$4.55US$2.42
  ญี่ปุ่นUS$4.55US$2.42
  ไทยUS$4.55US$2.42
  ไต้หวันUS$2.42US$0.00
  เยอรมนีUS$7.03US$3.48
  ฮ่องกงUS$4.55US$2.42
 • วิธีชำระเงิน
  บัตรเครดิต/เดบิด, PayPal, เลือกชำระเงินผ่าน Alipay, LINE Pay
 • การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า
 • แจ้งปัญหา

god leading hand-made - [music] a mini small brown electric guitar ornaments + musical instrument jewelry box mini electric guitar texture Valentine's Day gift commemorative hand-stitched custom

จำนวน :
US$35.08 เริ่มต้นที่
สินค้านี้คือ "สินค้าผลิตตามใบสั่งซื้อ" หลังจากที่ชำระเงินแล้ว ดีไซเนอร์จะใช้เวลาประมาณ 7 วันในการผลิตและทำเรื่องจัดส่งสินค้า
เพิ่มเป็นสินค้าโดนใจรับโบนัส 5 คะแนนไปเลย !
รับส่วนลด 5% สำหรับผู้สั่งซื้อครั้งแรก ภายใน 3 วันนี้เท่านั้น!

สินค้าอื่นๆ ในสตูดิโอ

เยื่ยมชมสตูดิโอ

ตู้โชว์ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าชิ้นนี้ มีทั้งหมด 75 คน

ผู้ที่เพิ่มสินค้าชิ้นนี้ในรายการสินค้าโดนใจ มีทั้งหมด 302 คน

prev next