มีสินค้า769,870ชิ้น
Charlene ying silk hand-woven lanyard / bracelet --💕 traction 💕- copper jewelry sizes S, M, L, M to this page with a thick line, jewelry number MXM25, hand rope light green fruit (formerly: pink apple green)

รายละเอียดของสินค้า

 • สตูดิโอ
 • วัสดุ
 • จำหน่ายเฉพาะที่นี่ส่งทุกประเทศสั่งทำพิเศษแฮนด์เมดผลิตในไต้หวันสินค้าต้นฉบับ
  / 💜❣**commodity story**❣💜 /
  Ying hand-knitted wire

  Is a hand rope
  Also a jewelry
  But some traction

  Remind me to give myself courage red
  I remember Huijia orange to accompany my parents to eat
  Green memorial is how hard I worked the summer of that year
  Yellow saying yes, every day I have the energy to face everything ........

  Choose a color and style to make it on behalf of my story
  Each section is worn on the hand traction
  I remember those people who should not forget those things of the past 'now' coming ~~


  ____________________________________________
  / 💜❣**optional mode**❣💜 /
  _1 Select copper jewelry styles and sizes (the trade names indicate the page size copper jewelry, a maximum of S, M, L, XL four kinds) _
  _2 Choose coarse or fine line (noted Ying page thread color & thickness, the thickness of only two on the product name) _
  _3. Single rope hand post a message to inform color, "" hand rope color can easily replace "" (Do not change without a message) _
  _ Color can be replaced, but the size & jewelry line thickness can not be replaced. Be sure to choose the right jewelry, "Size" under (S or M or L or XL) page order.
  _ Shipment trafficking because not every one is handmade time consuming, do not bargain> < ", if a purchase 15 Get a (limited to $ 155 models), with only one order and the next set Do not Get paragraph , a message can be informed, thank you _
  _ When selecting hand around the size, measure around the wrist or want to wear Diameter Oh !! _

  ____________________________________________
  / 💜❣**Product Description**❣💜 /
  _ Ying color silk copper + compact gold jewelry (no color plating, will not fade but may be oxidized) _
  _ Definition of the commodity story colors of example only, the wearer can choose the color & copper jewelry styles, and define your own story for it ~ _
  _ Thick lines or thin copper jewelry with a fixed design, copper jewelry with single or double for fixed design without replacement. _
  _2 End closeout ball distance setting is about 3cm, due to stretching of space, so the error does not affect the appearance of about 1.5cm ~ _
  _ With a single shipment of goods subject to photograph, a number of reference pictures only _

  ____________________________________________
  / 💜❣**Ying silk color**❣💜 /
  _ The bold colors: deep black, black coffee, burgundy, lucky red, dark blue, sky blue, forest green, grape purple, gold temperament, light green fruit (formerly: pink apple green), khaki brown, light gray, dark burgundy, watermelon red _

  _ Thickness of the color line has a total of 12 groups: deep black, dark coffee, burgundy, lucky red, dark blue, sky blue, forest green, grape purple, gold temperament, light green fruit (formerly: pink apple green), khaki brown , light gray, colors are on the shelf _
  https://c2.staticflickr.com/8/7749/29283624345_e88c89e63d_b.jpg

  _ Thread color card (bottom right corner only two colors are bold line) _
  https://c2.staticflickr.com/6/5822/30946696046_8c8a0be612_b.jpg
  _ _ Enlarged view
  https://c2.staticflickr.com/6/5750/30946666926_b15ff0098f_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/6/5650/30680430630_64a09dd505_b.jpg
  https://c1.staticflickr.com/9/8144/29204722421_d227cc9895_b.jpg

  _ Pack khaki brown color slightly, thin color a little bit deeper, dark blue color kit also has a small (insignificant), mind, please consult other colors kit _
  _ How many color photographs due to conditions or have a color screen display and, if you are unsure please ask in advance designer _

  _ Wear paradigm (model hand around 13.5) _
  https://c2.staticflickr.com/6/5464/30680749940_33ef5b0773_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/6/5531/30680746760_3f96a93081_b.jpg

  ____________________________________________
  / 💜❣**copper silver ornaments replace**❣💜 /
  _ Replace the hand-made silver jewelry, discussed in advance and then another set to open next page will be ending with silver beads, silver customized refer to the museum WOW series _

  _ Wear paradigm (model hand around 13.5) _
  https://c2.staticflickr.com/6/5543/25347197339_b0a2c197b8_b.jpg
  https://c2.staticflickr.com/6/5638/30680751140_627c0e85b1_b.jpg

  ____________________________________________
  / 💜❣**unowned decorated models**❣💜 /
  _ Ying silk ownerless ornaments decorated models because there is no main stream live two ropes, so the two lines are not close together, will open to open Oh _

  _ Wear paradigm (model hand around 13.5) _
  https://c2.staticflickr.com/6/5515/30680748280_c79de10ece_b.jpg

  _ _ Page thread
  https://www.pinkoi.com/product/10QCGqSw?category=2

  _ _ Thick line page
  https://www.pinkoi.com/product/EXYazaGP
  ____________________________________________
  / 💜❣**foot rope**❣💜 /
  _ More than 21cm of leg circumference size (limited to within 35cm), please add up the following pages (of two orders):
  "Charlene hand-woven silk Ying - Leash - plus purchase foot rope" _
  https://www.pinkoi.com/product/1U1vDwUi?category=2
  _ As 21.5cm foot circumference size in order to hand the ring _

  ____________________________________________
  / 💜❣**necklace**❣💜 /
  _ More than 35cm necklace size (limited to within 70cm), please add up the following pages (of two orders):
  "Charlene hand-woven silk Ying - Leash - plus purchase Necklace"
  https://www.pinkoi.com/product/HDUDhLnr

  ____________________________________________
  / 💜❣**Wearing style**❣💜 /
  Need to enlarge upon receipt of the first bracelet hand ring only under cover of Oh, enlarge Please refer to the following instructions:
  1. Fixed thigh does not move, grab one end of the "+ knot at the ball" move around can adjust the distance (if you do not move represents another line is the mainline)
  2. knot at the other end of the ball handling cf.
  3. The two ball closer to the direction that is reduced, and vice versa is an enlarged
  _ Because Ying wire rope hand silk itself is slightly similar brightness, and relatively smooth, there are often unilateral phenomenon silk shift position when worn, but not become loose fall, as long as you can adjust the position and pull, those who do not mind ordering Oh, thank you ^^ || _
  _ Main fittings will not necessarily fixed in the middle position, the larger the aperture copper jewelry, the more will run around or go Oh ends (such as triangles) _
  _ Ying wire rope hand in order to maintain a minimalist design style, while wearing silk Ying required by stretching itself resizing initial wearing is not easy to operate, easy to use than most activities fasteners, may request the assistance of relatives and friends wear, please mind Do not order _ oh !!!!!

  ____________________________________________
  / 💜❣**dimensions, specifications, size**❣💜 /
  _ _ Different sizes of copper fittings
  _ Please note that the size of thread !!! coarse thread diameter of about 1.5 ~ 2mm, fine silk thread diameter of about 1mm_
  _ Make sure the hand circumference size, as a result of the amount of the wrong hands around, the wrong size and other factors lanyard making mistakes, because an individual personal items can not be sold again, will not be returned Oh _

  ____________________________________________
  / 💜❣**maintenance mode**❣💜 /
  _ Accessories copper oxide but will not fade, maintenance, use a cotton swab copper oil (hardware store) can reply as new, but be careful not stained silk, toothpaste or toothbrush dipped / silver polishing cloth are also some effect _
  _ Ying silk is not easy to fade, you can touch the water, avoid touching sharp objects or cleaning agents can prolong the life of jewelry _
  _ Ying silk designer wear dark & light for about a year, 24 hours (including bathing seawater swimming) neither removed, and the new color is insignificant, but according to personal habits & different perception, for reference Oh! _
  _ Please wear when you need after a dry cloth in the appended zipper bag and air separation _
  _ Product no warranty, For replacement line, charge a 120 thin, thick lines charge a $ 150 round-trip postage buyer pays (return envelope must be attached). _

  ____________________________________________
  / 💜❣**Production & shipping time**❣💜 /
  _ Hand rope is pulling production orders only, due to the production time-consuming, if urgent please discuss Sent way designers _
  _ Plenty of time because of insufficient receive additional orders will not respond, but will try to ship on time (except for the case of Taiwan Post Office & holiday extended), in principle:
  1 month to 5 days to complete the order by -> 10 shipping, 6 to 10 days to complete those orders -> 15 shipments, 11 to 15 days to complete those orders -> 20 shipments, 16 to 20 days to complete the order by -> the 25th ship, 21 to 25 days to complete the order by -> the 30th ship, 26 to 31 days to complete the order by -> every other month on the 5th shipments.
  _ May be sent in advance or sent orders for more time may be delayed, for delayed shipments will be announced in advance in the commodity under the photo, if you place an order without notice, the shipping date of your order will not change _
  _ Sent stores can usually 2-3 days arrival, the post office will send registered mail is generally 1 to 2 days of arrival _
  _ Other parts of freight, please Message Discussion Oh ~ For other regions, please leave a message to the discussion_
  _ Shipment multi-refundable less does not make up _
  _ If you choose to take over, and 7-11 are the same family for your convenience, please choose your family, thank ~~~ _
  _ Chain Store logistics Write time of the morning, for example, is expected to mailing time is Saturday, probably because there is rush for goods, on Sunday morning before mailing, will not affect the logistics of time, please bear with me ~ _

  ____________________________________________
  / 💜❣**size measurement method**❣💜 /
  _ Please cut "long rope / cloth foot" wrap around "the wrist / ankle / head ear on" position, then open the perimeter for a token amount of length, please measure__actual size__or your__want to wear elastic degree__can. _
  _ If you choose not sure the size, can provide practical hands around, to follow your hand around the production, a message to inform Oh _

  ____________________________________________
  / 💜❣**special points to note**❣💜 /
  _ Because I work in the corner set up with a small personal studio, limited manpower> <.... only "" after hours or holiday "" reply message & produced goods, if urgent, please confirm the shipping time can be then the next book Oh! _
  _ To provide small gifts, please indicate the paper (generally the size of a business card, clouds, paper or paper pastel color paper, choose deep, light-colored, will provide more in order to avoid a mistake ~) _
  _ Each item will be individually wrapped, for example, buy 5 will have five packaging _
  _ When folded, silk Ying Do not fold, tie, clip, pressure could cause wire deformation _
  _ Design advantages and disadvantages have been informed as much as possible, do not accept such order, if you have any questions before ordering, can be raised for discussion after receipt, designers are very sincere communication oh ~ ~ Please do not to buckle evaluation points, thanks ~
  "Sales have _ buyers are willing to make allowances shipping time, but also to the designers a lot of encouragement and support to cheer, really deeply touched !!! ^ ___ ^
  Because normally busy, no time to reply to the more reviews, thank you very fond of people and ordering, your comments or praise the designers are looking forward to also cherish, unable to reply please forgive me, please leave a message for the trouble to reply to evaluate designer Thank you oh ~ _ "
  _ Because of the different prices in different sizes & line thickness, for example, do not select M of jewelry in a single page number L, L of the higher price, the wrong order may cancel orders at their discretion, for designers refund the difference in the envelope, you need to deduct PINKOI Oh charge fees _
  _ In case shipments style color error, designers will be responsible for replacement and bear postage back and forth, I beg to inform Oh _

  ____________________________________________
  / 💜❣**Notice**❣💜 /
  _ Trade description or shipping time rules are subject to change, will notice in the photo merchandise under the field _

  ____________________________________________
  / 💜❣**commodity content**❣💜 /
  Hand wire rope Ying _ a _
  Story card _ _ Goods
  A business card _ _
  _ Maintenance card (care instructions) _
  _ Blank small card (write your own story to commemorate the hand rope, allowing you to remember your traction) _
  _ _ Jewelry zipper bags
  _ _ Paper bag
  *** Otherwise provide small gifts paper (business card size), paper or pastel clouds like paper art paper (without specified), please leave a message request.

  ____________________________________________
  (Above a lot, thank you for your patience to read ~~ ^ ___ ^)

  ____________________________________________
  / 💜❣**Origin & Production Method**❣💜 /
  Taiwan handmade _ _
 • วิธีชำระเงิน
  PayPal, เลือกชำระเงินผ่าน Alipay, LINE Pay
 • ค่าจัดส่งในไต้หวัน
  ตัวเลือกค่าจัดส่ง
  ส่งไปที่ศูนย์บริการUS$1.34
  เมื่อซื้อ 2 ชิ้นขึ้นไป ชิ้นต่อมาเพิ่มเพียง US$0.00
  ซื้อครบ US$33.50 ชิ้น ราคาค่าจัดส่งทั้งหมด US$2.01 บาท
  เมื่อซื้อครบ US$83.75 จัดส่งฟรี
 • ค่าจัดส่งระหว่างประเทศ
  ส่งจาก ไต้หวัน
  ส่งไปยังสินค้าชิ้นแรกชิ้นที่สองเพิ่มอีก
  สหรัฐอเมริกาUS$6.03US$0.67
  แคนาดาUS$6.03US$0.67
  ออสเตรเลียUS$5.03US$0.67
  มาเก๊าUS$4.53US$0.17
  สิงคโปร์US$5.03US$0.67
  จีนUS$6.03US$0.17
  ญี่ปุ่นUS$4.02US$0.67
  ฮ่องกงUS$3.62US$0.17
  ประเทศอื่นๆUS$6.70US$1.68
 • เงื่อนไขการซื้อขาย
 • ป้ายกำกับ
 • ในสต๊อก
  มากกว่า 10 ชิ้น
 • แจ้งปัญหา

Charlene ying silk hand-woven lanyard / bracelet --💕 traction 💕- copper jewelry sizes S, M, L, M to this page with a thick line, jewelry number MXM25, hand rope light green fruit (formerly: pink apple green)

จำนวน :
US$6.20
สินค้านี้ผลิตตามใบสั่งซื้อและต้องชำระเงินก่อน ดีไซเนอร์ถึงจะเริ่มลงมือผลิต ซึ่งใช้เวลาประมาณ 8 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
เพิ่มเป็นสินค้าโดนใจรับโบนัส 5 คะแนนไปเลย !
สมาชิกใหม่ที่ชำระเงินเป็นครั้งแรกจะได้รับส่วนลด 5 %
 • สินค้าดังกล่าวสามารถใช้บริการศูนย์บริการจัดส่งระหว่างประเทศของ Pinkoi ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบจากต่างสตูดิโอ เลือกส่งสินค้ามายังศูนย์บริการของ Pinkoi ก่อน เมื่อสินค้าทั้งหมดมาถึงทางเรา เราจะจัดส่งให้ท่านพร้อมกันทีเดียว นอกจากสะดวกแล้วยังประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยนะรายละเอียดบริการที่สมบูรณ์

สินค้าอื่นๆ ในสตูดิโอ

เยื่ยมชมสตูดิโอ

สินค้าที่คุณอาจจะชอบ

ตู้โชว์ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าชิ้นนี้ มีทั้งหมด 36 คน

ผู้ที่เพิ่มสินค้าชิ้นนี้ในรายการสินค้าโดนใจ มีทั้งหมด 133 คน

prev next