[Summer Surprise Package] C1355 Love Versailles // C1361 North African Style Morocco

แปลอัตโนมัติ (ภาษาเดิม: จีน-ตัวเต็ม)
 • สินค้าหยุดจำหน่ายแล้ว โปรดเลือกสินค้าอื่น
โปรโมชั่นพิเศษ
 • Pinkoi ช่วยออกค่าส่ง! สมาชิกใหม่สั่งซื้อผ่าน Pinkoi App ภายใน 7 วันรับส่วนลดค่าส่งสูงสุด ฿ 200

เกี่ยวกับแบรนด์ เยี่ยมชมแบรนด์

MenWen Jewelry
MenWen Jewelry
ไต้หวัน
5.0
(3,767)
ออนไลน์ล่าสุด:
ใน 1 วันที่ผ่านมา
เรทการตอบกลับ:
100%
การตอบกลับ:
ภายใน 1 วัน
เตรียมการจัดส่ง:
ภายใน 1 อาทิตย์
[Summer Surprise Package] C1355 Love Versailles // C1361 North African Style Morocco

รายละเอียดสินค้า

Love Versailles // C1355 Pearl White Crystal Bronze Double Circle Bracelet https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/60ba0ae1adfdb700148a6b0f/original.JPG?1622805217 The dazzling sun shines on the golden gate of the palace, the brilliant walls and rows of twinkling crystal chandeliers in the palace are reflected, and the ceiling of the Hall of Mirrors is also painted with oil paintings praising the deeds of the Sun King. The architectural aesthetics of Versailles indirectly affects the people's life taste. History will pass, but art will remain, so that the lovers of later generations will have an extra place of love, symbolizing eternity with history. North African Style Morocco // C1361 Aventurine Topaz Bracelet https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/60b9f9fb29fd1b0035da4ee3/original.jpg?1622800889 Visit the lively star in the desert of North Africa, the mysterious Morocco is revealing its enthusiasm and noise. The crowd gathered in the square, and the performance was pompous, and I was losing myself here as a traveler. Treasure hunt in the market, amazed to see the cobra swinging to the sound of the flute, Let yourself be stained with all kinds of mysterious colors, it is better to forget yourself and be a Moroccan. https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed7815461fb4500210bdd37/original.png?1591181651 https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed78154e93e0f003a269290/original.png?1591181652 Love Versailles // C1355 Pearl White Crystal Bronze Double Circle Bracelet ♦Size♦ Irregular mix and match, the actual product will be slightly different due to the different materials of each batch. ♦Material♦ pearl, white crystal, Bronze ※The picture is an example of a product with an actual hand circumference of 15cm. The actual finished product will be adjusted in length according to the size of the order. https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed781542c8e6900395a5ab4/original.png?1591181651 Pearl: Properties/Organic matter, amorphous structure. Hardness/2.5-4.5. Attention/Purification Please avoid sunlight and sea salt, which will accelerate the aging of pearls, fumigation may dye pearls, and geode degaussing may damage the pearl surface. The luster is generated by the overlapping aragonite crystals and the shell film on the surface of the pearl. The color of the pearl will change with the different shellfish and water quality. When the shell is distributed irregularly, spots will be formed. The main component is calcium carbonate, which contains a small amount of water and chitin. Due to the stimulation of mother-of-pearl by foreign substances, a nacre structure is formed and coated with stimulating substances. Through time, pearls with luster are formed. There are seawater, freshwater and natural or artificial pearls. The distinction between breeding is mainly based on breeding. White Crystal: Properties / Quartz family Trigonal system. Hardness/7. It is one of the most abundant natural minerals on earth. Many countries have quartz veins, especially the mines in Brazil, China and Japan are famous for their good quality. Quartz is not only widely used in jewelry design, but also related to our life. Since the Second World War in 1939, quartz has been used in communication equipment and is also an important raw material for semiconductors to make silicon wafers. one. https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed78154e93e0f003a269290/original.png?1591181652 North African Style Morocco // C1361 Aventurine Topaz Bracelet ♦Size♦ The maximum size is about 8mm, and it is matched with 6mm and 4mm. The actual product will be slightly different due to the different materials of each batch. ♦Material♦ Aventurine jade, topaz, grape Stone, sun Stone, blue labradorite, diopside, Bronze ※The picture is an example of a product with an actual hand circumference of 15cm. The actual finished product will be adjusted in length according to the size of the order. https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed781542c8e6900395a5ab4/original.png?1591181651 Aventurine Jade: Properties/Trigonal Crystal System. Hardness/7. Attention/Purification Please avoid avoiding sea salt, running water, which can easily discolor metal elements. The texture is as delicate as chalcedony, and it has a luster like oil, so it is called jade. Its verdant tone like greenery, its chrome mica, hematite, rutile and other minerals make aventurine jade visible through light. Many shimmering dots. Also known as "Aventurine Stone" or "Indian jade" and ocean Stone, the main component is silica, which belongs to quartzite and has the largest output in India. than emerald. The color of aventurine jade varies with the minerals contained in it. Topaz: Attribute/Trigonal Latent Crystalline. Hardness/6.5-7. It is quartz jade, ranging from off-white to dark yellow and orange-red. It belongs to chalcedony, not real jade. Topaz is not one of the commonly understood nephrite or jadeite, but a member of the quartz family chalcedony, known for its warm orange-yellow appearance. Stone: Properties / Orthorhombic. Hardness/6-6.5. Attention/Purification Please avoid sun exposure. The state of formation is common such as stalactites or round crystals, and its unique and soft color ranges from light green to yellow, showing a translucent glass light, and is symbiotic with its ore content, and black dots are often distributed in it. The main component is igneous rock, which grows together with a variety of ores such as calcite and zeolite. Sun Stone: Properties/Triclinic. Hardness/6-6.5. The interference effect occurs through the reflection of light, so it shines with golden light. The phenomenon of gold dust with metallic luster is as dazzling as the sun's rays, hence the name. It is a kind of plagioclase. It is rich in minerals such as hematite and goethite in the crystal. The light is refracted through different faces and light, which is called "sunlight effect". Labradorite: Properties / Triclinic. Hardness/6-6.5. Attention/Purification Please avoid sunlight, running water, which may damage the crystal or roughen the surface. It contains a variety of metal crystalline minerals. Due to the stacking of many layered aggregates, when light passes through this structure, it acts to form colorful spectral colors and halos. This phenomenon is also called "Stone brilliance" or For the "spectrum Stone". This natural ore was found in Labrador, Newfoundland, Canada, so the name of the place is used as the scientific name of this natural stone, and it is called labradorite in Chinese translation. It is common to grow with perilla pyroxene, and labradorite and perilla pyroxene have the characteristics of various colors. Diopside: Properties / Monoclinic. Hardness/5-6. Attention/Purification Please avoid the sea salt method. Also known as cross star Stone, the overall appearance is blue-green to yellow-green, brown, etc., with vitreous luster, containing mineral spots of different colors distributed in it, unique texture, often used in jewelry design and carving art. Diopside is a commonly seen mineral, its green color element is chromium, which contains needle-like and tubular crystals arranged in parallel. star Stone. https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed7815461fb45004e0bdd51/original.png?1591181651 https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/609e289ca25b0e00358d9a62/original.jpg?1620977820 ♦Please choose the nearest whole number according to the actual length of your hand when placing an order We will make the appropriate size according to your actual hand circumference so that you can wear it comfortably, and the tightness can be turned after wearing the bracelet. If there is a decimal point around the hand, such as 15.5cm, you can choose 15cm or 16cm. The 15cm fits better but can still be rotated, and the 16cm will be looser. ▹General size: 14cm~17cm (7-day appreciation period, return within 7 days) ▹Customized size: 13cm, 18cm, 19cm (custom-made after receiving the order, the seven-day appreciation period does not apply, please confirm your needs before placing an order) ▹Other sizes: hand circumference is less than 13cm (such as children's models) or higher than 19cm, please go to the store to customize or contact customer service for consultation. ♦Please measure the wrist size carefully. If the size is not suitable due to wrong measurement, please contact customer service for return processing. https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/609e2377cbe37c002696a2af/original.jpg?1620976503 https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/609e278ea25b0e001a8d98bc/original.jpg?1620977549 https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed78154ea317c004b7eeb31/original.png?1591181652 https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/62ac4fd34a85c40018692fc8/original.jpg?1655459795 https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed78155d7af73003f8ade92/original.png?1591181652 ♦ The Bronze used at slow temperature is environmentally friendly Bronze that can pass the EU test (very low lead content). ▹ The degree of anti-oxidation varies according to the constitution (acid-base). The normal constitution will only experience slight oxidation after wearing for about a year or two. If it is slightly oxidized, it can be wiped with a Silver cloth or toothpaste to restore the luster. ▹It is also acceptable to touch water (sea water), but it is necessary to avoid contact with chemicals such as perfumes, alkaline cleaners, etc. https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed78155e7d66500249ae221/original.png?1591181652 https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/62ac50369947f7002eed0ce7/original.jpg?1655459893 ♦The crystals used in slow temperature are all natural crystals, but the creation of products is not limited to this, we will still use other suitable processing materials to present the design. Some natural crystals will be heated at high temperature or colored to make them more beautiful, such as blue chalcedony, and some are artificially made, such as red/blue/green Stone(all Stone on the market are artificial), If there are products that use synthetic or processed materials, they will be marked on the product page, and can also be viewed on all crystal introductions, and the scarcity of materials and the difficulty of processing will also be reflected in the price of the product. In terms of style selection, it is recommended that you choose the style that is most pleasing to the eye or your favorite, and avoid making choices because of the magnetic field or energy corresponding to the crystal, so that the product can best suit you. https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed7815408a988002a909199/original.png?1591181652 ♦Ore products are carefully packaged in thick crystal bags and slow temperature paper bags, with complete product after-sales service cards and maintenance instructions attached. https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/62ac507d4ef22d0bbdae4a54/original.jpg?1655459965 ♦If there is a need for gifts, you can add a slow warm gift box. ▹Additional gift box purchase $130 https://www.pinkoi.com/product/ZuFGx2w7 https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/62ac51d9adbc7b001b169858/original.jpg?1655460313 https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed78154d1d12b0024a36684/original.png?1591181652 ♦**How long will it take to arrive:**Products will be made after payment and will be shipped from 6 to 9 days. It will be sent out in advance if it is finished in advance. If you need urgent items, you can discuss with us and then place an order. ♦**Message reply:**Normal reply time is from 11 to 19:00. No reply will be made on store holidays (Tuesday and Wednesday). ♦**Customization scope:**We only provide "hand circumference customization" on this platform, and other further customizations (such as re-matching, crystal replacement) cannot be placed here. ♦**Whether the actual product is the same as the photo:**It is impossible for each batch of natural ore to have the same color and crystal, especially the crystal containing crystals (such as green ghost, strawberry crystal, titanium crystal, black hair crystal, etc.) Each screen will be different, and each screen has color difference, we will keep it within a reasonable condition, but if you insist on being exactly the same as the photo, please think twice, or go directly to the store to buy it will be more in line with your expectations! ♦**Indication of the size of the beads:**The size of the ore will be slightly different when it is ground into a ball (for example, if it is marked as 6mm, but if you don't buy a batch of materials, it will be exactly 6mm, there will be a slight difference), so we do not mark the ore. For size, please refer to the "Slow Warming Natural Stone" product menu directly. Each product is classified according to its approximate size, and you can also refer to the actual wearing photo. ♦**Whether the number of bracelets is the same as the photo:**Normally, if you order a general hand circumference, it will be the same as "a few", but as mentioned above, when the bracelet is made, there will be a slight difference in the size of the beads (such as sometimes The size of the beads is 6mm, sometimes 6.5mm... etc.), and some adjustments will be made at the end when arranging (if each bead is more than 0.5mm, the total length of the beads must be adjusted at the end so that it will not be too long) , to match the normal bracelet length. ♦Slow temperature ore bracelets are made of**elastic threads imported from Japan**, which are sturdy and durable. They will only become loose after normal use for more than one or two years. Please wear them with confidence. https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed7815408a9880024909143/original.png?1591181652 https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed77c8608a9880048909033/original.jpg?1591180420 https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed78154414ed5004bf38c8f/original.png?1591181652 ♦If you have any questions after purchase, please contact us within 7 days, and return the complete product and packaging within 14 days. ♦ Non-artificial damage can be repaired free of charge within one month after purchase, and a maintenance fee will be charged for more than one month. https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed78155c6fb040036391267/original.png?1591181652 ♦All slow-temperature genuine products have brand tags and warranty cards, and you can enjoy a preferential price of NT$50 (original price $100) to purchase maintenance services (including cable replacement and cleaning). ♢ Missing one brand tag or warranty card: original price NT$100 ♢ Neither of the two: I will not be able to serve you, please contact the customer service to apply for a case inquiry to check that the product is genuine ♢ Warranty card replacement fee NT$50 / Brand tag additional fee NT$50 https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/5ed7815461fb4500240bddc2/original.png?1591181651 ♦If you have urgent needs or other questions, please contact first before placing an order! **※Be sure to attach the warranty card for any maintenance and cable replacement!** https://img.shoplineapp.com/media/image_clips/62c7a74f5c8a9b002d4199a1/original.png?1657251663

ข้อมูลสินค้า

วัสดุสินค้า
เครื่องเพชรพลอย
วิธีการผลิตสินค้า
แฮนด์เมด
แหล่งผลิตสินค้า
ไต้หวัน
จุดเด่นของสินค้า
บริการสั่งทำพิเศษเฉพาะลูกค้า
ความนิยม
 • ถูกชม 910 ครั้ง
 • จำหน่ายไปแล้ว 2 ชิ้น
 • มี 15 คนถูกใจ
สินค้าที่จำหน่าย
สินค้าต้นฉบับ
รายละเอียดย่อยของสินค้า
Love Versailles // C1355 Pearl White Crystal Bronze Double Circle Bracelet North African Style Morocco // C1361 Aventurine Topaz Bracelet

ค่าจัดส่งและรายละเอียดอื่นๆ

ค่าจัดส่ง
วิธีชำระเงิน
 • บัตรเครดิต/เดบิด
 • อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง/โมบายแบงค์กิ้ง
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ตู้เอทีเอ็ม
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • Alipay
การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า
อ่านรายละเอียดการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า

คะแนนรีวิว