มีสินค้า966,894ชิ้น

กิจกรรม "ขูดปั๊บรับส่วนลด"

เล่นได้ทุกวัน แจกจริงทุกครั้ง กับเกมส์ "ขูดปั๊บรับส่วนลด" เพื่อลุ้นรับเงินรางวัลเพื่อเป็นส่วนลดสูงสุด US$5.00

เริ่มเล่น
Mini musical open group produced a predetermined register = deposit $ 100 in single page (Pre-registration date to 6 / 26th deadline Soon extended from 1 to 6/27 only) predetermined enjoy 85% off - Two then donated guitar posters acetate sheets (worth $ 49

รายละเอียดของสินค้า

 • สตูดิโอ
 • วัสดุ
 • สั่งทำพิเศษจำหน่ายเฉพาะที่นี่แฮนด์เมดส่งทุกประเทศผลิตในไต้หวัน
  ☞ mini instrument Pre shipment date and price:
  https://c2.staticflickr.com/8/7205/27554865210_89ffa2c896_b.jpg

  ☞ Wukelili look for the next 6-string guitar 4 string making process (light and dark)
  https://c2.staticflickr.com/2/1480/24825722839_02b6dfb560_b.jpg

  Mini-open group musical production registration book
  Book a single 1 deposit = $ 100
  Reserve two single deposit 2 = $ 200
  And so on

  ☞ orders after ~ accessories bespoke details can slowly pick,
  If you need to add $ 150 to buy custom hand-stitched words directly together under the single payment!
  Goods not received prior to the completion of your comments, we will write to confirm with you.
  (If not sew single word, we will not talk to you to confirm Sew-word content)

  ☞ next scheduled more than 10 contact and 75% off designer

  ☞ Some products need to reach in order to make the number of open group
  After a refund if not achieve'll discuss them
  Another can also replace other pre-orders (as share price Pre)

  ☞ After the deposit payment will not be free to cancel the refund Oh!

  https://c2.staticflickr.com/8/7077/27726204102_c1293ed048_b.jpg

  ☞ complete finished look mailed
  Is look combined with accessories of your choice after Oh!

  Hand-made strap "Accessories" 1. Leather 2. Color 3. small inlaid leather paper color (the default main map color) 4. Non-woven background
  You can choose your favorite look with ~ (Note that if no designer with basic models shipping La)

  Sew word is custom user fees
  **No purchase plus the following link embroidered words! - Leather listed as blank paper word Oh no seam**
  $ 150 hand-stitched embroidery link> (Put in cart and mini musical instruments together under a single can)
  https://www.pinkoi.com/product/1SGWfijC?category=7

  Mini-bulk instruments produced no change or customize musical Oh !!!!

  https://c2.staticflickr.com/8/7161/27019340001_35a143213f_b.jpg

  **Please note or letter in order to designers tell us ♬ / orders after your hand as fitting details / ♬**

  What ideas can leave us a message content can help you complete will try to complete
  I hope you can receive a mini musical instruments of their own
  https://c2.staticflickr.com/2/1600/25399264583_d47f0b202d_b.jpg

  Details // Custom Hand-made accessories selection: (there are even outside the page are user fees plus purchase)

  (I) Leather Color (hand-made with the naked eye color different computers // // // batch dyeing different picture reference)
  Wooden beads color is the color of your choice lacing do with the same color!
  https://c2.staticflickr.com/8/7687/27078820336_2f373103f1_o.jpg

  Want more Duopi Sheng color choices // The following pages into the selection and single point
  https://www.pinkoi.com/product/mtQSDNRw?category=2

  (Ii) The paper listed a small leather dressed (more optional 1) of the basic models for the note
  Note 1. 2. 3. Clover cross Naughty Little Fox 4. Star 5. 6. 7. industrious bee heart key
  https://c2.staticflickr.com/2/1639/24566601743_c0db49d1dd_b.jpg

  100. basket empty peace symbol 101. 102. The early bird small mini keychain
  103. 104. A clock full of love robot 105. 106. saxophone trumpet
  107. The electric guitar / bass note 110. 109. 108. violin perspective 110. real star star
  Peace symbols heart lock 112. 113. 114. 115. purse puzzle B116. Jigsaw S
  117. 118. Letters smooth microphone 119. 200. herbivore Brachiosaurus
  201. 202. Long diligent bird meat burst 203. 204. anchor small fox air pottery
  205. 206. drone tree totem tree 207. 208. 209. Planet leaves
  210. 211. The spoon hard feather wings 213. 212. 214. purse feathers
  215. 216. raging basket empty Star Star 217. 218. 219. hexagram love peace
  220.LOVE 221. Flowers
  https://c2.staticflickr.com/8/7318/27086837745_6b5aa07862_b.jpg

  (Iii) small leather paper leather paper listed colors (black / brown) two color options
  No message - default master manipulator FIG seam production
  https://c2.staticflickr.com/2/1602/25167094646_03584cfa03_b.jpg

  (Iv) non-woven background
  https://c2.staticflickr.com/2/1471/25731243485_8e77418e33_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/2/1444/25100247001_510350a9a3_b.jpg


  -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -

  Another user fees - Personal Sew custom embroidered words on a small listing
  Hand-stitch sewing such as handwriting warmth
  https://c2.staticflickr.com/8/7117/26242061913_e895b0f328_b.jpg

  ☝ Each [+ $ 150 yuan] ☝
  Up to six letters in the English alphabet or word within 2 Chinese
  Contact designer than make up the difference between the words you want

  **No purchase plus the following link embroidered words - Leather listed as blank paper**
  **No purchase plus the following link embroidered words - Leather listed as blank paper**

  $ 150 hand-stitched embroidery link> (Put in cart and mini musical instruments together under a single can)
  https://www.pinkoi.com/product/1SGWfijC?category=7

  (Spiraea default color is you choose to do with the non-woven background!)

  -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -

  / Material /
  ✪ drumsticks: Wood
  ✪ Wukelili: Wood
  ✪ snare: Metal
  ✪ microphone: Metal
  ✪ Stubbs: Metal

  Metallic natural light:
  https://c2.staticflickr.com/8/7609/26847788890_600dd347af_b.jpg

  / Logistics time /
  Mail: 1-2 days after sending to the designated address
  President Chain Store Pickup: 2-3 days after delivery to the designated stores can be sent


  / Packaging part /
  Violin masters are very compact hand-colored paint !!!
  When packaging has been thinking about how to do package
  To protect the merchandise can not beautiful
  Then open when you want to feel very pleasantly surprised !!
  Regardless of who received
  Is very important!
  Can not be sloppy Oh ~
  Can not find just the right size box
  Too "ugly" is too small for
  To cut their own hands and make boxes and hand-painted illustration
  Would like to receive expressions are satisfied
  Winter drink hot cocoa just as the mood

  https://c2.staticflickr.com/2/1472/25644808045_02b8d8b3f5_o.jpg
  https://c2.staticflickr.com/2/1454/25033421814_d62d24058e_b.jpg

  ㊗ / Notes / ㊗

  **1. deposit refundable after payment shall not be canceled**

  2. Hand-made mini-musical surface gloss paint
  Not recommended for direct use as a key ring

  Other key thrown into the bag with a hard object collision
  Easy to scratch damage

  Suitable for use with the correct way:
  Hanging in the car after the mirror or on the wall. Desk before lamps and other home decorations do use

  -------------------------------------------
  -------------------------------------------
  -------------------------------------------  **FAQ**
  Q: Can customized instrument design production time is how long??
  A: Mini model is the minimum amount of customization 20 is $ 15,000 yuan
  (20 or less as is the $ 15,000 yuan)
  Design test copy output time takes about 2 months

  Q: Where to write custom details?
  A: The bottom line on order can have red Note If you can not find the associated message to us to help you notes on

  Q: can packaging?
  A: No Remarks goods are packaged for you by default

  Q: Can you draw a pattern or lettering on top of the guitar?
  A: We only offer hand-made accessories listed next to sew word (see inside article)
  Guitar Material unsuitable lettering no lettering

  Q: Want to buy Sew +150 yuan plus word only six English words over how to do??
  A: more than six letters or Chinese word can make the difference (alphabetical ㄧ words $ 30 / $ 60 Chinese ㄧ words)
  https://www.pinkoi.com/product/1_n4NQrU?category=7

  Q: Send a message will?
  A: Goods sent designers will notify the buyer can send a single number to each position in the cargo logistics website pinkoi

  Q: have received a payment?
  A: Payment payment system will automatically become reconciled paid orders
  After a third-party accounts will be shipped pinkoi account we will receive payment
  Please feel at ease shopping

  Q: hand-made accessories personal details where custom notes to the designer?
  (Leather color background // // // small inlaid leather color paper // // whether additional purchase Sew other words, etc.)
  A: orders after orders have a new place where you can enter notes to designers
  https://c2.staticflickr.com/8/7416/26859776476_a73bd8ece8_o.jpg

  Q: good designer can do to take pictures to show me I'll decide whether I want?
  A: There are generally designed to collect fees and design costs and proofreading predetermined number of times can be engaged in school
  We did not raise the income of these parts
  Please choose good you were to make part numbers produced after the "no changes to redo."

  Q: You can pick up a payment?
  A: This is part of an individual to order goods payment orders will be formally created for you

  --------------------------------------------

  Because ㄧ straight continuously received confirmation letters
  (Received orders? Received a letter? Why did not reply to me? This right?)

  The details of your order notes or leave a message
  We sequential production
  Production to your problems are found we will take the initiative associated with you to confirm
  Post will issue a single number for the convenience of buyers query operation

  "Please try to self-service shopping"
  Priority, including the text to find the answer
  Reduce repetitive questioning time
  More able to accelerate product delivery to your hands Time
  Thank you for your support and cooperation and love !!!!

  Another small guitars https://www.pinkoi.com/product/1PJYC9pJ
  https://c2.staticflickr.com/2/1607/24825712519_9279bfb731_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/2/1694/24566594203_25ab0f7dd1_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/2/1672/25075148862_beb8860cbc_b.jpg

  White Electric Guitar: https://www.pinkoi.com/product/TuaRnOLN?category=2
  https://c2.staticflickr.com/2/1657/25735135032_3b14b7b072_b.jpg

  Brown Electric Guitar: https://www.pinkoi.com/product/AiHsbwVk?category=2
  https://c2.staticflickr.com/2/1655/25552599970_c8f5d7f31e_b.jpg

  Black Electric Guitar: https://www.pinkoi.com/product/t3AVLkV5?category=2
  https://c2.staticflickr.com/2/1533/25855907265_05f0305d4c_b.jpg

  Violin: https://www.pinkoi.com/product/1MzbXbjo
  https://c2.staticflickr.com/2/1535/25733130372_d6af571615_b.jpg

  10cm rural folk guitar: https://www.pinkoi.com/product/rj6eYewP?category=2
  https://c2.staticflickr.com/2/1548/25903649412_ff03a2091c_b.jpg

  Trumpet: https://www.pinkoi.com/product/tTSvA324?category=2
  https://c2.staticflickr.com/2/1532/26247824006_a58cbfdb75_b.jpg

  Saxophone: https://www.pinkoi.com/product/FMgZz413
  https://c2.staticflickr.com/2/1602/26207507501_e49a57242c_b.jpg

  Flute: https://www.pinkoi.com/product/xEvrY4tA?category=2
  https://c2.staticflickr.com/8/7399/27069752875_20a96ae701_b.jpg

  French Horn: https://www.pinkoi.com/product/quZsrosv?category=2
  https://c2.staticflickr.com/8/7539/26847788540_6d212c30e7_b.jpg

  Bass wood color: https://www.pinkoi.com/product/k8Vh188O
  https://c2.staticflickr.com/8/7422/26653216993_111a37a7e2_b.jpg

  Black Bass: https://www.pinkoi.com/product/moA5CaC2?category=2
  https://c2.staticflickr.com/8/7789/27161700452_9a0f0aea3c_b.jpg

  https://fbcdn-sphotos-aa.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/p180x540/1511546_807612852597542_328541675_n.jpg

  / Maintenance info /
  https://c2.staticflickr.com/2/1532/25350342840_b11e80ebed_b.jpg

  -----------------------------------------------
  God leading
  Feel art
  Playful retro // // // Fantasy // warm design

  For themselves and others, met people and things in life manufacturing,
  Any of a variety of materials innovation and product design efforts continue.

  I believe things in life have encountered somewhere doomed.
  The panh Out of The Valley Appears When You Choose To See Things Differently.

  Obey the direction of the heart,
  Encourage ourselves, to carry a good life experience.

  Exclusive original works
  Favorite gifts or make people feel the warmth
  [Pick gifts on hand to make -God leading]

  Other co-sponsors welcome letter
  Origin / manufacturing methods
  god leading Hand-made
 • วิธีชำระเงิน
  บัตรเครดิต, PayPal, เลือกชำระเงินผ่าน Alipay, LINE Pay
 • ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
  ส่งจาก ไต้หวัน
  ส่งไปยังสินค้าชิ้นแรกชิ้นที่สองเพิ่มอีก
  สหรัฐอเมริกาUS$5.82US$3.05
  แคนาดาUS$6.86US$3.40
  ออสเตรเลียUS$4.43US$2.36
  มาเก๊าUS$5.82US$3.05
  สิงคโปร์US$5.82US$3.05
  สหราชอาณาจักรUS$6.86US$3.40
  มาเลเซียUS$5.82US$3.05
  จีนUS$4.43US$2.36
  ไทยUS$4.43US$2.36
  ญี่ปุ่นUS$4.43US$2.36
  ไต้หวันUS$2.36US$0.00
  เยอรมนีUS$6.86US$3.40
  ฮ่องกงUS$4.43US$2.36
 • เงื่อนไขการซื้อขาย

Mini musical open group produced a predetermined register = deposit $ 100 in single page (Pre-registration date to 6 / 26th deadline Soon extended from 1 to 6/27 only) predetermined enjoy 85% off - Two then donated guitar posters acetate sheets (worth $ 49

สินค้าหมดรุ่นแล้ว ดูสินค้าอื่นๆ ของดีไซเนอร์
รับส่วนลด 5% สำหรับผู้สั่งซื้อครั้งแรก ภายใน 3 วันนี้เท่านั้น!

สินค้าอื่นๆ ในสตูดิโอ

เยื่ยมชมสตูดิโอ

ตู้โชว์ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าชิ้นนี้ มีทั้งหมด 39 คน

ผู้ที่เพิ่มสินค้าชิ้นนี้ในรายการสินค้าโดนใจ มีทั้งหมด 306 คน

prev next