มีสินค้า1,121,862ชิ้น
Long gray bristles thick cotton cap pocket t-- not alone / Masked Man watching the morning weekly / stars deer / a proud pig Beagle / colored beard rabbit * / pineapple, watermelon, ▲, ●

รายละเอียดของสินค้า

 • สตูดิโอ
  การตอบกล้บ: ภายใน 1 วัน
  เรทการตอบกลับ: 93%
 • หมวดหมู่สินค้า
  วัสดุสินค้า
  จุดเด่นของสินค้า
  จำหน่ายเฉพาะบน Pinkoi
 • This year the new longer length also has a new design, come here choose: https://www.pinkoi.com/product/11r4Z67q

  ☁ Pennant Hills

  Because of laziness, physical bad, snow board flatly refused invitations

  But my friends all offerings to ensure the absolute value of the fare, and finally had to bite the bullet and go.
  Climb the second night of the four days and three nights, lying next to the mountain house looking at the sky, I used good ~ large decibel yell loudly do not regret not regret it,
  Because the sky there are eyes all income received endless stars ❋
  From head to the other end, full, everyone's mouth full of all good big Zhang, Zhang eyes more.

  It printed the hill, and fluorescent pink dolphin pennant son, so when you wear, you can imagine that moving moment, even better is that one day you can personally set foot on this beautiful pride of Taiwan, with their eyes to see :)
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC0795362F78C9D_zps9198a692.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC0795062F78C9D_zps9aa3c116.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC0795262F78C9D_zps7060984f.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC0795462F78C9D_zps72e3b768.jpg

  behind:
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC0795762F78C9D_zps411b94b1.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC0795662F78C9D_zps08feac18.jpg

  ☁✦I Love You, Panda

  Has been doing things that are picked up from the vocal cords in 2008 was cut schnauzer, 2009 meters sister picked up the pig began,
  I came into contact with the stray animals, cats and dogs turned out on the street, as long as the notification or captured, once into the shelter, it could have come out of the day.
  Shelter terrorist environment, but also led to adoption rate is very low, breeding farms bred, cute puppy in the pet store,
  Usually because of inbreeding, often born with physical defects on hereditary diseases.

  So I hope you do not buy a pet, adopt perfectly healthy Meeks ✧
  Panda is one of my best friends Meeks, he drew up the most lovely pink printed top
  Meeks hope that more dogs can get love, to give eternal home :)
  https://fbcdn-sphotos-da.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1620377_708068752567143_132268797_n.jpg

  https://fbcdn-sphotos-ea.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1959781_708068792567139_1897381359_n.jpg

  https://fbcdn-sphotos-fa.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1797622_708068755900476_977393591_n.jpg

  The actual color is dark with fluorescent pink, the camera shoot is not out of the actual saturated colors, mind friends can determine Inquire large surface brush :) slight traces of color is normal oh :)
  https://fbcdn-sphotos-ca.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1921957_708068812567137_1737316880_n.jpg
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/yinkejie017/672A547D540D-1_zps32cb5279.gif

  Behind three shiny and cute little tummy:
  https://fbcdn-sphotos-ca.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1656089_708068672567151_2078861673_n.jpg

  https://fbcdn-sphotos-ha.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1797461_708068679233817_55374482_n.jpg

  https://fbcdn-sphotos-ea.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1965026_708068675900484_1673583435_n.jpg

  https://fbcdn-sphotos-ba.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1016317_708068729233812_987667952_n.jpg

  ☁ pineapple, watermelon, ▲, ●

  Because reading an article about a Taiwanese farmer strange - WU Qing Zhong and his grapes, (website URL can not leave, please search :))
  It drew a lot of fruit.
  A one grape, pineapple, watermelon, growers are carefully results,
  A copy of the fruits are the farmer's efforts.
  "With a respectful attitude, intention to treat produce crop plants return taste culinary occasion,
  Taste, sight and touch the soul, like at the same time opens up. "- A reference to the above article Article

  So a lot of small print pattern
  With a sincere attitude to life, painting, design, work, the result is beautiful.
  Trying to stay on the mood you can wear every day :)
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC0775962F78C9D_zpscc87fcc7.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC07760_zpsb372b849.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC07761_zpsb5be3827.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC0776262F78C9D_zps2fa80193.jpg

  behind:
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC0776662F78C9D_zps509603c1.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC0776362F78C9D_zps164d90d3.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC0776462F78C9D_zps289318d7.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC0776762F78C9D_zpsbf9d6594.jpg

  ☁ bananas, ▲, ●

  Bananas, ▲, ● is my favorite fruit and shape
  In addition to very good to eat outside, there are times in television news
  See typhoon destroyed the entire harvest season bananas
  Clusters of clusters of bananas sold less than a few dollars
  Forget banana farmers swarthy face ....

  So he printed on the clothes, to wear to where you can remind yourself
  How important is hard work,
  How important people for their own hard work,
  Cherish how important food you can eat.
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC01362.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC01365.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC01367.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC01371.jpg

  ☁these little things are the special power (colors: dark blue / gray) is currently the number of remaining items: 2

  She reminded herself wearing
  Even real tired again busy, bring those wonderful little fragment of your life will never disappear,
  Busy, relieved, remember to listen to those looking for a better look around.
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09980.jpg

  ☁ not alone

  Big stars, small stars,
  We are independent in the universe inside

  So when painting listening to music when reading
  Will often feel lonely
  But if there are a lot of big stars, little star friends and friends
  Together with a universe
  Probably would be more not alone!
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00988.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00989.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00990.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00993.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00994.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00998.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00996.jpg  ☁ stars deer (color: gray) the remaining number of pieces: 1

  Lost at sea drifting in Taitung deer outside face
  Dark night, when only the stars with him.

  (Long time ago, news, smuggling deer finally fishermen were rescued ashore, have to unknown, fear of having infectious diseases, smuggling was required to destroy other reasons euthanasia, or through local organizations running legislators seized by anti lost .. ., so I put him on paper, printed on the clothes here.)

  There are small pockets of short gray round neck t Optional :)

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00180.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00182.jpg

  Behind is a deer
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00188.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00180.jpg

  ☁ a proud pig Beagle (color: gray) the number of remaining pieces: Sold out

  November 2009 encounter on the road small poor
  Body dirty, empty stomach face hard
  Fall asleep wet cardboard boxes at the arcade, is fierce people keep dogs nearby
  So take him home and let him eat full sun

  He is a great Beagle, with big ears and different from the general calm Beagle
  Help him find a good new home and enjoy a lot of happiness
  But his face began to become more and more proud
  So he drew, a proud pig Beagle
  (His name is pig meters)
  There are small pockets of gray round neck t, two pockets sleeved optional :)

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00164.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00165.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00166.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00167.jpg

  Behind is a puppy named Superman adoption
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00168.jpg

  He was two years ago, dog adoption, naughty and white mesh ~ :)
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00169.jpg

  ☁ Masked Man watching the morning Weekly (color: gray) the remaining number of pieces: 1

  Masked Man There are many daily tasks,
  Morning cup of coffee and see today do list, because it has been timid wearing hooded, his favorite Christmas trees and stars.

  There are short gray round neck pocket t Optional :)

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09945.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09946.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09947.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09948.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09950.jpg

  Man posing as masked behind a gentleman
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09951.jpg

  Hats
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09952.jpg

  Gray with a red ball just ~ :)
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09955.jpg

  ☁ colored beard rabbit (color: gray) the remaining number of pieces: 2

  Summer goes, winter slow, autumn leaves but you're still around.

  Because cheap and convenient, a lot of rabbits every single day to be used for animal experiments,
  Spring, summer, autumn, winter past, only tens of thousands of rabbits to do so only angels.
  Refused to use inhumane animal experiments brand products,
  Because we want to see this smile like a rabbit.

  There are two pockets long gray t Optional :)

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09633.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09632.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09630.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09629.jpg

  Behind with two pocket t is the same reluctance rabbits and two stars
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09644-1.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09636.jpg

  ☁ Not Alone (color: gray) the number of remaining pieces: Sold out

  Big stars, small stars, we are independent of the existence of the universe inside
  So when painting, listening to music, reading, when many, many times, you will feel lonely.
  But if there are a lot of big stars together in the same small planet, a universe
  Perhaps it would be more not alone!

  Light gray dress is a universe I put into a dark blue planet
  There are a fluorescent pink star :)

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00988.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00989.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00992.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00993.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00998.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00996.jpg


  Long pocket thick cotton cap t, the outer layer of bristles in sanding, accompany you to spend the winter warm.
  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09693.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC09948.jpg

  From looking fabrics, making, tailoring, printing to finished products, Taiwan plant design chosen by yinke and complete (all made in taiwan).

  ▲ Length 72cm / hat length 39cm (big hat hair Remix) / chest width 47cm / Hem Width 51cm / Shoulder 43cm / 57cm Sleeve
  ▲ If you take the cotton clothes, how much will gets some of the static friction dander, get sticky roller billowing clothes will fall Hello!
  ▲ bristles inner lining material, the water will be the first time some dander shedding is normal and will not wash several times a :)
  ▲ manual serigraphy recommend hand-washing laundry or negative sets :)
  ▲ wear: 157cm * 40kg loose / 160cm * 52kg fit /
  ▲ bristles cotton relatively inelastic, recommendations usually wear sm friends :)

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC04329.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC04324.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC04322.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC04329.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00068.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00073.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC00076.jpg

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC01064.gif

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC01045.gif

  http://i165.photobucket.com/albums/u80/yinkejie/DSC01049.gif

  ☁ purchasing this feedback each donate five percent per month to stray dogs midway institutions, all the details in One fixed monthly published in yinke 'facebook page.

  ☁ refused to use inhumane animal experiments brand, to make the world a better and more good :)
 • ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
  ส่งจาก ไต้หวัน
  ส่งไปยังสินค้าชิ้นแรกชิ้นที่สองเพิ่มอีก
  สหรัฐอเมริกาUS$ 13.04US$ 1.72
  แคนาดาUS$ 13.04US$ 1.72
  ออสเตรเลียUS$ 14.24US$ 1.72
  มาเก๊าUS$ 3.78US$ 0.35
  มาเลเซียUS$ 3.78US$ 1.72
  จีนUS$ 3.78US$ 0.35
  ญี่ปุ่นUS$ 5.15US$ 1.72
  นิวซีแลนด์US$ 13.04US$ 1.72
  ฮ่องกงUS$ 3.78US$ 0.00
  ประเทศอื่นๆUS$ 6.86US$ 1.72
 • วิธีชำระเงิน
  บัตรเครดิต/เดบิด, PayPal, Alipay, LINE Pay
 • การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า

Long gray bristles thick cotton cap pocket t-- not alone / Masked Man watching the morning weekly / stars deer / a proud pig Beagle / colored beard rabbit * / pineapple, watermelon, ▲, ●

สินค้าหมดรุ่นแล้ว ดูสินค้าอื่นๆ ของดีไซเนอร์
รับส่วนลด 5% สำหรับผู้สั่งซื้อครั้งแรก ภายใน 3 วันนี้เท่านั้น!

สินค้าอื่นๆ ในสตูดิโอ

เยื่ยมชมสตูดิโอ

ตู้โชว์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับดีไซเนอร์

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าชิ้นนี้ มีทั้งหมด 51 คน

ผู้ที่เพิ่มสินค้าชิ้นนี้ในรายการสินค้าโดนใจ มีทั้งหมด 321 คน

prev next