มีสินค้า1,055,552ชิ้น
Memory toast / winter long-sleeved clothes (new version of cotton custom fabric)

รายละเอียดของสินค้า

 • สตูดิโอ
 • หมวดหมู่สินค้า
  วัสดุสินค้า
  จำนวน
  เหลือเพียง 7 ชิ้น
 • https://i.imgur.com/0zWJpwM.jpg

  This is a big breakthrough in the deer skin!
  We have made our own cloth to the cloth factory!
  From yarn selection and weaving, material and post-processing
  Are step by step repeated testing and communication
  From scratch to make out the fabric!

  Material: pure cotton
  After a long production process,
  When the fabric is done, I really want to jump side cheers!
  Please look at the introduction of the new version of the fabric!

  https://3.bp.blogspot.com/-XaRIVbPBvw0/WEz-kHXSigI/AAAAAAAALdQ/8Hh5ncJR4lslIkjI0sPureY-qbgMoeBRwCLcB/s640/%25E7%25B4%2594%25E6%25A3%2589%25E4%25BB%258B%25E7%25B4%25B9.png

  https://i.imgur.com/cEomSrS.png

  https://1.bp.blogspot.com/-yYczUFzjrAY/WEz-j4WjUUI/AAAAAAAALdM/vTPxfh-Q8JgBQn6KqOmJrpzVQU632THRgCLcB/s640/%25E7%25B9%2594%25E6%25B3%2595%25E5%2592%258C%25E5%259B%25BA%25E8%2589%25B2.png

  ----------------

  Please do not read the purchase policy at the bottom of the merchandise page

  https://1.bp.blogspot.com/-hdZCCW4BVsY/Vm_nDtEna2I/AAAAAAAAJho/TBXrvlM_IOo/s640/popo.jpg

  Memory toast / winter long-sleeved clothes


  The deer skin boss favorite painting sign expression
  Printed on the memory of toast
  Let everyone eat it
  I remember life deer skin! The The

  -------------------------------------------------- -----------

  ▌ Toast of self introduction ▌

  1, toast inside the face, sew a layer of cotton, toast face Peng Peng
  2, thick sanding + cotton shop, wear it very comfortable!
  3, the use of dense copy of the internal, even if the place is also very hard to see: D!
  4, the color is twist light gray, gray and white ~

  -------------------------------------------------- -----------

  Size
  Deer skin version is "regardless of men and women"
  Keep the toilet only "big" and "trumpet"!

  Deer skin to do the clothes, are not too fit!
  The size of the tolerance are quite large!
  Mainly to consider the ---- wear the feeling!

  ~ ~ How to effectively assess their size ~ ~ ~
  1, take a piece of their usual wear habits like clothes, flat on the bed!
  Holding a ruler, the best tape!
  While measuring our size table, while measuring ~ ~
  2, refer to the height and weight of others!
  This way will be slightly inadvertently, because each person body uneven thickness of different!

  https://2.bp.blogspot.com/-SbHRSSmzK-M/WF-fYXtDKjI/AAAAAAAALlE/HL14fmovooARNCP6KTuc48n7f9n55Z6CQCLcB/s640/%25E9%25B9%25BF%25E7%259A%25AE%25E6%2596%25B0%25E7%2589%2588%25E5%25A4%25A7%25E5%25AD%25B8%25E8%25B8%25A2%25E5%25B0%25BA%25E5%25AF%25B8%25E8%25A1%25A8.jpg

  -------------------------------------------------- -----------

  Material: cotton

  -------------------------------------------------- -----------

  :: on the hair of the wool sweater status ::

  Cotton material, compared to man-made fibers less prone to hair ball!
  The principle is that man-made fibers are more prone to static electricity!
  When the static electricity is generated, the upper hair of the brushed cloth will "roll" up!
  (Brush is a layer of a layer of Mao "brush" up!
  So the top of a layer of hair, so that Peng Peng floating above! )
  Become a small hair ball with varying degrees of severity!

  Replaced by cotton, you can reduce the static!
  It is not easy to make up the ball!

  If you are wearing a "brushed fabric"
  Dress because the lower body is easy to rub!
  (Unlike the university T series, wearing the upper body, not easy to be rubbed!)
  Plus if you wear underwear or wool pants (thicker fiber)
  ,,, and so on more rough surface clothing
  All day friction down, or because of the degree of static electricity and a small hair ball!

  We tried to experiment, cotton cloth is really not easy to make up the ball
  (Happy circle)
  This is the reason why we fully replace the material! The
  But ass or backpack and so easy to wear to the place, or will there be a little!
  So especially to write this to tell you that!
  Please do not worry too much!
  Good-looking clothes ~ is to be free to wear anytime, anywhere

  Have the value of ~ ~ ~

  ------------------------------

  https://1.bp.blogspot.com/-Gl4BgoKVBiA/WF-eZJoEvHI/AAAAAAAALlA/RGHd6wmkVJg6v-nyrLWIMWVWBOKBSv4wwCEw/s640/%25E5%25A6%2582%25E4%25BD%2595%25E5%25B9%25AB%25E8%25A1%25A3%25E6%259C%258D%25E6%25B4%2597%25E6%25BE%25A1.png
  -------------------------------------------------- -----------
  ✶ Then take a look at the photos taken by the boss Shing Lin!
  (Height and weight is: 161cm / 47kg)

  https://4.bp.blogspot.com/-bHm9RZ_nVQo/WdHwtBLb3RI/AAAAAAAAM50/Eb0IxAJ1RGEkCMZqH0JL1A0BMQtQiuUnwCLcBGAs/s640/DSC09243.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-EtAKcV_hEfE/Vm_lKX9VfBI/AAAAAAAAJgg/v6gaqY1BH5c/s640/DSC09341.jpg

  Toast inside the face, sew a layer of cotton, toast face Peng Peng

  https://3.bp.blogspot.com/-tgX-Sq1OYlg/Vm_lL8Aw7vI/AAAAAAAAJgs/rXODuPh3-SY/s640/DSC09342.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-LQvV6pQMdlU/Vm_lPfqglpI/AAAAAAAAJg0/yPSProtSaZ8/s640/DSC09347.jpg

  The use of dense copy of the internal, even if you can not see the place is also very hard: D!

  https://1.bp.blogspot.com/-9wDni8fG1kw/Vm_lQLt2lpI/AAAAAAAAJg8/0acpWqQ4-1g/s640/DSC09348.jpg
  The color is twist light gray, gray and white
  Thick sanding + cotton, wear it very comfortable!

  The following is the boss ㄆ wear large!
  (161 cm / 47 kg)
  https://2.bp.blogspot.com/-x91tzV5z4IQ/WdHwsKchBcI/AAAAAAAAM5g/B-oF9lv_6sgxzhQ6LJyMtMphke1_axS8QCEwYBhgL/s640/DSC09234.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-mC8IZG9RMxs/WdHwsQj9PFI/AAAAAAAAM5o/YIqBOa-2a2IZqbKRU3jcygH1mdX8PYhRwCEwYBhgL/s640/DSC09235.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-YGKnT7l4y2w/WdHwsLYFt7I/AAAAAAAAM5k/L9m1MPCr_UMForVc2vKAI4IsKNGjnaa-gCEwYBhgL/s640/DSC09236.jpg

  The following is the boss ㄆ wear trumpet!
  (161 cm / 47 kg)
  https://1.bp.blogspot.com/-4jXbKUwIOVE/WdHwtABS9DI/AAAAAAAAM5s/PAPirhyNHh8H_ikIfDzWHYWPgsu08fP_ACEwYBhgL/s640/DSC09237.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-oeX-jBPUk6A/WdHwtE6HFBI/AAAAAAAAM5w/pTBTO0BYq88zfO69aR8BdOceA5cOCEUjACEwYBhgL/s640/DSC09238.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-1e4lAS-mTLQ/WdHwuJtirkI/AAAAAAAAM6A/_9vvcLKb8OseaonmfRWwz5RxIn2GWxRmQCEwYBhgL/s640/DSC09244.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-HQQ68yZZUCA/WdHwuAQU_kI/AAAAAAAAM54/DzZ2d9Mh6XgrsfkUkg548mhu5HEn5sEiQCEwYBhgL/s640/DSC09245.jpg

  Boys: 170cm / 55kg
  https://1.bp.blogspot.com/-FZH4-jhWX9Y/WdHwuCtuMoI/AAAAAAAAM58/reBUqS8HeQ83pJ6Jdv74GtVOLNREE4yLgCEwYBhgL/s640/DSC09246.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-uBh3MdzTCGU/WdHwuxTBZjI/AAAAAAAAM6E/pBMpsB8vURk6dA5wkKPfIAAk5Bht_UwNQCEwYBhgL/s640/DSC09248.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-mYcKgyRG-LI/WdHwuzNS4BI/AAAAAAAAM6M/NXVy0dmnEBskK-Dc42aSQWfOb2jV4iJ8ACEwYBhgL/s640/DSC09249.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-GxXy5ZM2m8s/WdHwu52iDhI/AAAAAAAAM6I/8ZMT5-YbyyYUrDgVqZSSQy7qw2RXpRwiQCEwYBhgL/s640/DSC09251.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/--cW98W-6M1c/WdHwvihaC9I/AAAAAAAAM6Q/G5ftSogCC10vV8rkKpkG0h5TDm9Pf-qhQCEwYBhgL/s640/DSC09252.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-Xjqjwsnj9_Y/WdHwvhUT2pI/AAAAAAAAM6U/Vazh95tSeLgDaTfolstIs_5PfbNAnPVpQCEwYBhgL/s640/DSC09254.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-eypwrkiB_Ns/WdHwv3YlEwI/AAAAAAAAM6Y/_xmEebfZliwBOX6OMMn11vB1iNmk-swBACEwYBhgL/s640/DSC09258.jpg

  -------------------------------------------------- -

  This time went to the last time the Hualien River bed adventure
  Terrain is more rugged!
  Grass is also long out!
  With the summer when it is completely different!
  The wind has become so strong! The

  https://4.bp.blogspot.com/-l3fYz0yPRYw/Vm_kWk6py3I/AAAAAAAAJeA/fjGQrncSCD0/s640/DSC09051.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-aDNL3Msx_f8/Vm_kVTM_dOI/AAAAAAAAJdw/LaZCYlMcxFQ/s640/DSC09052.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-1PDN5wrqPss/Vm_kWS0NwQI/AAAAAAAAJd8/_r9dlEHmHhY/s640/DSC09054.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-52dStc__sAc/Vm_kaLEt3jI/AAAAAAAAJeI/nsB5_X9cigQ/s640/DSC09057.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-DjJaCNMNtxs/Vm_kcqjJ6cI/AAAAAAAAJeQ/TkjNxRc4xeE/s640/DSC09058.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-zybq2SGhGic/Vm_kdxsDgNI/AAAAAAAAJeY/q0Hs5XaWmNM/s640/DSC09059.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-GeA3tZPAhvk/Vm_kfZpb6XI/AAAAAAAAJeg/gh0vrVi4SZU/s640/DSC09061.jpg \

  https://4.bp.blogspot.com/-aUBke93jNvw/Vm_khNGoH1I/AAAAAAAAJeo/AUG3noze4t0/s640/DSC09062.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-LMEJdjx3tqg/Vm_kleI2CxI/AAAAAAAAJew/JR_P-6PQ0Vs/s640/DSC09063.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-0bWV0Ej6PzA/Vm_kqxo7boI/AAAAAAAAJfE/M3ffbDqfP9s/s640/DSC09064.jpg

  https://3.bp.blogspot.com/-Vx5avF-p_k0/Vm_ksSz15ZI/AAAAAAAAJfA/OM7Nc9sxyu4/s640/DSC09065.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-BoCgroglh38/Vm_ktKdOHqI/AAAAAAAAJfI/2LliGJfACrs/s640/DSC09066.jpg

  https://4.bp.blogspot.com/-NARJUWI0uOA/Vm_k2fSNo8I/AAAAAAAAJfQ/UEkW3amoMUM/s640/DSC09067.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-3tcoBG47WLc/Vm_k3xmRrII/AAAAAAAAJfg/djoI5opVQ9Y/s640/DSC09068.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-YKkzSIm0WIU/Vm_k3iiZnGI/AAAAAAAAJfc/-Nb7-mnPG1k/s640/DSC09069.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-Sr0vorJzvBM/Vm_lA2Teg3I/AAAAAAAAJf0/tHVt_J9cAhw/s640/DSC09070.jpg

  https://2.bp.blogspot.com/-klKoJmFsDO8/Vm_lAW0yMOI/AAAAAAAAJfw/NHuoEElsfk0/s640/DSC09072.jpg

  https://1.bp.blogspot.com/-cN2btImDgMk/Vm_lAfqYcwI/AAAAAAAAJf4/sDttRmauyV0/s640/DSC09073.jpg

  Small country small
  Wall painted with powerful map! The
  Finally, a photo with Taiwan!

  Thank you all

  https://2.bp.blogspot.com/-OyZs9OebHi4/V-j-aO4SDrI/AAAAAAAALQM/zFsxnBP3bO4TzdJ31jNhxEZyx4lzUYwxwCLcB/s320/%25E9%25B9%25BF%25E7%259A%25AE%25E6%2589%258B%25E7%25B9%25AA%25E6%2591%259F%25E7%258B%2597%2528%25E5%25B0%258F%25E7%259A%2584%2529.jpg

  LOOPY! Deer skin is the forest and the fortune of the creation of the brand
  All the material, version type, design details, packaging, running around
  And the happiest picture and picture
  Are our single-handedly arranged!
  And then by the good quality, skilled master to help complete the production!


  Origin / manufacturing method
  Taiwan
 • ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
  ส่งจาก ไต้หวัน
  ส่งไปยังสินค้าชิ้นแรกชิ้นที่สองเพิ่มอีก
  มาเก๊า (ชำระเงินเมื่อรับสินค้า)
  สิงคโปร์US$12.43US$0.00
  ฮ่องกง (ชำระเงินเมื่อรับสินค้า)
  มาเลเซียUS$12.43US$0.00
  ญี่ปุ่นUS$14.20US$0.00
  ไทยUS$12.43US$0.00
  จีน (ชำระเงินเมื่อรับสินค้า)
  ประเทศอื่นๆUS$14.20US$0.00

  ค่าจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาเท่ากับค่าจัดส่งที่แสดงใน "ประเทศอื่นๆ"

 • วิธีชำระเงิน
  บัตรเครดิต/เดบิด, PayPal, เลือกชำระเงินผ่าน Alipay, LINE Pay
 • การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า
 • แจ้งปัญหา

Memory toast / winter long-sleeved clothes (new version of cotton custom fabric)

จำนวน :
US$45.44
เพิ่มเป็นสินค้าโดนใจรับโบนัส 5 คะแนนไปเลย !
รับส่วนลด 5% สำหรับผู้สั่งซื้อครั้งแรก ภายใน 3 วันนี้เท่านั้น!

สินค้าอื่นๆ ในสตูดิโอ

เยื่ยมชมสตูดิโอ

ตู้โชว์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับดีไซเนอร์

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าชิ้นนี้ มีทั้งหมด 133 คน

ผู้ที่เพิ่มสินค้าชิ้นนี้ในรายการสินค้าโดนใจ มีทั้งหมด 837 คน

prev next