มีสินค้า993,362ชิ้น
god leading 手 作 - 【音乐】 A mini model of the violin pendant + musical instrument box jewelry box mini Violin texture Sale gift blessing

รายละเอียดของสินค้า

 • สตูดิโอ
 • วัสดุสินค้า
  วิธีการผลิตสินค้า
  แฮนด์เมด
  แหล่งผลิตสินค้า
  จีน
  จุดเด่นของสินค้า
  จำหน่ายเฉพาะบน Pinkoi, บริการสั่งทำพิเศษเฉพาะลูกค้า
  จำนวน
  เหลือเพียง 10 ชิ้น
 • รายละเอียดย่อยของสินค้า
  This page is included in the price Handmade Mini Musical Instrument Model + Detachable Handmade Charm Accessories + Hand
 • https://c1.staticflickr.com/9/8711/29479051363_ce4d03ccf7_b.jpg
  God leading store cat "Little Mimi" shop dog "little do not point" Accompany you over the mountains, record life.
  Maintain good intentions, do good deeds, keep learning, keep innocence.
  -----------------------------------

  ✦ / About god leading and design direction / ✦
  This is a very hands-on management shop. Hand made with illustration.
  Has a playful and cute visual, retro texture of the internal, positive meaning of the concept of style.
  Make a special gift for each other to receive a warm memorable collection.

  **✦ / About mini instrument models / ✦**

  After the introduction of small guitar strap received many hope that other mini-instrument model letter needs,
  So start working hard to develop more musical instrument models.
  There are currently 32 mini-instrument models!

  Every mini-instrument goes through the hands of a master.
  The old technology and the new era of texture design ingenuity, into a unique move and memorial.

  Miniature Musical Instrument Model - Guitar: https://www.pinkoi.com/store/god-leading?tag=%E8%BF%B7%E4%BD%A0%E6%A8%82%E5%99%A8%E6%A8%A1%E5%9E%8B-%E5%90%89%E4%BB%96
  Miniature Musical Instrument Model - Percussion: https://www.pinkoi.com/store/god-leading?tag=%E8%BF%B7%E4%BD%A0%E6%A8%82%E5%99%A8%E6%A8%A1%E5%9E%8B-%E5%9C%8B%E6%A8%82
  Miniature musical instrument model - violin https://www.pinkoi.com/store/god-leading?tag=%E8%BF%B7%E4%BD%A0%E6%A8%82%E5%99%A8%E6%A8%A1%E5%9E%8B-%E6%8F%90%E7%90%B4
  Miniature Musical Instrument Model - Ukulele https://www.pinkoi.com/store/god-leading?tag=%E8%BF%B7%E4%BD%A0%E6%A8%82%E5%99%A8%E6%A8%A1%E5%9E%8B-%E7%83%8F%E5%85%8B%E9%BA%97
  Mini Musical Instrument Model - Guoleh https://www.pinkoi.com/store/god-leading?tag=%E8%BF%B7%E4%BD%A0%E6%A8%82%E5%99%A8%E6%A8%A1%E5%9E%8B-%E5%9C%8B%E6%A8%82
  Miniature Musical Instrument Model - Wind Music https://www.pinkoi.com/store/god-leading?tag=%E8%BF%B7%E4%BD%A0%E6%A8%82%E5%99%A8%E6%A8%A1%E5%9E%8B-%E7%AE%A1%E6%A8%82%E5%99%A8
  Miniature Musical Instrument Model - Keyboard Instruments https://www.pinkoi.com/store/god-leading?tag=%E8%BF%B7%E4%BD%A0%E6%A8%82%E5%99%A8%E6%A8%A1%E5%9E%8B-%E9%8D%B5%E7%9B%A4%E6%A8%82%E5%99%A8
  Miniature Musical Instruments Model - Microphones https://www.pinkoi.com/store/god-leading?tag=%E8%BF%B7%E4%BD%A0%E6%A8%82%E5%99%A8%E6%A8%A1%E5%9E%8B-microphone

  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
  https://c1.staticflickr.com/9/8071/28627212933_45d4771de5_b.jpg

  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼


  ✦ / Products included in this page price / ✦
  Products include the following rich content items, the custom part of the user to pay plus purchase use.

  ✔ 1. Manual simulation instrument dual-use model pendant ornaments
  Description: A cute 10cm left handmade miniature musical instrument model with stand.

  ✔ 2. Removable hand strap accessories
  Description: You can disassemble the personalized use of personalized accessories, designers free design of seven metal strap accessories, so that products closer to you.
  ✘ If the metal strap accessories to another custom color to be additional orders and purchase, instrument models without customization.
  Metal pendants custom add page and description: https://www.pinkoi.com/product/xx2NckUZ?category=8

  ✔3. Black vintage antiques box
  Description: This is a box to protect mini instruments, but also manual bonding, there is not perfect, the other can do jewelry box!

  ✔ 4 leather paper lucky small listing -
  Description: This is an actionable hangout that basically hangs over the mini instrument pendant, but can be removed from a zip around a backpack or something else that needs to be identified (such as a pencil case).
  ✘ If you need to hand stitching words plus purchase, if not without the purchase of hand sewing - lucky little listing is no seam.
  Hand-sewn custom-made plus purchase pages and instructions: https://www.pinkoi.com/product/1SGWfijC?category

  ✔5. Hand-painted illustration + carton packaging (to customize the illustration of the pattern required additional orders plus purchase)
  Description: Buy mini instruments we will help you with the package to mention the box. Because the designer likes to draw, he will paint a vignette with the outer box. So that people who receive more feel special and warm.
  客 If you want custom packaging illustration design plus purchase, please help me draw couple theme birthday theme or add words and so on can be.
  Packaging illustration system plus purchase page and description: https://www.pinkoi.com/product/xx2NckUZ?category=8

  ✔6. After-sale business card + stickers 2 + + 2 card + note paper clip + limited small objects
  Description: You will also receive professional photographers photography photos + illustration style cool cards and stickers each with two business cards and limited small things to accompany you running around! (Limited small items each limited to irregular replacement)

  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

  ✦ / to choose to represent your color / ✦
  (There will be a buckle on the model that can be clasped with a metal strap, and the buckle of the violin will not be visible on the back of the violin!)

  A. Go forward with lucky red
  (Medium / violin)
  https://media.giphy.com/media/3og0IxEcxHVzdRqO4w/giphy.gif
  (Cello)
  https://media.giphy.com/media/l4FGBxcO1bsTuyABa/giphy.gif

  B. Seriously clever and vibrant orange
  (Medium / violin)
  https://media.giphy.com/media/3o7bufKQPHkVdq07DO/giphy.gif
  (Cello)
  https://media.giphy.com/media/3og0ITu3ZvknLheQUw/giphy.gif

  C. leisurely full of confident yellow
  (Medium / violin)
  https://media.giphy.com/media/xUPGcdXX4B0r5tFOr6/giphy.gif
  (Cello)
  https://media.giphy.com/media/l0IypmsjHQfEMgjqE/giphy.gif

  D. Optimistic Moe likes to love green
  (Medium / violin)
  https://media.giphy.com/media/3oKIPe2Xnkb9WFJxQY/giphy.gif
  (Cello)
  https://media.giphy.com/media/3og0IM60oeTPYGGrew/giphy.gif

  E. dark color low-key a little weird blue
  (Medium / violin)
  (Cello)
  https://media.giphy.com/media/xUA7aKTqOSqWf4k0rS/giphy.gif

  F. calm wisdom full of intellectual purple
  (Medium / violin)
  (Cello)
  https://media.giphy.com/media/xUPGctoxsLQvQdZt1C/giphy.gif

  G. kind and warm warmth full of earth brown
  (Medium / violin)
  (Cello)

  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

  Other special additional items:
  (Click the link to watch the content, if necessary, please put the shopping cart together with mini instruments and payment)

  + NT 77: metal strap color custom or packaging custom hand-painted illustration pattern or writing illustration small card
  https://www.pinkoi.com/product/xx2NckUZ?category=8
  + NT 150: hand sewing or wood burning word burning
  https://www.pinkoi.com/product/1SGWfijC?category=8

  https://c2.staticflickr.com/2/1538/25373600291_c9a1690bf1_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/2/1504/25466476735_11e4c9158c_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/2/1535/25733130372_d6af571615_b.jpg

  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

  **✦ / Material / ✦**
  ✪ Mini guitar body is a wooden model, clarinet is a plastic model, wind instruments are copper metal model.
  ✪ lucky small listing material: Germany imported environmentally friendly leather paper
  As the name suggests is the thickness of thick paper, but the leather surface feel and toughness.
  Leather paper raw materials for the natural fiber slurry, feel good to touch the water to clean the natural dry,
  Does not contain any harmful substances, recycle, recyclable.
  Is both environmentally friendly and suitable for the creation of hand-made material, different from the wide range of commercially available steel stamping.
  ✪ Other Accessories: Synthetic Metal // Zinc Alloy // Pure Copper Metal // Leather Cord // Plastic // Wood Beads etc.

  **✦ / Size Detail / ✦**
  Mini instrument size is about 8-10 cm
  Length with buckle about 11 - 13 cm
  (Manual measurement may be 1-2cm error)

  **✦ / working days / ✦**
  One hand to do the studio, hoping to make a gift close to people there are many small details need to focus on cumbersome,
  Please help as much as possible self-help shopping, and read the text to understand a little before asking,
  Let designers have more time to do design, thank you for your help.

  In accordance with the order of payment production. out of stock!
  About 5-7 working days (excluding holidays) after payment is completed and sent out.
  Payment will be sent on Monday about Monday
  Payment will be sent on Wednesday about Wednesday

  **✦ / Logistics Delivery Time / ✦**
  Mailing: 1-2 days after delivery to the designated address
  Super merchants to pick up: 2-3 days after delivery to serve the designated supermarkets

  **✦ / After-sales service / ✦**
  After purchasing any questions contact us will seriously respond to and improve.

  ㊗ / Precautions / ㊗
  1. Do mini-instrument surface light paint, can not be used directly as a key ring Oh!
  Throw into the bag with other keys hard objects collide, easy to scratch damage.
  Suitable and proper use:
  Hanging in the car after the mirror or the wall. Desk. Before the table lamp to do home decoration use.

  2. Museum of goods prices are floating, with the designer busy time is relevant, you can feel the price is relatively low (designers are not busy) when you buy it.

  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
  ✦ / About God leading / ✦

  Hand-made. Childlike. warm. gift. Partly customized

  This item represents a small heart.
  ░ღ
  Gentle and kind-hearted people who deserve to be treated gently in this world.
  No matter how real wounds, I constantly remind myself to maintain innocence. Kind
  Hope is a gift that does not follow the fashion and can accompany you everywhere.
  Practicality, even after the aging of the old washing, I still hope to retain it.
  Looked at it will think of this period of time this experience or some of their own vigilance.

  Cat Kitty small into a simplified "M", as our LOGO,
  Semantic meaning is firm. Do not be affected or afraid of anything, respect yourself, learn to listen to the voice of your heart.
  Bravely adhering to the path that belongs to you.

  The panh Out of The Valley Appears When You Choose To See Things Differently.

  Latest News Follow Facebook: God leading Art Creation
  One-person studio non-design team, replies and work days late please forgive me.

  ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

  Origin / manufacturing methods
  Made in China // Taiwan god leading design producer
 • ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
  ส่งจาก ไต้หวัน
  ส่งไปยังสินค้าชิ้นแรกชิ้นที่สองเพิ่มอีก
  สหรัฐอเมริกาUS$5.87US$3.08
  แคนาดาUS$6.92US$3.43
  สหราชอาณาจักรUS$6.92US$3.43
  ออสเตรเลียUS$4.47US$2.38
  มาเก๊าUS$5.87US$3.08
  สิงคโปร์US$5.87US$3.08
  มาเลเซียUS$5.87US$3.08
  จีนUS$4.47US$2.38
  ญี่ปุ่นUS$4.47US$2.38
  ไทยUS$4.47US$2.38
  ไต้หวันUS$2.38US$0.00
  เยอรมนีUS$6.92US$3.43
  ฮ่องกงUS$4.47US$2.38
 • วิธีชำระเงิน
  บัตรเครดิต, PayPal, เลือกชำระเงินผ่าน Alipay, LINE Pay
 • การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า
 • ป้ายกำกับ
 • แจ้งปัญหา

god leading 手 作 - 【音乐】 A mini model of the violin pendant + musical instrument box jewelry box mini Violin texture Sale gift blessing

จำนวน :
US$32.57
สินค้านี้คือ "สินค้าผลิตตามใบสั่งซื้อ" หลังจากที่ชำระเงินแล้ว ดีไซเนอร์จะใช้เวลาประมาณ 7 วันในการผลิตและทำเรื่องจัดส่งสินค้า
เพิ่มเป็นสินค้าโดนใจรับโบนัส 5 คะแนนไปเลย !
วาเลนไทน์ปีนี้ | รับส่วนลด US$2.00 เมื่อสั่งซื้อครบ US$35.00

สินค้าอื่นๆ ในสตูดิโอ

เยื่ยมชมสตูดิโอ

ตู้โชว์ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าชิ้นนี้ มีทั้งหมด 200 คน

ผู้ที่เพิ่มสินค้าชิ้นนี้ในรายการสินค้าโดนใจ มีทั้งหมด 1497 คน

prev next